Dobrovoláci ze Slavětína mají nový dopravní automobil

2021-04-06 16:04:00

Předání nového dopravního automobilu veliteli Jednotky sboru dobrovolných hasičů se uskutečnilo v závěru minulého týdne ve Slavětíně. Předání nového vozu starostou městyse Jaroslavem Jandlem veliteli jednotky Lukášovi Suchému se konalo velice komorně, bez přítomnosti veřejnosti.


Devítimístné vozidlo bude primárně sloužit členům výjezdové jednotky městyse, členům SDH k dopravě na místo zásahu či taktického cvičení, školení a potřebám městyse. Dopravní auto-mobil bude zařazen do seznamu vozidel složek Integrovaného záchranného systému. Jednotka sboru dobrovolných hasičů Slavětín je zařazena do kategorie JPO V. Kromě nově pořízeného vozu disponuje jednotka ještě dalšími třemi vozidly, z toho jsou dvě vozidla - cisterny rovněž zařazené v IZS.

,,Velice si vážíme poskytnutých dotací a finančního daru na pořízení nového dopravního automobilu a poskytovatelům výše uvedených finančních prostředků patří veliké poděkování všech občanů našeho městečka. Nové vozidlo si budou občané moci prohlédnout a seznámit se s jeho vybavením ihned, jak jen to bude možné. Věříme, že určitě nejpozději při soutěžích na Memoriálu Stanislava Kučery, který místní hasiči pořádají v červenci,“ uvedl starosta J. Jandl.

Dopravní automobil značky Fiat Ducato, který dodala firma Vesta Auto Corson, v hodnotě bezmála 980 tisíc korun pořídil Městys Slavětín. Formou dotace na vozidlo při-spělo ministerstvo vnitra (450 tisíc), Ústecký kraj (300 tisíc) a darem nákup podpořila Nadace Agrofert (100 tisíc). Zbylou částku, tedy 129 661 korun, uhradil městys Slavětín ze svého rozpočtu pro letošní rok.

                 Text, foto: Jaroslav Jandl


Komentáře

Prozatím zde nejsou žádné nabídky práce

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video