Lounská Jednička slaví

Redakce 2023-09-20 20:28:06

V září letošního roku uplyne již 155 let od založení Základní školy J. A. Komenského v Lounech. Toto jubileum představuje významný mezník pro naši školu a její komunitu. Během uplynulých 155 let škola prožila mnoho událostí a okamžiků, které zanechaly nesmazatelnou stopu v paměti všech, kteří školou prošli. Od chvíle, kdy poprvé zazněl zvonek a do lavic usedli první žáci, prošlo branami této školy mnoho a mnoho malých Louňanů. Každý z nich si pak v dospělosti nesl svůj vlastní osobní pří-běh, který byl jistě ovlivněn vzděláním a poznáním, které mu naše škola poskytla.

Jsme velmi potěšeni, když nás naši bývalí žáci navštíví na Dni otevřených dveří a hlásí se k nám. Máme tak možnost zavzpomínat na společně prožitá školní léta. A ještě větší radost máme, když k zápisu do 1.třídy přivedou své potomky. Vnímáme to jako ocenění naší práce.

    155 let života školy je připomínkou toho, jak daleko jsme se dostali a kolik proměn a výzev jsme společně překonali. Oslava tohoto výročí je příležitostí k zamyšlení se nad tím, jaký vliv má škola na životy lidí a jak může formovat naši společnou budoucnost.

     Letošní oslavy jsou naplánovány od čtvrtka 21. září do soboty 23. září 2023, a to jak ve škole samotné, tak i ve Vrchlického divadle.

Z HISTORIE ŠKOLY

     Základní škola J. A. Komenského představuje nejstarší školní budovu v Lounech, která vytváří výrazný vstup do Pražské ulice a centra města. Slavnostní vysvěcení budovy proběhlo dne 28. září 1860.

    V následujícím roce, tedy roku 1861, rozhodla městská rada o výstavbě nové školní budovy. Pro tento účel bylo vybráno vhodné místo nedaleko tehdejší Pražské brány. Do výstavby školy se zapojilo mnoho dobrovolníků, bohužel kvůli ní bylo nutné zbourat tehdejší Pražskou bránu.

    Výstavba postupovala velmi rychlým tempem pod dohledem stavebního mistra Trostmana z Lovosic. Celkové náklady na tuto stavbu byly odhadnuty na částku 120 000 zlatých. V důsledku nedostatku finančních prostředků byly však práce několikrát přerušovány.

   Dne 28. září 1868 byla školní budova slavnostně vysvěcena v průběhu dvoudenních oslav. Otevření školy hlavní, reálné a vyšší dívčí proběhlo 1. října. Krátce poté, dne 10. října, složil učitelský sbor slavnostní přísahu. V té době byl učitelský sbor složen pouze z mužů.

    Od samého začátku se v budově školy nacházela večerní průmyslová škola, nedělní škola a později průmyslová pokračovací škola a obchodní škola. Za školní docházku bylo samo-zřejmě třeba platit. Školné činilo 50 krejcarů pro prvňáčky a pro studenty ve vyšších ročnících byla částka snížena na 20 krejcarů.

     Původně byla škola otevřená pro děti bez ohledu na pohlaví. Označení „dívčí škola“ se začalo používat až od roku 1899, kdy byla vytvořena samo-statná „chlapecká škola“ v Poděbradově ulici.

     Od roku 1869 v Lounech existovala i mateřská škola, která se v roce 1876 přestěhovala přímo do suterénu budovy Základní školy J. A. Komenského. Tím se vytvořilo věkové rozpětí žáků od 3 do 14 let, pokrývající celé spektrum vzdělávání. V roce 1905 však mateřská škola z hygienických důvodů ukončila svou činnost.

Během první světové války škola i nadále sloužila jako místo vyučování. Během druhé světové války byla budova obsazena armádou. V tomto období byl také tragicky zpečetěn osud sochy T. G. Masaryka, která před školou stá-la. Za okupace byla socha přemístěna do Drážďan a pravděpodobně roztavena. Těší nás, že v roce 2018 byla odhalena nová socha, na niž přispěli i zaměstnanci školy. Tato socha symbolizuje důležité hodnoty a historii školy, které nás spojují s minulostí i budoucností.

V letech 1953 až 1961 byly dvě školy, konkrétně 2. národní a 2. střední škola, sloučeny a vznikla 2. osmiletá střední škola. Během 60. let prošla budova generální opravou, která ji výrazně zrenovovala. Od roku 1961 nesla škola název 1. základní škola v Lounech. Později, od roku 1980, byla známa jako 1. základní škola. V následujícím období, konkrétně od školního roku 1984/1985, se stala školou s rozšířenou výukou cizích jazyků. Od roku 1990 nese název Základní škola Jana Amose Komenského.

    V současné době je na Základní škole Jana Amose Komenského v Lounech zapsáno celkem 518 žáků. Škola si dlouhodobě zachovává své jazykové zaměření, nyní však obohacené o moderní technologie. Během posledních let byla budova školy i její vybavení podrobena další modernizaci. V každé třídě je nyní k dispozici interaktivní tabule, vybudovali jsme novou učebnu přírodních věd a interaktivní učebnu jazyků. Učebna informatiky je vybavena novými počítači a nejrůznějšími robotickými „hračkami“, které pomáhají u žáků rozvíjet informatické myšlení a připravovat je na digitální život 21. století. Škola disponuje také vlastními mobilními třídami iPadů a notebooků, která žákům umožňují seznámit se s moderními technologiemi a zdokonalovat dovednosti v oblasti spolupráce, což je důležité pro jejich úspěch v současném světě.

   Oslavy 155. výročí založení Základní školy Jana Amose Komenského v Lou-nech se uskuteční od 21. do 23. září 2023. Všichni zájemci jsou srdečně zváni a budou mít možnost přesvědčit se, že i stará škola může moderně a inovativně vzdělávat své žáky.

Již několik let úspěšně spolupracujeme se zahraničními školami prostřednictvím aktivity eTwinning a Erasmus+. Tyto aktivity nám umožňují nejen spolupráci se zahraničními školami prostřednictvím informačních a komunikačních technologií, ale i vzájemné návštěvy škol zapojených do projektů, vzdělávání učitelů v zahraničí a v neposlední řadě i návštěvy zahraničních škol v rámci jobshadowingu nebo zahraničních stáží.

Dlouhodobě spolupracujeme s naší partnerskou školou, Základní školou Vajanského v Lučenci. Spolupráce probíhá nejen v online prostředí, ale organizujeme i pravidelné výměnné pobyty žáků, které jsou zaměřeny na poznávání historie a kultury jednotlivých zemí, spolupráci v mezinárodních skupinách, vzájemné poznávání a budování přátelství.

OSLAVY

    Oslavy začnou ve čtvrtek 21. září narozeninovou akademií ve Vrchlického divadle, která je určena pro rodiče a žáky naší školy. Program akademie nazvaný „Jednička slaví…“ bude rozmanitý a na této akci vystoupí třídy prvního a společně i druhého stupně. Samotné oslavy budou zahájeny v pátek ráno před školou tradičním průvodem městem. Poté bude následovat bohatý program určený pro žáky naší školy.

    Páteční den ukončíme druhým před-stavením akademie ve Vrchlického divadle.

    V sobotu se uskuteční Den otevřených dveří v budově školy od 9 do 14 hodin. Návštěvníci budou mít příleži-tost prohlédnout si prostory školy a získat pohled na školu v různých časo-vých obdobích – starém, tradičním, moderním a budoucím.

   Oslavy budou zakončeny setkáním současných a bývalých zaměstnanců naší školy v sobotu odpoledne.

Kolektiv pedagogů ZŠ JAK


Napsal(a): Redakce

Komentáře

Nabídky práce

Obsluha ČERPACÍ STANICE A MYCÍ LINKY - KM - Prona Žatec

Ranní a odpolední směny v režimu: 2 dny ranní, 2 dny odpolední, 2 dny volno; včetnně víkendů. Práce v kolektivu 5 lidí, vhodné pro muže i ženy. Zájemce doručí životopis na e-mail: info@wdishop.cz nebo na adresu: KM - Prona, Plzeňská 3095, Žatec
Kontakt: KM - Prona, Plzeňská 3095, Žatec
E-mail: info@wdishop.cz


TECHNIK ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ (TOPIČ)

Žatecká teplárenská, a.s. přijme do svého týmu zaměstnance/zaměstnankyni na pozici TECHNIK ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ (TOPIČ). Nabízíme: Odpovídající ohodnocení a motivační systém odměn, po cca 1/2 roce absolvování zkoušky a získání topičského průkazu pro nízkotlakovou kotelnu, po dalším období cca 1 - 1,5 roce možnost získání dalšího topičského průkazu pro středotlakou, zaškolení na ŘP sk. C a na obsluhu kolových nakladačů, proškolení na obsluhu tlakových nádob a obsluhu plynových zařízení, proškolení jeřáb a vazačský průkaz, kariérní růst podle dosažených dovedností (proškolení), příspěvek na stravování, dobrý pracovní kolektiv, pracoviště Žatec, nástup dle dohody. Po zaškolení: 5 týdnů dovolené, penzijní připojištění, příspěvek na dovolenou. Požadujeme: Dokončené SOU/SŠ technického zaměření nebo odpovídající praxi, orientace v energetických zařízení výhodou, topičský průkaz výhodou, není však podmínkou - zajistíme zaškolení, samostatnost a technické myšlení, ochota pracovat ve směnném provozu (2 směnný nepřetržitý), dobrý zdravotní stav. Zájemci/zájemkyně doručí životopis v českém jazyce na adresu Žatecká teplárenská, a.s. (Žatec č.p. 3149, 438 01 Žatec).
Tel.: 605 211 725
E-mail: ztas@ztac.cz


TOPIČ - Technik energetických zařízení

Žatecká teplárenska, a.s., přijme TECHNIKA ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ (TOPIČE). Náplní práce je obsluha kotlů a pomocných zařízení, organizování provozu kotle a horkovodní soustavy, spolupráce na odstraňování poruch a provádění odstrukování a odpopelnění.
Tel.: 412375414
E-mail: ztas@ztas.cz


Strojní zámečník, operátor CNC soustruhu, obráběč kovů

CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec přijme STROJNÍ ZÁMEČNÍKY, OPERÁTORY CNC MECHANICKÉHO SOUSTRUHU, OBRÁBĚČE KOVŮ. Nabízíme: zázemí stabilní firmy, odpovídající mzdové ohodnocení a benefity v rámci sociálního programu.
Kontakt: Ing. Milan Vlček
Tel.: 415733207
WWW: http://chmelarstvi.cz/aktuality/172-nabidka-prace
E-mail: prace@chmelarstvi.cz


ŽATEC, DĚLNÍK NA DRCENÍ, MLETÍ PLASTŮ

Wastemat s.r.o. Žatec přijme DĚLNÍKA NA DRCENÍ, MLETÍ PLASTŮ. TEL.: 728880155. EMAIL: wastemat@seznam.cz
Tel.: 728880155
E-mail: wastemat@seznam.cz

Poslední videa

Milan Řeřicha zahrál na klarinet v kostele sv. Petra a Pavla v Podbořanech

1. neděle - slavnost Nejsvětější trojice a 1. sv. přijímání - a minikoncert klarinetisty Milana Řeřichy 4. června 2023.

Přehrát video
Podbořany - městské koupaliště se otevřelo 1. června

Sezona zahájena ve čtvrtek 1. 6. 2023 :-)

Přehrát video