Železniční přejezd bude bezpečnější. Ještě letos se osadí závorami

Hedvika Mašková 2021-02-05 15:00:00

Kompletní rekonstrukcí, včetně osazení závorami, projde letos železniční přejezd ve Stroupečské ulici v Žatci. Cílem stavby je zvýšení bezpečnosti silniční i železniční dopravy na křížení železniční trati s místní komunikací. V posledních letech se lokalita rozrůstá díky nové výstavbě rodinných domů, což má za následek vyšší intenzitu dopravy.

Přejezd je nyní zabezpečen pouze výstražnými kříži. Křížení železniční trati s místní komunikací se nachází mezi zahrádkami a rodinnými domy, přes přejezd je rovněž trasována cyklostezka. Na nedostatečný stav proto upozorňovali nejen občané dané lokality, ale také Město Žatec. ,,Město po Správě železniční dopravní cesty požadovalo v ulici Stroupečská zřízení přejezdové zabezpečovací signalizace,“ potvrdil Jiří Dobruský, vedoucí odboru dopravně správních agend. 

Technologicky bude navrženo reléové přejezdové zabezpečovací zařízení s elektronickými doplňky, se závorami a s pozitivní signalizací. Přejezd bude rovněž doplněn i signalizací pro nevidomé a závorová břevna budou opatřena zarážkou slepecké hole. Správa železniční dopravní cesty, která je vlastníkem přejezdu, počítá rovněž s osazením kamerového systému, konkrétně jednou stacionární kamerou, která bude umístěna na ocelovém stožáru cirka dvacet metrů od přejezdu směrem na Žabokliky.   

,,Zvyšování zabezpečení přejezdů je jedním z dlouhodobých cílů Správy železnic. V letošním roce investujeme do zabezpečení přejezdů dvě miliardy korun. Úpravy se dotknou 200 přejezdů po celé republice. Přejezd ve Stroupečské ulici je jedním z nich,“ sdělila nám tisková mluvčí Nela Friebová z Generálního ředitelství Správy želez-nic a doplnila: ,,K významným investicím už došlo i v uplynulých letech, například v loňském roce jsme zrekonstruovali celkem 155 úrovňových křížení za více než 1,5 miliardy korun.“

Komentáře

Prozatím zde nejsou žádné nabídky práce

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video