Několik otázek pro Zdeňku Hamousovou, nově zvolenou starostku Žatce

Veronika Salášková 2015-01-22 14:00:00

Na jednání zastupitelstva Žatce byl ve čtvrtek 15. ledna spolu s ostatními členy rady odvolán z funkce starosty Aleš Jelínek. Starostkou byla opět zvolena Zdeňka Hamousová, která město vedla minulé čtyři roky. Požádali jsme ji proto o krátký rozhovor. Zeptali jsme se jí na volbu dalších členů rady, první úkoly, do nichž se pustí, ale také na to, jak zvládne najednou funkci starostky i senátorky.

Kdy by měli být zvoleni zbývající členové rady?
Ve čtvrtek 15. ledna jsme se na zastupitelstvu domluvili se zástupci jednotlivých uskupení a politických stran, že se sejdeme večer v úterý 20. ledna a budeme vyjednávat o složení nové rady města. Nedokáži teď nyní opravdu odhadnout, jaká sestava či jaký model to bude a jestli se v úterý domluvíme. Zazněl také požadavek, dát jednání větší časový odstup, ale to nechceme. Před námi je spousta práce, která spěchá. Proto bychom byli rádi, kdyby nová rada města byla zvolena co nejdříve. Zatím funguje stará rada města a řídí ji v pozici starosty Aleš Jelínek. Já mohu být na jednání rady pouze přítomná bez rozhodovacích pravomocí. Tato situace trvá až do chvíle zvolení nové rady. Potřebujeme tedy jednání urychlit. Jakmile se se zástupci domluvíme, tak svoláme v nejbližším možném termínu jednání zastupitelstva, aby na něm mohli být radní zvoleni.
Kolik členů by nová rada měla mít? Už se tuší něco bližšího o jejím složení?
Myslím si, že stále všichni upřednostňujeme sedmičlennou radu. Kdyby rada měla zůstat pětičlenná, tak to není vhodné už třeba jen z praktického důvodu. Pokud by například dva její členové na jednání z jakýchkoli důvodů chyběli, rozhodovali by pouze tři lidé. Zatím však stále platí usnesení zastupitelstva města, že zastupitelstvo města Žatce stanovuje pětičlennou radu. Pokud se dohodneme, že jsme schopni postavit sedmičlennou radu, můžeme ho na jednání zastupitelstva změnit nebo revokovat.
Jaké jsou první úkoly, do nichž se chcete pustit?
Jednoznačně do rekonstrukce autobusového nádraží. Když jsem předávala Aleši Jelínkovi pozici starosty, tak jsem si ho dovolila požádat, aby věnoval pozornost představební přípravě města na tuto rekonstrukci, protože jsme věděli, že harmonogram prací je napjatý a nemůžeme si dovolit ztrácet čas některými úkony, které můžeme ještě dopředu připravit. Jak jsem zjistila, tak zatím radou nebyla odsouhlasena cena tepla na rok 2015, takže to bude také jeden z prvních bodů. Mám také informaci, že Regionální operační program Severozápad bude vypisovat nějaké další výzvy. Rádi bychom v nich uplatnili projekty, které máme připravené.
Těsně před vánočními svátky odvolali radní představenstvo a dozorčí radu Žatecké teplárenské a zvolili do těchto orgánů nové členy. Jak budete postupovat v tomto případě?
Nyní je předčasné o tom mluvit. Zatím funguje stará rada, která další změnu, předpokládám, neodsouhlasí. Navíc musím říct, že já osobně vůbec neznám profesní kvalifikaci například dvou členů představenstva a neviděla jsem jejich životopisy.
V půlce listopadu jste se po nezvolení do čela města vrátila zpět do funkce ředitelky Základní školy a Mateřské školy Žatec, z níž jste byla předchozí čtyři roky uvolněna. Kdo nyní školu místo Vás povede?
Nastavíme stejný režim jako v mém minulém funkčním období. Zástupkyně ředitele se stane statutárním zástupcem školy, bude pověřená jejím vedením a bude mě jako ředitelku zastupovat, protože jsem jako starostka uvolněný funkcionář.
V listopadu jste byla zvolena senátorkou za okresy Louny a Rakovník. Budete zvládat najednou funkci senátorky i starostky?
Díky tomu, že mám za sebou přibližně dva měsíce pracovního fungování v pozici senátorky, tak již mám konkrétní představu. Vím, že to půjde skloubit. Jsem členkou senátního výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. V tomto výboru je minimálně polovina jeho členů starostů a i na jejich příkladu tak jasně vidím, že jde zvládnout práci senátora i starosty.
Místostarostou se stal Jaroslav Špička, který je ředitelem Chrámu chmele a piva. Už se ví, kdo ho na této pozici nahradí?
Za působení Jaroslava Špičky ve funkci ředitele se Chrám podařilo stabilizovat a dále rozvíjet, proto by se nám líbilo udržet kontinuitu tohoto vedení. Chrám chmele a piva je stejná příspěvková organizace jako škola, v níž já působím. Tím pádem zde můžeme uplatnit stejný model, takže by zástupce z Chrámu mohl být pověřen jeho vedením. Už v předchozím volebním období jsme pořádali jednou týdně pravidelné porady s vedením Chrámu, Destinační agentury Dolní Poohří a Chmelařským muzeem, abychom sladili potřebné věci. Pokud tuto poradu zachováme, tak bude moci Jaroslav Špička napomáhat se zachováním koncepce svého vedení i touto cestou.
Jaké to je vrátit se do funkce starostky ne přímo po volbách, ale po kratším výpadku?
Pryč jsem byla přibližně dva měsíce a kousek. Zatím všechny věci, které se během této doby realizovaly, byly připraveny ještě za našeho vedení města. Na nových věcech se zatím pracovat nezačalo. Takže propad v chybějící agendě není tak veliký. Nevypadla jsem z chodu města na tak dlouho, abych měla v agendách nedostatky. Mechanismus spolupráce s úředníky navíc máme za předchozí čtyři roky zaužívaný, takže během krátké chvíle navážeme, kde jsme přestali.
Děkuji Vám za rozhovor.
Ptala se Veronika Salášková

Komentáře

Prozatím zde nejsou žádné nabídky práce

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video