Vody v koupalištích jsou v pořádku

Jarka Cibulková 2015-08-26 12:56:00

Okres Louny – Provozovatelé sezónních umělých koupališť v okrese Louny, tedy v Lounech, Žatci, Podbořanech a Krásném Dvoře, zajišťují odběry bazénové vody v souladu se schválenými provozními řády (četnost a rozsah odběrů je závislý na teplotě vody a atrakcích umístěných v bazénech), odběry a rozbory provádějí akreditované laboratoře, podle výsledků jsou přijímána případná opatření.

„Krajská hygienická stanice (KHS) provádí státní zdravotní dozor, v letošním roce v tomto rozsahu byly provedeny ve dnech 14. a 17. července kontroly zařízení se zaměřením na dodržování provozních řádů koupališť, zejména v kapitolách kontroly kvality vody (kontroly denních záznamů) a úklidu a dezinfekce na sociálních zařízeních a v šatnách, na všech koupalištích nenašli pracovníci KHS žádnou závadu. Odběry vzorků vody v bazénech pro koupaliště Krásný Dvůr, Podbořany a Žatec byly provedeny v půlce července a byly bez závad. Odběr koupaliště Louny proběhl koncem července a v první dekádě srpna a jejich výsledky ještě nejsou známy. Vodní nádrže se v okrese Louny nesledují, tudíž nelze hodnotit výskyt sinic,“ zhodnotila letošní sezonu vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální KHS Hana Höferová.

Komentáře

Prozatím zde nejsou žádné nabídky práce

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video