Sokolovnu v Rakovníku možná čeká rekonstrukce. Za 45 milionů

Redakce 2011-11-06 00:11:00

Rakovník – Na Krajském úřadu Středočeského kraje i na Městském úřadu Rakovník proběhlo v poslední době několik schůzek, na kterých zástupci jednotlivých institucí jednali o možnosti postupu celkové obnovy sokolovny v Rakovníku, hojně využívané převážně ke sportovním účelům. V roce 2004 byly celkové potřebné náklady na opravu sokolovny odhadnuty na  45 milionů korun, ale  cena může být dále ovlivněna požadavky památkářů.Základní kámen k jedné z nejvýznamnějších staveb v Rakovníku, vybudované podle projektu architekta Otakara Novotného byl položen v květnu roku 1913 a slavnostně byla budova otevřena 13. května 1914.

Sokolovna má dochovanou celou řadu původních stavebních prvků. Postupem času ovšem i tyto technické prvky dosluhují, což se stalo i u vstupního schodiště, kde se začalo propadat původní betonové lože. Toto schodiště nechalo město Rakovník během letních prázdnin opravit za cenu bezmála 140 tisíc Kč. Na další léta plánovalo město Rakovník provádět další dílčí opravy. Tuto myšlenku by mohlo podpořit i zařazení sokolovny do Programu záchrany architektonického dědictví pro rok 2012 vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR. Z tohoto programu se poskytují příspěvky zejména na záchranu a zachování kulturních památek nebo těch jejích částí, které tvoří podstatu kulturní památky. Tento program naplňuje závazky České republiky, které vyplývají z přijetí Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy. Finanční prostředky tak lze čerpat na obnovu kulturních památek tvořících nejcennější součást našeho architektonického dědictví, jako jsou hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely a podobně. Finanční prostředky lze čerpat pouze k záchraně těch částí, které tvoří podstatu kulturní památky. Nelze tak financovat např. opravu elektrických rozvodů apod.
Rada města s ohledem na podávání přihlášek do 30. 9. 2011 rozhodla o podání žádosti o finanční příspěvek na Ministerstvo kultury v rámci výběrového řízení do Programu záchrany architektonického dědictví pro rok 2012. Pokud dojde k zařazení památky do výše uvedeného programu, musí žadatel každoročně podávat žádosti na jednotlivé etapy oprav. Součástí žádosti musí být i tzv. „Projekt záchrany kulturní památky“ a zhotovena projektová dokumentace na celkovou obnovu sokolovny s tím, že v případě zařazení do programu bude zhotovena dílčí podrobnější dokumentace pro jednotlivé etapy.
Město Rakovník má v současné době k dispozici vypracované průzkumy a detailní zaměření stávajících konstrukcí, které tak budou hlavním podkladem pro zpracování projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení. Tyto průzkumy provedla v roce 2008 na základě vyhodnocení zadávacího řízení společnost A1 spol. s r. o. z Českých Budějovic. S ohledem na doporučení odboru výstavby a investic a termín podání žádosti rozhodla rada města o uzavření smlouvy o dílo s A1 spol. s r. o. z Českých Budějovic na vypracování potřebné projektové dokumentace. Cena těchto projekčních prací činí 330 tisíc korun

Napsal(a): Redakce

Komentáře

Nabídky práce

ŘEDITEL/ŘEDITELKA MŠ Peruc

Bližší info na webu obce Peruc. Nástup 1. srpna 2024, přihlášky zasílejte do 17. května 2024.
WWW: https://peruc.cz/
E-mail: podatelna@peruc.cz


ŘEDITEL/ŘEDITELKA ZŠ A MŠ Vilémov

Bližší informace na webu Obce Vilémov u Kadaně.
Tel.: 474398146
WWW: https://www.obec-vilemov.cz/
E-mail: vilemov@obce-cv.cz

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video