Místostarostové v Měcholupech vyjdou draho. Část občanů mzdové náklady kritizuje a požaduje nápravu

Hedvika Mašková 2022-12-12 09:00:00

Po více než dvou měsících od komunálních voleb již mají obce i města v našem regionu zvoleno, kdo je v příštích čtyřech letech povede, včetně toho, jakou finanční odměnu bude ze své pozice získávat. Konkrétně v Měcholupech na Žatecku si zastupitelé na své ustavující schůzi zvolili stávající starostku Doris Černíkovou a dva místostarosty, jednoho neuvolněného a druhého uvolněného, který bude svou funkci vykonávat na plný úvazek. Městys s tisícem obyvatel tak zaplatí v nadcházejících čtyřech letech za své místostarosty přes pět milionů korun. Několika desítkám občanů přijde toto vynakládání finančních prostředků nehospodárné a neúčelné. Zároveň jim nepřijde potřeba druhého místostarosty pro obec takové velikosti adekvátní. Rozhodli se proto svým zastupitelům předložit žádost, v níž iniciují změnu.

,,Finanční prostředky, které jsou vynaloženy na funkci dvou místostarostů, neodpovídají mzdovým nákladům místně a časově obvyklým. Provoz Městyse Měcholupy se v ničem výrazně neliší od okolních obcí přibližně stejné velikosti, neshledáváme tedy vynaložené finanční prostředky za oprávněné a hospodárné. Průměrné měsíční výdaje za místostarosty v obdobných obcích činí 30 tisíc korun, výdaje Městyse Měcholupy jsou však 106 tisíc korun. Z tohoto důvodu požadujeme po zastupitelstvu Městyse Měcholupy projednat tuto žádost občanů na veřejném zasedání zastupitelstva v zákonem stanoveném termínu s možností otevřené diskuze s občany a žádáme o úpravu výše vynakládaných mzdových prostředků na výši obvyklou tak, aby byly finanční prostředky obce využívány účelně a hospodárně,“ stálo v žádosti předložené předminulou středu k projednání zastupitelstvu Městyse Měcholupy, kterou podepsalo 144 tamějších občanů.

K žádosti rovněž připojili graf, v němž jsou znázorněné mzdové náklady na místostarosty za volební období 2022-2026 v obcích v našem regionu. ,,Není mi lhostejné, jak jsou vynakládány finanční prostředky našich obcí, na druhou stranu nechci nikomu křivdit, proto jsem si zjistila, jaká je situace v okolních obcích, abych mohla celou situaci objektivně vyhodnotit. Výsledky šetření jsem zpracovala do přehledného grafu, v kterém lze porovnat výši částek vynakládaných na pozici místostarosty v našem okolí. Do šetření bylo zahrnuto celkem třicet obcí z našeho regionu, seřazeny jsou dle počtu obyvatel. Jedná se o celkové mzdové náklady na místostarosty včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění zaměstnavatele. Doplnila bych pouze to, že uvolněného místostarostu mají jen ve dvou obcích, tj. v Měcholupech a Staňkovicích. My máme ještě bonus neuvolněného místostarosty navíc,“ vysvětlila iniciátorka žádosti Lenka Kořínková, ředitelka Logopedické základní školy v Měcholupech, která kandidovala za opoziční politické uskupení a po ustavujícím zastupitelstvu adresovala starostce Měcholup otevřený dopis.

Starostka Doris Černíková žádost od občanů přijala s příslibem, že bude projednána na dalším zasedání zastupitelstva. Na otázky občanů ohledně důvodu zřízení funkce druhého místostarosty však neodpověděla.

O vyjádření k situaci jsme paní starostku poprosili i my a bylo nám odpovězeno, že věc nebude prostřednictvím médií komentovat. Kontaktovali jsme rovněž neuvolněného místostarostu Radomíra Holana. Na dotazy, zda považuje kritiku finančního ohodnocení místostarostů v Měcholupech za oprávněnou a co jako neuvolněný místostarosta bude pro obec dělat, ale nereagoval.

Politické uskupení, v němž kandidovala Lenka Kořínková sice vyhrála volby, ale o jeden hlas v zastupitelstvu nevládnou. Starostka Doris Černíková získala spolupráci se dvěma menšími stranami, které mají po jednom mandátu. Každý daný jednotlivec je místostarostou.

Komentáře

Prozatím zde nejsou žádné nabídky práce

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video