Rozšíření obchvatu plynule pokračuje. Levý pás dálnice má být zprovozněn v září

Lucie Steklá 2022-03-08 11:27:04

Práce na rozšíření obchvatu Loun, který již kapacitně nevyhovuje provozu, na čtyřpruhovou dálnici jsou po krátké zimní pauze v plném proudu. Obchvat Loun, který byl zprovozněn v říjnu 1999, byl jako komunikace plánován pro provoz ve čtyřech pruzích, ale vystavěn jen v profilu dvoupruhovém. Při zahájení prací na zkapacitnění obchvatu tak byly pozemky již v majetku státu, neboť jejich výkup byl proveden již při stavbě obchvatu v devadesátých letech 20. století.

V těchto dnech probíhá na jednom ze čtyř budovaných mostů betonáž a odstranění bednění. Na dalším úseku se založí panely a montují se skruže. Ke konci stavby směrem na Prahu se v těchto dnech provádí kotvy v hlavovém trámu pilotové stěny. Stavba probíhá již sedmnáct měsíců a její dokončení je naplánované v průběhu roku 2023. Se svojí délkou 6,1 kilometru se jedná o nejdelší úsek dálnice D7 v okrese Louny a třetí nejdelší z úseků v Ústeckém kraji a čtvrtý nejdelší na celé sto kilometrové dálnici. Na probíhající stavbu úseku obchvatu Loun naváže za několik týdnů zkapacitnění obchvatu Chlumčan, které bude zahájeno, na západě pak dálnici prodlouží zkapacitnění obchvatu Postoloprt. Zahájení stavby tohoto úseku je zatím plánováno na rok 2025.

Práce probíhají převážně na levé části budoucího dálničního úseku. „Nyní jednáme o možném zprovoznění levého jízdního pásu v září roku 2022 a zprovoznění pravého jízdního pásu na konci května 2023. Vlastní dokončení všech stavebních prací plánujeme v listopadu 2023,“ uvedlo vedení Ředitelství silnic a dálnic České republiky. O zakázku se ucházelo deset zájemců, z výběrového řízení byly jako zhotovitelé vybrány firmy Eurovia CS a Herkul.

Zkapacitnění obchvatu Loun zahrnuje dostavbu nových mostů i rekonstrukci stávajících mostů. Na hlavní trase po zkapacitnění zůstane jen jedna mimoúrovňová křižovatka (MÚK), a to Louny – západ. MÚK Louny - centrum byla před zahájením prací vzhledem k nedodržení normou stanovených minimálních vzdáleností tří MÚK v prostoru Loun, zrušena a nahrazena prostým křížením. Most přes D7 mezi Louny a Cítoliby samozřejmě zůstal zachován). „Pro zvýšení bezpečnosti provozu na budoucí D7 bude dosavadní MÚK Louny - západ přestavěna na úplnou kosodélnou křižovatku dle studie zpracované Pragoprojektem Praha. Napojení křižovatkových větví dálnice v jižní části křižovatky na silnici I/28 bude řešeno malou okružní křižovatkou, stejně jako na již vybudované severní části MÚK,“ vysvětlilo ŘSD. V směru z Loun na Zeměchy tak řidiči budou nově projíždět dva kruhové objezdy.

Jedním z hlavních důvodů přestavby silnice I/7 na dálnici D7 je zajištění dopravní obslužnosti průmyslových zón u Mostu, Loun a Postoloprt, zejména pak průmyslové zóny Žatec – Triangle.


Napsal(a): Lucie Steklá

Komentáře

Nabídky práce

ŘEDITEL/ŘEDITELKA MŠ Peruc

Bližší info na webu obce Peruc. Nástup 1. srpna 2024, přihlášky zasílejte do 17. května 2024.
WWW: https://peruc.cz/
E-mail: podatelna@peruc.cz


ŘEDITEL/ŘEDITELKA ZŠ A MŠ Vilémov

Bližší informace na webu Obce Vilémov u Kadaně.
Tel.: 474398146
WWW: https://www.obec-vilemov.cz/
E-mail: vilemov@obce-cv.cz

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video