Novinky v Sociálních službách Chomutov. Očkování zvládli na jedničku

PR článek 2021-04-02 04:49:00

CHOMUTOV (Pl) — Očkování klientů i zaměstnanců, uzavření Dětských skupin i prodloužení provozní doby pečovatelské sužby. To jsou poslední novinky v Sociálních službách Chomutov.

Očkování COVID-19 (klienti i zaměstnanci)

Jak jste všichni z médií zaregistrovali, také Sociálních služeb Chomutov se týká povinné očkování proti COVID-19. Z Nařízení Ministerstva zdravotnictví se to dotýká dvou našich služeb, a to Domova pro seniory Písečná a Domova pro osoby se zdravotním postižením Písečná. Klienti těchto služeb spadají do vyjmenovaných rizikových skupin, a také proto byl zájem o očkování veliký. Projevilo o něj zájem 82 % klientů a 55 % zaměstnanců v přímé péči (nikoliv v administrativě). Včas jsme zajistily seznamy klientů i pracovníků, spolupracovali jsme s naším krajským koordinátorem a lékaři. Dávky k nám dorazily 12. února a k 25. březnu je naaplikována druhá dávka celkem u 114 klientů Domova pro seniory Písečná. Je nutné říct, že tým pod vedením Simony Řimnáčové celou akci zvládl na jedničku.

Vakcíny pro zaměstnance byly dodány následně a k dnešnímu dni je naočkováno první dávkou celkem 115 pracovníků v tzv. přímé péči. V dalším očkování budeme pokračovat na základě doporučení až v měsíci květnu. Poděkování patří všem za jejich pečlivou přípravu!

Uzavření Dětských skupin Vilík a Mája

Na základě Usnesení vlády č. 217 o přijetí krizového opatření jsme byli nuceni od 1. března uzavřít naše dvě dětské skupiny pro veřejnost. Bohužel má toto uzavření vliv na dítě (přerušení zaběhlého režimu a osobnostního rozvoje, omezení kontaktu s vrstevníky), rodiče (zajištění hlídání, omezení pracovních povinností, snížení příjmů, vyřizování sociálních dávek — ošetřování člena rodiny, mimořádné okamžité pomoci apod.), zaměstnavatele (omezení provozu/výroby, zajišťování agenturních pracovníků, obtížné plnění klíčových ukazatelů — např. dodávka na čas, vyšší hodnota skladových zásob), provozovatele (komunikace s rodiči — vysvětlování, zajišťování informací, mimořádné porady, přeřazení pečujících osob a pomocného personálu na jinou práci, komunikace s médii, snížení příjmů).

Na naše facebookové stránky vkládáme fotografie z činností, které probíhaly před uzavřením zařízení a už se moc těšíme, až se děti vrátí.

Centrum denních služeb (Pečovatelská služba)

Pečovatelskou službu, která sídlí v Domě s pečovatelskou službou Merkur Chomutov, mohou nyní lidé využívat celoročně, a to v prodloužené provozní době od 7 do 21 hodin. Je určena pro občany Chomutova všech věkových kategorií, tedy i zdravotně postižené obyvatele.

Služba nabízí základní i doplňkové činnosti, pro příklad uvádíme následující okruhy pomoci:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Doprovody k lékaři, na instituce…

Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách www.soschomutov.cz nebo na telefonních číslech pracovníků pečovatelské služby: 474 686 432; 728 765 792; 728 766 648 607 281 770 v provozní době od 7 do15 hodin v pracovní dny.

Foto: SoS Chomutov

Napsal(a): PR článek

Komentáře

Prozatím zde nejsou žádné nabídky práce

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video