,,Sedmička“ je delší a bezpečnější o 3,5 kilometru

Lucie Steklá 2022-01-10 10:13:37

Úsek dálnice D7 u Panenského Týnce byl zprovozněn v závěru loňského roku, v roce 2023 má přibýt šest kilometrů obchvatu Loun.

Panenský Týnec (lus) Nová část dálnice D7 odstranila všechny nedostatky na úseku u P. Týnce. Cesta po obchvatu má být bezpečnější, rychlejší a plynulejší. V rámci dvouleté stavby tak došlo ke zkapacitnění bývalé dvoupruhové silnice I/7 na čtyřpruhovou dálnici D7. Tento obchvat současně zlepší cestování směrem na Německo i na Prahu. „Vzhledem k vysokému nárůstu zejména kamionové dopravy již stávající silnice I/7 kapacitně nedostačuje a nesplňuje požadavky na plynulost a bezpečnost provozu. Nevyhovující je zejména šířkové uspořádání a úrovňové křížení s ostatními komunikacemi,“ upřesnil generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Podle jeho slov silnice I/7 však takto nepostačuje v celém úseku mezi Slaným a Postoloprty a bude tedy kompletně přebudována na dálnici. U Loun již výstavba probíhá, dokončena má být v průběhu roku 2023, a hned začátkem roku letošního chce ŘSD začít stavět dálnici D7 na obchvatu u Chlumčan. ,,V roce 2023 pak máme v plánu zahájit další tři úseky mezi Slaným a Panenským Týncem,“ představil plány na dostavbu dálnice D7 R. Mátl.

Pásku slavnostně přestřihl za účasti ministra dopravy a ministra průmyslu a obchodu v demisi Karla Havlíčka krajský radní s gescí pro oblast majetku a investic Tomáš Rieger: ,,Tato stavba je obrovským přínosem pro zdejší provoz. Díky přestavbě silnice I/7 na čtyřpruhovou dálnici D7 bude nyní cesta z Prahy i Ústeckého kraje do Německa mnohem rychlejší. Ocení ji tudíž nejen turisté, ale především pendleři. Přeji všem řidičům na tomto novém úseku příjemnou cestu bez nehod.“

Zmíněných 3,5 kilometru bylo v závěru roku 2021 součástí bezmála čtyřiceti zprovozněných kilometrů nových dálnic v republice. Důvodem a nutností výstavby dálnice D7 je také zajištění dopravní obslužnosti průmyslových zón u Mostu, Loun a Postoloprt a zejména strategické průmyslové zóny Triangle, která je jednou z největších v České republice. Hlavní silniční tah Praha – Chomutov – hranice se Spolkovou republikou Německo umožní po přestavbě rychlé a hlavně kapacitní spojení Prahy a severozápadních Čech s oblastí Saské Kamenice a návazně se státy Evropské unie. Stavba byla spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Doprava.

Úsek D7 u Panenského Týnce měří 3,5 kilometru a řadí se do kategorie silnic R 25,5/100. Na úseku je sedmasedmdesát stavebních objektů, tři mostní objekty v délce 175 metrů, mimoúrovňová křižovatka Panenský Týnec s délkou větví 871 metru, dvě okružní křižovatky a tři protihlukové stěny v celkové délce 996 metru. Zhotovitelem stavby, která začala v září roku 2019, byly společnosti Vodohospodářské stavby, Doprastav a Doprastav CZ. „Práce vyšly na necelých 700 milionů, nabídková cena byla 680 milionů korun bez DPH, došlo k mírnému navýšení,“ konstatoval R. Mátl.

Na tomto úseku v roce 2008 došlo k nehodě, při níž zemřelo osm lidí. Střetly se nákladní vůz, mikrobus a osobní automobil. Počtem obětí se nehoda řadí mezi nejtragičtější v republice. V březnu 2016 havaroval u Panenského Týnce autobus se školáky, kolize si vyžádala čtyřicet sedm zraněných, z toho třiačtyřicet dětí.


Napsal(a): Lucie Steklá

Komentáře

Prozatím zde nejsou žádné nabídky práce

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video