V Lounech přibyly podzemní kontejnery

Lucie Steklá 2020-02-05 18:35:00

Louny (lus) Třetí podzemní kontejnery slouží obyvatelům Loun. Tentokrát v západní části města, v ulici Kosmonautů. Další budou následovat ještě v ulici Lipová. Projekt podpořil Ústecký kraj v rámci dotační-ho titulu na vybavení, zlepšení či modernizace veřejných sběrných míst.

Hlavní výhodou podzemních kontejnerů je jejich velká kapacita a tím větší šance na to, že v okolí sběrného místa nebude vznikat nepořádek.  

Všechny podzemní kontejnery na separovaný odpad jsou budovány po třech. Dva kontejnery, na papír a plast, mají kapacitu pět metrů krychlových, kontejner na sklo kapacitu tři metry krychlové. „Projekt je dalším krokem k rozšíření sítě podzemních kontejnerů, kterou město Louny postupně buduje z důvodu jejich nesporných kladů. Větší kapacita, menší náročnost na umístění, nižší četnost vývozu a tím i snížení provozních nákladů, delší životnost či nižší pravděpodobnost poškození,“ uvedla lounská radnice. Celkové náklady na vybudování kontejnerů ve dvou lounských ulicích činí bezmála 1,7 milionu korun. Dotace ve výši sedmdesáti procent uznatelných nákladů projektu činí necelých 1,2 milionu.

První podzemní nádoby na odpad vznikly v ulici Na Valích u záchytného parkoviště, druhé na Mírovém náměstí.

O tom, že má třídění smysl a Louňáci jsou v něm poměrně dobří, se lounská radnice přesvědčila v závěru loňského roku. Ve tře-tím čtvrtletí roku 2019, tedy v měsících červenec až září vytřídili občané města celkem 297 tun odpadu. Bylo to 146,2 tun papíru, 54,1 tun plastu, 51,8 tun skla, 38,1 tun kovů, 7,1 tun nápojových kartonů. Na základě množství vytříděného odpadu byla městu společností EKO-KOM vyčíslena odměna v celkové výši 611 493 korun. „Z těchto prostředků jsou následně hrazeny výdaje spojené s odpadovým hospodářstvím, a to nejen běžné náklady na svoz separovaného odpadu, ale i investiční akce, například budování podzemních kontejnerů, nebo rozšiřování stanovišť na separovaný odpad,“ vysvětlil odbor správy majetku.


Napsal(a): Lucie Steklá

Komentáře

Prozatím zde nejsou žádné nabídky práce

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video