Napsali jste nám: Zničená historie města Chomutov

2019-02-21 14:18:00

V průběhu historie města Chomutov se v jeho zdech narodilo, studovalo, žilo a tvořilo mnoho mužů, kteří zanechali svoji významnou stopu v různých oborech lidské činnosti. Každé město je hrdé na své slavné rodáky a snaží se, aby jejich život a dílo zůstalo stále připomínáno jak jeho obyvatelům, tak i příchozím. Projdeme–li se po našem městě, zjistíme, že u nás to tak není. To, že se v Chomutově narodili a žili například Johan Josef Urtika — autor čtyřdílné kroniky dějin královského města Chomutova; Johann Mayer von Mayern — významný právník, rada českého gubernia; František Josef Pubička — první zemský historiograf; P. Ignác Tirsch — jezuita, autor „Codex Pictorius Mexicanus“; prof. Václav Karel Bedřich Zenger — první světově proslulý český fyzik; Gustav Matouš rytíř Brosch — admirál rakouskouherského loďstva; akademik Bohuslav Bydžovský — matematik, pedagog… To vědí jenom historici a lidé, kteří se zajímají o historii města.

A nejslavnější chomutovský rodák František Josef Gerstner (*22. 2. 1756 Chomutov — †25. 6. 1832 Mladějov), český matematik, fyzik, astronom a průkopník železnice, zakladatel Královského českého stavovského technického učiliště v Praze — Stavovský polytechnický institut — dnešní ČVUT , ředitel Vodních toků v Čechách, projektant první koněspřežné dráhy z Českých Budějovic do Lince? Je sice připomínán zajímavou sochou od ak. malíře Kamila Sopka, která je však téměř skryta v zeleni u průmyslové školy. Muž, který byl za své zásluhy v roce 1811 povýšen dědičně do rakouského rytířského stavu, byla na místě jeho rodného domu v roce 1863 umístěna pamětní deska a ulice, kde se narodil, byla přejmenována na Gerstnerovu. V roce 1932 kdy město slavilo sto let od jeho úmrtí, byly jeho ostatky slavnostně přeneseny na chomutovský hřbitov a byly uloženy do čestného hrobu. Na tehdejším Siemensově náměstí (dnes T.G.M.) mu byl odhalen pomník. A dnes? Pomník padl po roce 1945 za oběť osvobozenecké euforii jako „německý“a byl odstraněn, Gerstnerova ulice byla přejmenována a její jméno bylo přeneseno na okraj města do sídliště Horní Ves. Pamětní deska byla před lety při opravě domu snesena a nyní asi stále leží v depozitáři muzea. Z dobré myšlenky vybudování Gerstnerovy naučné stezky jsou trosky, které spíš město hyzdí, než F. J. Gerstnera přibližuje. První zastavení stezky bylo umístěno na budově bývalého jezuitského gymnázia, kde F. J. Gerstner studoval. Při opravách omítky byla infotabule snesena a po opravě již nebyla osazena zpět.

Druhé zastavení stezky stojí v blízkosti budovy městského divadla. Seznamovalo s Gerstnerovou pedagogickou činností a jeho nejvýznamnější prací „Příručka mechaniky“. Již delší dobu ale neseznamuje — ruce vandalů jej poničily tak, že je téměř nečitelná.

Třetí zastavení stezky se nachází na Blatenské ulici v místě bývalé železniční trati Duchcovsko—podmokelské dráhy a informovala o podílu F. J. Gerstnera na vzniku koněspřežné dráhy a o chomutovském železničním uzlu. Ale také již delší dobu neinformuje ze stejného důvodu — ruce vandalů jej poničily stejně jako zastavení druhé.

Chápu, že vandal je věčný a boj s ním těžký, ale nechápu nezájem kompetentních lidí z městského úřadu, kteří zodpovídají za úroveň těchto artefaktů, které by měly propagovat historii města. Zničení infotabulí je věc dlouhodobá a nikdo z nich to nevidí a dosud nezadal opravu. To je snad lepší je odstranit.

Milan Kopecký, Chomutov

Komentáře

Nabídky práce

Samostatná(ý) účetní - Obec Perštejn

Možno na plný či poloviční úvazek, lhůta pro podání přihlášky: do 12.7.2024. Plné znění obsahu výběrového řízení naleznete na www.obec-perstejn.cz či úřední desce OÚ.
Tel.: 474394184
WWW: www.obec-perstejn.cz
E-mail: starosta@obec-perstejn.cz

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video