Oprava inundačního mostu je odložena o rok

Lucie Steklá 2021-06-29 12:34:00

Rekonstrukce inundačního mostu spojujícího Louny a Dobroměřice začne později, než bylo plánováno. Původní termín z přelomu roku 2021/2022 je posunut o jeden rok. Mostní prohlídky se provádějí pravidelně, jak stanovují normy, správcem komunikace Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje.

 ,,Dle poslední mostní prohlídky je stav spodní stavby na stupni V, tedy špatný, a stav nosné konstrukce VI, velmi špatný. V rámci zpracování projektu byl dále proveden diagnostický průzkum mostu a stavebně-historický průzkum,“ uvedl Martin Volf z kanceláře hejtmana Ústeckého kraje, v jehož majetku most je.

Rekonstrukce se bude řídit navrženým řešením, které předpokládá, že část pilířů bude podchycena hlubinným základem, degradované zdivo spodní stavby a křídel bude vyměněno, v případě potřeby injektováno a hloubkově přespárováno. ,,Mostní svršek bude odstraněn včetně zásypů kleneb, degradované části kleneb budou rozebrány. Kamenné prvky klenby budou podle jejich stavu znovu použity, v případě potřeby injektovány, nebo nahrazeny. Klenby budou opětovně zasypány a na zásyp bude provedena železobetonová deska s parapetní zídkou. Zídky budou opatřeny kamennou vyzdívkou, na desku bude uložen nový mostní svršek,“ popsal průběh prací M. Volf s tím, že v současné době probíhá vyčíslení nákladů rekonstrukce mostu v rámci projekčních prací.

Návrh rekonstrukce inundačního mostu, vystavěného v letech 1811 až 1815 přes místo často postižené záplavami, má zajistit prodloužení životnosti mostu.

Průběh rekonstrukce je koordinován se zástupci Národního památkového ústavu. ,,Všechny požadavky vznesené zástupci památkového ústavu jsou postupně zapracovány do projektu. Vzhled mostního objektu bude po rekonstrukci co nejvíce odpovídat původnímu mostu v době jeho výstavby. V předpolích mostu bude v definitivním stavu přiznáno kamenné zdivo,“ dodal M. Volf.

Náročná rekonstrukce mostu zkomplikuje dopravu mezi městem Louny a obcí Dobroměřice. Ústecký kraj má navrženo a projednáno několik dopravních opatření, včetně dočasného kruhového objezdu na silnici Louny – Most.

Podle vyjádření kanceláře hejtmana bude na mostě během výstavby uzavřen provoz. Po celou dobu trvání stavebních prací bude v rámci záboru stavby vymezen koridor pro pěší propojující křižovat-ku ulic K Velodromu - Dobroměřická se zahrádkářskou osadou v lokalitě Pod Mlýny. Během první a třetí etapy rekonstrukce mostu proběhnou krátkodobé uzavírky, na začátku a na konci mostu, tedy uzavření vjezdu do ulic K Velodromu a Dobroměřické ze směru od Loun. Současně plánová stavba po dobu uzavírky odstraní zábrany omezující vjezd motorových vozidel do ulice K Velodromu z ulice 5. května v Dobroměřicích a do ulice Dobro-měřické z ulice Pražská v Dobroměřicích. Umožněn tak bude přístup ke svým pozemkům zahrádkářům a také sportovcům na fotbalový a cyklistický stadion.

V rámci druhé etapy je plánována dlouhodobá uzavírka ulice Benátky. ,,Pro zlepšení plynulosti dopravy bude realizovaná okružní křižovatka dočasně v ploše vozovky stávající průsečné křižovatky na silnici Louny - Most,“ uzavřel M. Volf. Teď jen doufat, že se termín opravy mostu nepotká s termínem rekonstrukce zmíněné křižovatky.


Napsal(a): Lucie Steklá

Komentáře

Nabídky práce

Samostatná(ý) účetní - Obec Perštejn

Možno na plný či poloviční úvazek, lhůta pro podání přihlášky: do 12.7.2024. Plné znění obsahu výběrového řízení naleznete na www.obec-perstejn.cz či úřední desce OÚ.
Tel.: 474394184
WWW: www.obec-perstejn.cz
E-mail: starosta@obec-perstejn.cz

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video