Jsme na Podbořansku doma – Fond Logit pomáhá již čtvrtým rokem

Alla Želinská 2018-05-22 08:50:00

Devatenáct let působí v Podbořanech závod Logit nadnárodního koncernu RadiciGroup. Společnost sídlící v Hlubanech se zaměřuje na zpracování syntetických vláken pro výrobu koberců. Logit dlouhodobě patří mezi největší zaměstnavatele v našem regionu a aktivně podporuje i různé veřejně prospěšné projekty pro jeho rozvoj. Jen v rámci svého dobročinného Fondu Logit za dobu jeho existence od roku 2015 společnost podpořila téměř 40 projektů v celkové částce 635 tisíc korun. Právě na toto téma jsme si povídali s ředitelem Logitu Martinem Chlupem.

Díky založení fondu Logit se v poslední době dostává podpory a daří mnoha projektům na Podbořansku. Jak se daří samotnému fondu?

Daří se mu dobře. Určitě je v dobrých rukách – Ústecké komunitní nadace, které jsme před třemi lety, kdy byl založen, svěřili jeho správu a společně se kterou se snažíme Fond Logit rozvíjet a ještě více přiblížit místním organizacím a spolkům. Již od samého začátku bylo naším cílem vytvořit jednoduchý a transparentní systém pomoci všem, kteří o to požádají, a také to, aby naše pomoc mířila skutečně do tohoto regionu – do Podbořanska. A to se daří. Pomoc cílíme na neziskovky a malá sdružení, a od loňského roku také na neformální uskupení. Takže požádat o grant mohou jak neziskové a příspěvkové organizace, tak i neformální občanské iniciativy – jinými slovy skupiny nadšenců, kterým jde o společnou dobrou věc a působí přitom na neformální bázi, aniž by byly registrovány jako právnické osoby.

Tak jednoduché, jak jen to jde 

Jaký je systém přihlášení o grant? Není to složité?

Je to tak jednoduché, jak jen to jde. Žadatel předloží jednoduchý projektový záměr a o jakou částku žádá – tolik stačí do 1. fáze výběrového řízení. K projektům, které postoupí do 2. fáze, pak jejich autoři přidají základní informace, pár snímků, stav před záměrem a po něm.

To, že se otevřela cesta i pro neformální iniciativy, místní aktivní lidé uvítali a hned se zapojili mezi žadatele. Jsou již i mezi těmi, kdo se žádostí uspěl a příspěvek dostal?

Určitě. Například neformální iniciativa při místní skupině Českého červeného kříže Nepomyšl na svůj bohulibý projekt vybudování dřevěné vyhlídky u památné lípy obdržela loni nadační příspěvek ve výši 15 tisíc korun. Letos je to Big Fish Team Podbořany – neformální občanská iniciativa pořadatelů rybářských závodů dětí, mládeže a dospělých Izzyho memoriál. Závody, na něž fond Logit přispěl grantem 17 tisíc korun, udržují vzpomínku na kamaráda a jsou velmi oblíbené mezi místními lidmi. O tom svědčí i nejvyšší počet bodů, které tento projekt dostal od zaměstnanců Logitu.

To je mimochodem další novinka – že projekty hodnotí také zaměstnanci?

Přesně tak. Již druhým rokem v každém grantovém kole projekty hodnotí i naši zaměstnanci. Projektům, které prošly první fází výběru, mohou přidělit své body i oni. S projekty mají možnost se seznámit jak na nástěnkách, tak v elektronické formě na obrazovkách v jídelně a následně pak hlasují na internetu. Hlas zaměstnanců tvoří třetinu z celkového hodnocení, vedle hlasu mého a jednoho hlasu zástupce Nadace.

Jakými prostředky disponuje dobročinný fond Logit – je to pokaždé zhruba stejný „balík“ peněz, který může rozdělit mezi žadatele?

Víceméně ano. V každém grantovém kole je možno rozdělit až 110 tisíc korun. Ročně proběhnou dvě kola, tedy celkem máme připraveno více než 200 tisíc korun.

Každý může žádat maximálně o 20 tisíc korun. V úplně prvním kole v roce 2015 jsme podpořili vlastně všechny, kdo o příspěvek požádali. Bylo to 5 projektů v souhrnné částce 95 tisíc korun – výchovný ústav v Buškovicích, místní organizace Podbořany Svazu tělesně postižených v ČR, FK Chmel Blšany, ZŠ Kryry a ZUŠ Podbořany. V dalším kole už to bylo devět projektů s požadovanou celkovou částkou 155 tisíc korun, a tak jsme museli vybírat a škrtat, nakonec bylo podpořeno 6 projektů ve výši 110 tisíc korun. A počet žadatelů a s tím samozřejmě i celková požadovaná částka s každým rokem roste, což je důkazem, že je tady opravdu hodně aktivních lidí a zajímavých a potřebných projektů. Z toho mám osobně opravdu velkou radost.

Komu nadační fond ještě přispěl kromě již zmíněných projektů? Dá se říci, že jste si někoho oblíbili a podporujete dlouhodobě?

Jsou asi čtyři oblasti žadatelů, k nimž směřují granty nadačního fondu Logit.

První oblast tvoří školství – jak základní a mateřské školy tak i ZUŠ a výchovné ústavy. Podpořili jsme např. projekt ZUŠ Podbořany Pohybem ke zdraví, nebo projekt mateřské školy v Blatně Na zahradě zdravě a bezpečně, několik projektů ZŠ a MŠ Petrohrad. A pokaždé se zajímavým projektem přijde ZŠ Kryry, ať už to je bylinková zahrada, školní naučná stezka, výukové schody, pomůcky pro mladé záchranáře, anebo teď aktuální projekt Poznáváme region. Druhou oblast tvoří spolky usilující o záchranu památek – Okap Podbořany, okrašlovací spolky Budíček či Stebno 2020, spolek Za záchranu kostela sv. Jiljí v Libyni, který podporujeme téměř každým rokem, neboť dělá ohromně záslužnou věc – přivedl k životu kostel a vytvořil v něm unikátní muzeum. Třetí oblastí jsou rodinná a mateřská centra – Jablíčko z Nepomyšle, Jonáš, První Česká společnost. Čtvrtou oblast tvoří různá zájmová a neformální sdružení – rybáři, fotbalisté, hasiči či jinak aktivní lidé v regionu. Takže ano, máme své „oblíbence“ – ale v tom nejlepším smyslu slova, protože oni mají vizi, jdou za svým cílem a neustále přicházejí se skvělými nápady. Věnují tomu neuvěřitelné úsilí a hlavně spoustu svého volného času. Pochopitelně potřebují a shánějí prostředky. Fond Logit je tu právě od toho, aby jim v tomto pomohl.

O nováčcích víme 

A co třeba nováčci, kteří v tom ještě „neumějí chodit“? Myslíte, že mají šanci?

To každopádně. Víme o nich – třeba Malý Kevin, který se ujal hlubanské kapličky nebo pomáhá udržovat Meditační zahradu u husitského kostela v Podbořanech, nebo podbořanští turisté, kteří chtějí umístit informační tabule k expozici těžby kaolinu, či nově založené Společenstvo pro památky Podbořanska, které upravuje zapomenutou tvrz Křečov, a další. Třebaže doposud nebyli podpořeni, nemusejí zoufat, pravidla pro získání příspěvku jsou jednoduchá a pravidelně jednou za půl roku zveřejňujeme výzvu k podání žádostí do dalšího grantového kola.

Jaké kolo probíhá teď a kdy bude další výzva?

Nyní běží 6. otevřené grantové kolo nadačního fondu Logit. Uzávěrka příjmu jednoduchého projektového záměru byla 16. dubna, všichni žadatelé byli vyrozuměni o výsledcích 1. fáze výběrového řízení do 11. května a úspěšní žadatelé postupující do 2. fáze budou vyzváni k rozpracování záměru a zaslání projektové žádosti s uzávěrkou do 1. června. O výsledcích výběrového řízení se dozvědí nejpozději 9. července. Ti úspěšní pak budou vyzváni k podpisu smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku a převzetí symbolického šeku na začátku září tohoto roku. Další 7. kolo bude vyhlášeno následně v průběhu října / listopadu letošního roku.

Všechny žádosti tedy mají být podány písemně. Co když na papíře ta myšlenka nevyzní tak, jak by ji vám mohli přednést ústně?

Také jsme o tom takhle přemýšleli. A do budoucna uvažujeme o novince – setkání s žadateli, kteří budou moci představit své záměry „naživo“, obhájit je ústně hned v 1. fázi výběru. Protože někdo má třeba opravdu originální nápad, ale zkrátka neumí o něm napsat tak výstižně, aby zaujal a přesvědčil. Mohla by to být jakási burza dobrých nápadů, se kterou má již nadace zkušenosti.

Společně s programovým manažerem Ústecké komunitní nadace Petrem Veselým jste se byli podívat hned na několik míst regionu, jak fungují podpořené projekty. Chystáte další podobnou „kontrolu“?

(Smích) Žádná kontrola! Jsme zvědaví, jak se těmto lidem daří, co z jejich záměrů vzešlo a jak to pokračuje nebo co by ještě potřebovali. A určitě plánujeme ještě letos další takovou cestu po podpořených projektech. Osobně jsem zvědav na kryrský projekt Poznáváme region, nebo na dětské hřiště u ZŠ Husova v Podbořanech, které se modernizuje a hojně ho využívá i veřejnost díky podpoře z Fondu Logit a práci, kterou odvedli zástupci Sdružení rodičů a přátel školy.

Chceme tu zůstat 

Dobročinný fond Logit není váš jediný projekt v rámci společenské odpovědnosti…

Je to tak. Krom Fondu Logit bych velmi rád zmínil i další aktivity, které podporujeme. Namátkou např. projekt Auto pomáhá, jehož jsme dlouholetým hlavním partnerem. V roce 2014 díky tomuto projektu získal nový sociální vůz Dům s pečovatelskou službou v Podbořanech, v roce 2015 nové sociální auto udělalo radost dětem z dětského domova v Mašťově. A letos v březnu jsme měli tu čest jako jeden z hlavních partnerů projektu společnosti Kompakt předat nový sociální automobil Dětskému domovu v Žatci.

Proč to vlastně děláte? Je to spousta peněz, které takto utrácíte v regionu a které by mohly zůstat ve firmě a navyšovat váš zisk.

Máte pravdu, je to opravdu spousta peněz. Nicméně pro nás je tato podpora velmi důležitá. Společenská odpovědnost je u nás jedním z pilířů naší firemní kultury.

Velmi nám pomáhá, že jsme součástí rodinné firmy. Podpora míst, ve kterých rodina Radici prostřednictvím svých firem působí, má mnohaletou tradici. My jsme na Podbořansku již téměř 20 let a chceme alespoň zčásti vracet do regionu to, co nám region dává. Naším cílem je dlouhodobá udržitelnost toho, co děláme. Chceme tu zůstat a působit ještě mnoho let, a proto nám záleží na tom, v jakém to bude prostředí. Chceme být dobrým partnerem pro své okolí a pomoci lidem, aby se jim na Podbořansku žilo dobře. Když vidím to nadšení lidí, kteří chtějí sami od sebe (bez nároku na odměnu) něco udělat pro zlepšení života zde v okolí, je to pro mne obrovská motivace jim v tom alespoň částečně pomoci. Pokud mohu na závěr jednu větu k vašim čtenářům – pokud máte nápad (skvělý nápad) a jediné, co vám k jeho naplnění chybí, jsou finance, využijte příležitost a zkuste využít zdroje z našeho fondu.

Děkuji za rozhovor. Ať se vám daří.

Alla ŽELINSKÁ


Foto: M. Chlup při sázení na bylinkové zahradě v Kryrech.

Komentáře

Nabídky práce

TECHNIK ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ (TOPIČ)

Žatecká teplárenská, a.s. přijme do svého týmu zaměstnance/zaměstnankyni na pozici TECHNIK ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ (TOPIČ). Nabízíme: Odpovídající ohodnocení a motivační systém odměn, po cca 1/2 roce absolvování zkoušky a získání topičského průkazu pro nízkotlakovou kotelnu, po dalším období cca 1 - 1,5 roce možnost získání dalšího topičského průkazu pro středotlakou, zaškolení na ŘP sk. C a na obsluhu kolových nakladačů, proškolení na obsluhu tlakových nádob a obsluhu plynových zařízení, proškolení jeřáb a vazačský průkaz, kariérní růst podle dosažených dovedností (proškolení), příspěvek na stravování, dobrý pracovní kolektiv, pracoviště Žatec, nástup dle dohody. Po zaškolení: 5 týdnů dovolené, penzijní připojištění, příspěvek na dovolenou. Požadujeme: Dokončené SOU/SŠ technického zaměření nebo odpovídající praxi, orientace v energetických zařízení výhodou, topičský průkaz výhodou, není však podmínkou - zajistíme zaškolení, samostatnost a technické myšlení, ochota pracovat ve směnném provozu (2 směnný nepřetržitý), dobrý zdravotní stav. Zájemci/zájemkyně doručí životopis v českém jazyce na adresu Žatecká teplárenská, a.s. (Žatec č.p. 3149, 438 01 Žatec).
Tel.: 605 211 725
E-mail: ztas@ztac.cz


TOPIČ - Technik energetických zařízení

Žatecká teplárenska, a.s., přijme TECHNIKA ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ (TOPIČE). Náplní práce je obsluha kotlů a pomocných zařízení, organizování provozu kotle a horkovodní soustavy, spolupráce na odstraňování poruch a provádění odstrukování a odpopelnění.
Tel.: 412375414
E-mail: ztas@ztas.cz


Strojní zámečník, operátor CNC soustruhu, obráběč kovů

CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec přijme STROJNÍ ZÁMEČNÍKY, OPERÁTORY CNC MECHANICKÉHO SOUSTRUHU, OBRÁBĚČE KOVŮ. Nabízíme: zázemí stabilní firmy, odpovídající mzdové ohodnocení a benefity v rámci sociálního programu.
Kontakt: Ing. Milan Vlček
Tel.: 415733207
WWW: http://chmelarstvi.cz/aktuality/172-nabidka-prace
E-mail: prace@chmelarstvi.cz


ŽATEC, DĚLNÍK NA DRCENÍ, MLETÍ PLASTŮ

Wastemat s.r.o. Žatec přijme DĚLNÍKA NA DRCENÍ, MLETÍ PLASTŮ. TEL.: 728880155. EMAIL: wastemat@seznam.cz
Tel.: 728880155
E-mail: wastemat@seznam.cz

Poslední videa

Veterina Podměstí - podkova pro štěstí

Slavnostní otevření Veteriny Podměstí 5. 11. 2023 a podkova pro štěstí jako dárek MVDr. Ivaně Kafka Kocinové.

Přehrát video
Milan Řeřicha zahrál na klarinet v kostele sv. Petra a Pavla v Podbořanech

1. neděle - slavnost Nejsvětější trojice a 1. sv. přijímání - a minikoncert klarinetisty Milana Řeřichy 4. června 2023.

Přehrát video