Výstavba paroplynu v Počeradech běží na plné obrátky

Redakce 2012-01-17 10:50:00

Počerady – Poměrně rychlým tempem roste nový paroplynový cyklus v Elektrárně Počerady. Zatímco koncem března se zde teprve slavnostně poklepávalo na základní kámen, dnes je již dokončen základ parní turbíny. Kompletně usazena v betonové desce turbostolice by měla být koncem léta 2013. Jak za Skupinu ČEZ uvedl Jiří Šinágl, vedoucí projektového týmu paroplynového cyklu Počerady, stavbě zatím přálo a stále přeje počasí, proto všechny zemní práce v průběhu dubna až června probíhaly poměrně rychle a nyní se už jen staví a již probíhají i některé montážní práce.

Koncem července byly dokončeny základy pro spalinové výměníky a další betonáže probíhají. Do výše je hnána betonová chladicí věž o průměru 96 metrů a konečné výšce 129 metrů. Ve výstavbě je i budova zapouzdření rozvodny a plynová přípojka směrem k elektrárně od 1,5 kilometru vzdáleného tranzitního plynovodu. Probíhají například i výstavby portálu pro vyvedení výkonu z paroplynu a betonového kanálu pro kabely zvlášť vysokého napětí 400 kV. Kanál od blokových transformátorů až k zapouzdřené rozvodně je již dokončen. Staví se i nový čiřič, z něhož se bude doplňovat chladící voda.
„Už je vybetonována celá základová deska turbostolice, byly rovněž dokončeny 42 metrů dlouhé základy pro obě plynové turbíny a jejich generátory. U hlavního výrobního bloku jsou hotovy budovy strojovny parní turbíny i plynových turbin, a dokončuje se jejich opláštění. Před dokončením výstroje jsou již v létě postavené oba železobetonové skelety 110 metrů vysokých komínů,“ přibližuje některé práce Jiří Šinágl. Do konce roku budou zastřešeny a zatepleny všechny pro budoucí provoz rozhodující budovy, v nichž pak i vzhledem k případným nepříznivým povětrnostním podmínkám bude možno pokračovat s montáží strojního zařízení.
V Počeradech je již také většina strojních komponentů kombinovaného cyklu, který se bude skládat ze dvou plynových turbín (každá o výkonu 284 MW) a jedné parní turbíny o výkonu 270 MW.
Koncem srpna byly zahájeny zemní práce na plynové přípojce. Prakticky ihned byla svařována a připravena k uložení do výkopu. Pro zajištění čištění bude vnější část osazena vstupní komorou. Výstupní komora pak bude u regulační stanice v areálu elektrárny. „Zde se začalo i se stavbami pracemi na patkách potrubního mostu, po kterém plynovod povede od regulační stanice ke stanici předehřevu a jemné filtrace. Obě stanice jsou již rozestavěny a ve finále z nich povedou dva plynovody z nerezového potrubí až k jednotlivým plynovým turbínám,“ říká dále Šinágl.
Součástí výstavby paroplynového cyklu je i realizace protihlukových opatření. Ty probíhaly v koordinaci s plánovanou odstávkou stávajících hnědouhelných bloků č. 2,3 a 4. jednalo se zejména o výměnu chladicích ventilátorů u stávajících transformátorů spolu s realizací protihlukové stěny před nimi. Proběhlo i odhlučnění chladicích věží.
„Připravujeme rovněž hrázkování Počeradského potoka, zídky, náspy a valy budou dosahovat výšky 80 až 100 centimetrů. Výška je vypočítaná na stoletou vodu. V případě rozvodnění potoka tak budeme chránit nový zdroj i stávající bloky před velkou vodou. Je to možná podivné, ale jinak klidný potůček by mohl zaplavit elektrárnu až do výšky jednoho metru,“ vysvětlil Šinágl.
Výstavba první paroplynové elektrárny ČEZ o výkonu 880 M v areálu elektrárny Počerady začala 25. března 2011 slavnostním poklepáním na základní kámen. Generálním dodavatelem stavby je Škoda Praha Invest. Plynové turbíny jsou od firmy Siemens, spalinový kotel s příslušenstvím od SES Tlmače a parní turbína od Škoda Power. Stavební část má na starosti Metrostav Praha. Dodavatelem plynu bude RWE. V nové elektrárně bude pracovat 26 zaměstnanců. Předběžná náklady na výstavbu paroplynového cyklu byly zatím vyčísleny na zhruba 17 miliard korun. Zkušební provoz by měl nový paroplyn zahájit ve druhém pololetí roku 2013.

 

Napsal(a): Redakce

Komentáře

Nabídky práce

ŘEDITEL/ŘEDITELKA MŠ Peruc

Bližší info na webu obce Peruc. Nástup 1. srpna 2024, přihlášky zasílejte do 17. května 2024.
WWW: https://peruc.cz/
E-mail: podatelna@peruc.cz


ŘEDITEL/ŘEDITELKA ZŠ A MŠ Vilémov

Bližší informace na webu Obce Vilémov u Kadaně.
Tel.: 474398146
WWW: https://www.obec-vilemov.cz/
E-mail: vilemov@obce-cv.cz

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video