Podpora zdravotně znevýhodněných osob na trhu práce

2018-10-13 09:02:00

Žatec, Louny (hf) Skončilo osm cyklů projektu ,,Podpora OZP (osob zdravotně postižených) k trhu práce“, jehož hlavním cílem je umístit do pracovního procesu co nejvíce lidí se zdravotním handcapem s ohledem na jejich zdravotní postižení - zvýšit zaměstnanost, posílit pracovní integraci a zlepšit sociální postavení těchto osob v okrese Louny. Projekt poskytnul také poradenské a vzdělávací služby. V září byly na závěrečné konferenci projektu ,,Podpora OZP k trhu práce“ představeny aktivity, výsledky projektu a také statistiky umístění osob se zdravotním postižením na trhu práce všem zúčastněným z řad participantů a jejich zaměstnavatelů i pracovnicím z Úřadu práce v Lounech. Realizátorem projektu je spolek Pomoc – poradenství, podpora a partnerem Vzdělávací centrum Podkrušnohoří za finanční podpory Evropského sociálního fondu.

Projekt probíhal v osmi cyklech, v celkové délce sedmi měsíců. Pro frekventanty projektu bylo v každém cyklu připraveno několik aktivit. První byl aktivačně-motivační modul, který byl rozdělen na blok motivace, orientace na trhu práce, komunikace, práce s internetem a pracovní poradenství. Dále to byla psychologická podpora a bilanční diagnostika, kdy byl s každým účastníkem proveden vstupní pohovor a následně pohovory dle jejich potřeb. Frekventanti absolvovali též exkurze do firem a podniků u regionálních zaměstnavatelů. Po domu sedmi měsíců jim byla poskytnuta specifická individuální podpora, kdy navštěvovali poradce, který si vedl ze schůzek záznamy a jednotlivcům poskytl pomoc ve formě sepsání životopisu, dojednání schůzky u zaměstnavatele, přípravy na pohovor a tak dále. A na závěr podpora uplatnění na trhu práce, kdy byla na půl roku zajišťována pracovní místa. Osoby byly na pracovišti čtyři až osm hodin denně dle jejich zdravotního stavu.

Do cyklů se celkově zapojilo 109 lidí, z nichž jich 98 aktivity projektu úspěšně dokončilo. 46 osob získalo Osvědčení o úspěšném absolvování rekvalifikačního kurzu. Měli možnost absolvovat kurzy strážného, pracovníka v sociálních službách, asistenta pedagoga, chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky nebo účetnictví a daňové evidence. Celkem šedesát z nich nastoupilo do zaměstnání.

Skupina osob zdravotně postižených potřebuje intenzivní motivaci k hledání a udržení si nového pracovního místa, zvýšený individuální a citlivý přístup a pomoc při orientaci na dnešním trhu práce a při jednání s potencionálním zaměstnavatelem, motivaci ke změně profese, dlouhodobou podporu k dalšímu vzdělávání a rekvalifikaci a intenzivní pomoc při zprostředkování zaměstnání.

Třetí výběr do projektu určeného pro nezaměstnané osoby zdravotně znevýhodněné proběhne dne 24. října v Žatci a 19. listopadu v Lounech. 

Komentáře

Nabídky práce

ŘEDITEL/ŘEDITELKA MŠ Peruc

Bližší info na webu obce Peruc. Nástup 1. srpna 2024, přihlášky zasílejte do 17. května 2024.
WWW: https://peruc.cz/
E-mail: podatelna@peruc.cz


ŘEDITEL/ŘEDITELKA ZŠ A MŠ Vilémov

Bližší informace na webu Obce Vilémov u Kadaně.
Tel.: 474398146
WWW: https://www.obec-vilemov.cz/
E-mail: vilemov@obce-cv.cz

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video