Otevřený dopis starostovi města Louny Radku Šabatovi

Redakce 2015-08-05 14:36:00

Pane starosto,velice mě překvapilo Vaše, poněkud velmi nepřesné a veřejnost matoucí, vyjádření v tisku k řešení situace dvou jmenovaných ředitelek Mateřské školy Louny, Fügnerova. Především nutno konstatovat, že odvolání z funkce ředitelky, které jsem od Vás obdržela, bylo zjevně neplatné, což potvrdil jak Okresní soud v Lounech, tak i Krajským soudem bylo shledáno jako zcela nedůvodné a oba rozhodující a nezávislé soudy rozhodly tak, že jsem ředitelkou Mateřské školy ve Fügnerově ul. v Lounech.

To jsou základní s rozsudky doložitelná fakta. Vzhledem k tomu, že jste se osobně nezúčastnil žádného z jednání, která byla vedena na radnici se mnou a paní ředitelkou Mgr. Krátkou a Vaše stanovisko jsem si přečetla v novinách, nezbývá mi, než přistoupit na tento způsob komunikace, což ovšem nepovažuji za nejvhodnější, nicméně rodiče i veřejnost by nejspíš měli znát celou nezkreslenou a rozsudky soudů i prokazatelnou pravdu a nikoliv Vaše, účelová a veřejnost matoucí, vyjádření v tisku. Rozsudek byl vyhlášen veřejně dne 12. 5. 2015. Rada města svým usnesením č. 247/2015 vzala dne 20. 7. 2015 rozsudek na vědomí a dosud nerozhodla, jak bude situace dvou jmenovaných ředitelek řešena. Neexistuje tedy jakýkoliv podklad zřizovatele školy k tomu, že paní ředitelka Mgr. Krátká mi má protokolárně mateřskou školu, na základě nezávislého auditu, předat.
S úžasem jsem si dokonce přečetla, jak doufáte, že jsem se poučila. Nevím, z čeho jsem se měla poučit, když oba nezávislé soudy, jejichž činnost zpochybňujete, rozhodly tak, že mé odvolání bylo nezákonné a potvrdily mě ve funkci ředitelky mateřské školy. Pokud jste snad svůj výrok v tisku myslel v ironii, pak jsem se především od Vás, vážený pane starosto, poučila o tom, jak nejednat a nepostupovat nezákonně.
Za skutečně velmi nepatřičné považuji Vaši krajně nevhodnou polemiku k postupu obou, ve věci rozhodujících nezávislých soudů, zpochybňováním jejich procesních postupů navíc za situace, kdy soud I. stupně řádně a včas doručil moji žalobu jak Mateřské škole, tak Městu Louny jako zřizovateli. Město Louny bylo zastoupeno svým právníkem a Mateřská škola dokonce advokátem. Oběma právním zástupcům dal soud velmi dlouhý časový prostor k tomu, aby se k obsahu mé žaloby vyjádřili, popř. předložili i důkazy, kterými by právně chtěli vyvrátit má tvrzení v žalobě obsažená. Vyjádření obou právních zástupců pak byla zcela mimo meritum (podstatu) projednávané věci, nicméně oba, ve věci rozhodující soudy, neshledaly námitky Vašich dvou právníků za právně relevantní, protože nevyvrátily má tvrzení v žalobě uvedená, což je spolehlivě dokumentováno spisem Okresního soudu v Lounech, v němž jsou obsaženy i oba rozsudky a vše je velmi snadno ověřitelné. Tím více je Vaše vyjádření v tisku poněkud za hranicí pohrdání nezávislými a nestrannými soudy, jejich veřejným znevážením z úst představitele Města Louny a ponechám na čtenářích úvahu o Vašem zpochybňování soudních autorit jako starostou, tedy představitelem Města Loun veřejně v tisku. Přiznám se, že nerozumím ani Vašemu výroku v novinách, že se mnou budete pracovat jako s jinými řediteli příspěvkových organizací. Nutně se nabízí otázka, zda jste dříve se mnou nepracoval jako s jinými řediteli příspěvkových organizací, nebo je to snad veřejná pohrůžka z pozice moci a zjevné neschopnosti přiznat svoji chybu? Jaroslava Hajmová

Celý dopis si můžete přečíst v tištěném vydání Lounského pressu

Napsal(a): Redakce

Komentáře

Nabídky práce

Samostatná(ý) účetní - Obec Perštejn

Možno na plný či poloviční úvazek, lhůta pro podání přihlášky: do 12.7.2024. Plné znění obsahu výběrového řízení naleznete na www.obec-perstejn.cz či úřední desce OÚ.
Tel.: 474394184
WWW: www.obec-perstejn.cz
E-mail: starosta@obec-perstejn.cz

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video