Závěr června na podbořanské faře byl pestrý, v srpnu kostel rozezní Dvořákův festival

Alla Želinská 2023-07-31 13:40:00

Od října do června probíhala na podbořanské faře i tento školní rok výuka náboženství. Během ní jsou děti pod vedením pana faráře o. Alexandra Siudzika vedeny k modlitbě, rozlišování dobra a zla v životě, poznávají základy křesťanství a katolické víry naukově, ale také prostřednictvím soutěží, her, zpěvu a výtvarných aktivit.

Poslední hodina náboženství proběhla 22. června, kdy se společně rozloučili se školním rokem a děti již tradičně dostaly krásné odměny za celoroční snahu. Poslední červnovou neděli se pak konala poutní slavnost svatých apoštolů Petra a Pavla, po mši tradiční agape na farním dvoře. Velké poděkování patří farníkům, všichni se skvěle podíleli na organizaci i přípravě předprázdninového odpoledne pro všechny děti i dospělé z farnosti na farní zahradě.

Fara je otevřena všem lidem dobré vůle i během srpna, po domluvě s děkanem. V kostele se konají mše svaté každou neděli od 9 hodin a každý pátek v 18 hodin, první srpnovou sobotu v 11 hodin Mariánská mše svatá. V kapli na faře pak každou středu v 9:30 hodin. Již druhou srpnovou neděli v 18 hodin jste zváni do kostela sv. Petra a Pavla na 67. ročník Dvořákova festivalu v Podbořanech. Akce se koná pod záštitou starosty města Podbořany Radka Reindla a vystoupí Kalabis Quintet. Dámské dechové kvinteto vzniklo v roce 2012 na půdě Akademie múzických umění v Praze. Od svého založení posbíral Kalabis Quintet řadu ocenění. Jeho členky jsou orchestrálními hráčkami předních českých orchestrů. V roce 2021 kvinteto přijalo pozvání na nejvýznamnější český festival Pražské jaro. V podbořanském kostele zazní skladby Antonína Dvořáka, Luboše Sluky, Viktora Kalabise, Václava Trojana.

(Foto: A. Želinská, V. Bartakovicsová)

Komentáře

Prozatím zde nejsou žádné nabídky práce

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video