Nedivte se, pokud dostanete pokutu. Na ,,Pražské“ řidiči nedodržují dopravní značky

Hedvika Mašková 2022-11-22 07:46:00

Rozsáhlá rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Pražská již několik měsíců způsobuje řidičům nemalé dopravní komplikace. Městská i státní policie zde proto provádí kontrolu daleko častěji než dříve. Aktuálně je jedna z nejvytíženějších komunikací ve městě uzavřena mezi křižovatkami s ulicemi Dukelská a Karla Hynka Máchy. A právě vjezd z vedlejších ulic na hlavní, Pražskou, ulici činí šoférům největší problémy. Při křížení ulice Pražská a Dukelská již několik řidičů narazilo. Značka ,,Stůj, dej přednost v jízdě“, i přes to, že křižovatka změnila charakter, totiž stále platí.

,,Provoz je v ulici Pražská a na objízdné trase pořád velký. Požádali jsme proto státní policii a dopravní inspektorát o součinnost,“ sdělil našim novinám ředitel Městské policie Žatec Miroslav Solar a doplnil: ,,Řidiči by měli respektovat dopravní značení a myslet na to, že zaparkovat lze jen tam, kde zbydou alespoň tři metry pro každý směr jízdy. V případě obousměrné ulice tedy šest metrů.“

Lísteček za stěračem nacházejí také řidiči, kteří parkují svá vozidla v křižovatkách, čímž zhoršují průjezdnost i viditelnost. Přestupku se řidiči dopouštějí také při parkování na veřejné zeleni. Konkrétně si lidé v případě Pražské ulice udělali parkovací plochy na zeleni u budovy lesní správy při křížení s ulicí K Perči.

Nejčastějším nešvarem je pak nezastavení před křižovatkou na příkaz dopravní značky STOP. Jen hrstka řidičů tuto značku respektuje v případě vjezdu na Pražskou ulici z ulice K Perči a snad žádný z řidičů co se týče křížení ulice Pražská a Dukelská.

,,Na křižovatce ulic Dukelská a Pražská by měli být řidiči obzvlášť opatrní. Zejména kvůli zúžení a výjezdu těžké techniky ze staveniště,“ vysvětlil vedoucí odboru dopravně správních agend Jiří Dobruský a na závěr doplnil, že dopravní komplikace zřejmě přetrvají déle, než jsme doufali: ,,Druhá etapa rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Pražská měla být do konce měsíce listopadu dokončena a komunikace měla být opět zprovozněna. Zhotovitel však podal požadavek o prodloužení lhůty k dokončení stavby do poloviny prosince. Bylo zahájeno řízení."

Komentáře

Prozatím zde nejsou žádné nabídky práce

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video