Kolem Loun projede 14 tisíc aut denně

Lucie Steklá 2022-02-22 13:10:20

Nejvíce frekventovanou silnicí na Lounsku je úsek rychlostí silnice 7 u Loun. Vyplývá to z měření, které každých pět let provádí Ředitelství silnic a dálnic ČR. Sčítání dopravy ovlivnila pandemie covidu a s ním související omezení pohybu. V roce 2020 tak proběhlo letní a podzimní sčítání, pokračovalo opět na jaře 2021. Sčítání dopravy probíhá na dálnicích a silnicích I. třídy v jeho správě, i na silnicích II. třídy a vybraných silnicích III. třídy a místních komunikacích některých statutárních měst. Z výsledků měření dopravy vyplývá, že doprava mírně narostla, na úsecích, které nahradily například obchvaty, naopak počet aut klesl.

Podle výsledků sčítání je na Lounsku nejvíce vytíženou silnicí 4,2 kilometru dlouhý úsek R7, u nějž probíhalo měření od Sulce k nájezdu mimoúrovňové křižovatky Louny východ. Denně, myšleno za čtyřiadvacet hodin, tudy projede více než 14 tisíc aut. Je to nejvíce v okrese Louny. Na „sedmičce“, budoucí dálnici, proběhlo měření dopravy na více úsecích, a počtem aut, která po nich projela, se zařadily na třetí a čtvrté místo v žebříčku. Další měření probíhalo na bezmála tříkilometrovém úseku od mimoúrovňových křižovatek u Cítolib, které v té době byly ještě v provozu, až k nájezdu Louny západ. Tam projede dvanáct a půl tisíce vozů denně. Jen o tisíc aut méně projede v části silnice od sjezdu Louny východ po úseku dlouhém jeden a půl kilometru až k bývalým mimoúrovňovým křižovatkám u Cítolib.

Druhý nejvyšší počet projíždějících aut na Lounsku zaznamenala silnice druhé třídy 246, vedoucí přes Louny. Také na této komunikaci protínající město Louny od kruhového objezdu u výjezdu na Most až k výjezdu na Černčice, proběhlo měření na několika úsecích, a na všech byla čísla projíždějících aut vysoká. Bezmála čtrnáct tisíc vozidel projede denně tři čtvrtě kilometrovým úsekem od křížení se silnicí 25013 vedoucí z Loun do Dobroměřic směrem ke křížení silnice s Komenského náměstí v Lounech. Jedenáct tisíc vozidel projede na dalších dvou úsecích této komunikace, a to v úseku od kruhového objezdu směrem na Most a Zeměchy tři čtvrtě kilometru ke křížení se silnicí směrem Dobroměřice (přes inundační most), a také v úseku od Komenského náměstí tři sta metrů ke kruhovému objezdu v ulici Hrnčířská (u Penny marketu).

Na Lounsku proběhlo sčítání dopravy na více než šedesáti úsecích. Intenzita dopravy se měřila například v Husově ulici, na čtyřkilometrovém úseku u Libčevsi směrem na hranici okresů Louny a Litoměřice, na silnici Jimlín – Zeměchy, ze Slavětína do Peruce (5,9 km), ze Zeměch do Cítolib (4,5 km), ze Senkova do Cítolib (5,7 km) nebo na úseku dálnice D7 od Bitozevsi 5,3 kilometru směrem k hranici okresů Louny a Chomutov, kde projede více než sedm tisíc aut denně.

Sčítání bylo provedeno pro třináct kategorií vozidel včetně cyklistů. V republice probíhalo na 6 465 sčítacích úsecích za využití jak automatického, tak ručního způsobu sčítání. V úsecích sčítaných ručním způsobem pak sčítání proběhlo ve 4-6 opakováních na každém úseku za účasti jednoho až šesti brigádníků v závislosti na dopravním zatížení úseků. Vlastní sčítání pak probíhalo za pomocí mobilní aplikace s možností on-line přenosu dat do centrálního datového skladu, což umožnilo také okamžitou kontrolu přítomnosti sčítačů na místě sčítání a neprodlené vyhodnocování nedostatků při provádění sčítání. 


Napsal(a): Lucie Steklá

Komentáře

Nabídky práce

ŘEDITEL/ŘEDITELKA MŠ Peruc

Bližší info na webu obce Peruc. Nástup 1. srpna 2024, přihlášky zasílejte do 17. května 2024.
WWW: https://peruc.cz/
E-mail: podatelna@peruc.cz


ŘEDITEL/ŘEDITELKA ZŠ A MŠ Vilémov

Bližší informace na webu Obce Vilémov u Kadaně.
Tel.: 474398146
WWW: https://www.obec-vilemov.cz/
E-mail: vilemov@obce-cv.cz

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video