Koronavirus ovlivnil i začátek nového školního roku. Do škol a školek nastoupili s omezením

2020-09-02 07:43:00

CHOMUTOV/JIRKOV (soš, tz) — Chomutovská a jirkovská školská zařízení zahájila nový školní rok. Všechny děti už konečně mohly usednout do školních lavic, ovšem omezení kvůli koronaviru stále trvá. Budou se tak řídit manuálem vydaným MŠMT a obecnými doporučeními Ministerstva zdravotnictví podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví (tzv. semafor).

Opatření se nejvíce dotkla prvňáčků. Jejich shromáždění před školami probíhala v odlišném čase, který určili ředitelé konkrétních škol. Děti nemusely mít roušky, ale jejich doprovod s nimi v tento slavnostní den nesměl do budovy. „Chápeme, že se jedná o velmi významný den, nicméně musíme stále dbát na co možná nejvyšší míru bezpečnosti pro všechny žáky školy, pedagogy i rodiče. Proto je eliminace počtu lidí, kteří do školy najednou vstupují, nezbytným krokem,” vysvětlil náměstek chomutovského primátora Milan Märc. Počet prvňáčků nastupujících do škol, nebyl do uzávěrky tohoto vydání znám; do těch jirkovských jich nastoupilo přibližně 230.

Ve školách nejsou omezení v počtech tříd ani počtech žáků v nich, není potřeba dokládat potvrzení o bezinfekčnosti. Co se týče hygienických standardů, budou školy fungovat obdobně jako na jaře, a to ve smyslu režimu úklidu anebo častějšího větrání místností. Manuál podle kterého se řídí všechny školy je navázán na tzv. semafor ministerstva zdravotnictví, ředitelé by tedy měli sledovat obecný vývoj jak v ČR, tak ve svém regionu.

A jsou už školy lépe připraveny na potencionální distanční výuku, která nastala na jaře letošního roku? „Předpokládáme, že ano, neboť školy získaly cenné zkušenosti při řešení první vlny pandemie,” odpověděla tisková mluvčí chomutovského magistrátu Denisa Špeilová.

Jirkovské školy se budou řídit manuálem MŠMT, ve kterém stojí: „ V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu dětí/žáků/studentů, který nepřekročí více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti/žáci/studenti nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu nemoci. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat dotčeným dětem/žákům/ studentům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. Děti/ žáci/studenti se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky. Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd zakázána přítomnost dětí/žáků/studentů ve škole alespoň jedné celé skupiny/třídy/oddělení, škola poskytuje pro tyto skupiny/třídy/oddělení vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní skupiny/třídy/oddělení se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech dětí/žáků studentů, přechází na distanční výuku celá škola. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy.”

Podobná situace je i v mateřských školách. I ty se řídí doporučením ministerstev. „Rodiče do budov mateřských škol vpuštěni nebudou. U nově nastupujících dětí pak ve skupinkách. Rodiče těchto dětí byli o nástupu informováni prostřednictvím SMS zpráv. Ostatním rodičům byly informace poskytnuty formou letáků, které jsou zároveň vyvěšené na budovách školek a na webu. Nekonají se ani klasické třídní schůzky,” upřesnil tiskový mluvčí jirkovské radnice Vladimír Vacula.

Komentáře

Nabídky práce

Pomocný KUCHAŘ/KUCHAŘKA - Domov pro seniory Žatec

Občasná práce i ve směnném provozu, praxe ve stravování min. 3 roky. Zájemci ať posílají přihlášku formou životopisu k rukám vedoucí stravovacího úseku paní Marcely Patakyové.
Kontakt: Marcela Patakyová
Tel.: 725 044 664
E-mail: patakyova@dpszatec.cz


ŘEDITEL/ŘEDITELKA MŠ Hřivice

Předpokládaný nástup 1. 8. 2024 nebo dle dohody. Přihlášky doručte nejpozději 15. 3. 2024 do 12 hodin na adresu úřadu. Bližší informace na webu obce.
Tel.: 415 696 331
WWW: https://www.hrivice.cz/
E-mail: obec@hrivice.cz


ZŠ a MŠ Jesenice, okr. Rakovník - ÚČETNÍ, KUCHAŘKA, VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

U všech pozic jde o práci na plný úvazek, nástup 17. 6. 2024. Jistota stabilního místa. Bližší informace najdete na webu školy.
Kontakt: Mgr. Petr Koníř, ředitel
Tel.: 724926290
WWW: https://zsjesenice.cz/138-kariera
E-mail: reditel@zsjesenice.cz


Nemak Podbořany nabírá

Hledáme nové kolegy na tyto pozice: IT SPECIALISTA S SQL; EXPERT NA SVAŘOVÁNÍ; PROCESNÍ INŽENÝR – OBRÁBĚNÍ / MECHANICKÉ SPOJOVÁNÍ ZA STUDENA / MONTÁŽ; PLC SPECIALISTA - CONTROL SYSTEM ENGINEER. Bližší info na webu firmy uvedeném v kontaktech.
Kontakt: Dana Setváková
Tel.: +420 737 233 799
WWW: https://nemak.cz/#volne-pozice
E-mail: prace@nemak.com


Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video