Revitalizují poškozenou zeleň na horních sídlištích

2020-09-30 07:22:00

JIRKOV (r) — Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v lokalitě takzvaných horních sídlišť probíhá v současné době na území města Jirkova. Jedná se o schválenou dotační akci týkající se obnovy zeleně v panelové zástavbě, která je lokalizována v oblasti ulic Mládežnická, Školní, Na Borku, Krušnohorská, Generála Svobody, Pionýrská a Karla Marxe. Celá akce bude probíhat ve dvou etapách. Na první etapu, zahrnující ulici Mládežnickou, Školní a Na Borku, plynule naváže druhá etapa, která by měla ve zbývajících ulicích započít v březnu příštího roku. Revitalizace je spojená i s kácením dřevin, na které dohlížejí odborníci.

Stromy jsou kácené v souladu se zákonem a také na základě rozhodnutí orgánu ochrany přírody a krajiny. Práce kontroluje technický dozor — český certifikovaný arborista, takže obyvatelé nemusejí mít obavy, že byl padl byť jediný zdravý strom. Kácejí se jen dřeviny, které arborista posoudil jako poškozené, napadené či výrazně zdravotně závadné, tedy neperspektivní. V rámci celého projektu bude káceno 257 kusů solitérních dřevin a 100 kusů dřevin v zapojených porostech. V průběhu realizace dojde k omlazování a ošetření 512 ks ponechaných dřevin. Nedílnou součástí projektu je také výsadba dřevin nových, která zajistí obnovu a zkvalitnění odebrané zeleně. V tomto případě se jedná o 359 kusů stromů, které jsou nadále doprovázeny výsadbou keřového porostu, cibulovin či trvalkových záhonů. Celý projekt je ucelen instalací mobiliáře, která zahrnuje montáž laviček, stolů, odpadkových košů či stojanů na kola.

Cílem revitalizace je vytvoření přehledného veřejného prostranství, podpoření ekologické funkce sídelní zeleně, snížení rozptylu a zvýšení záchytu látek znečisťující ovzduší. Kvalita provedené revitalizace je kontrolovaná technickým dozorem. Ukončení celkového projektu je plánováno na druhou polovinu roku 2024, kterému předchází tříleté období rozvojové péče.

Foto: Revitalizace zeleně je na mnoha místech spojena s obnovou komunikací a parkovišť. Na snímku Mládežnická ulice. Foto: Tomáš SKŘIPSKÝ

Komentáře

Nabídky práce

Samostatná(ý) účetní - Obec Perštejn

Možno na plný či poloviční úvazek, lhůta pro podání přihlášky: do 12.7.2024. Plné znění obsahu výběrového řízení naleznete na www.obec-perstejn.cz či úřední desce OÚ.
Tel.: 474394184
WWW: www.obec-perstejn.cz
E-mail: starosta@obec-perstejn.cz

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video