V Rijádu zaznívala na adresu Žatce jen chvála. Zasedání Výboru pro světové dědictví se zúčastnila tříčlenná delegace

Hedvika Mašková 2023-10-12 12:31:00

Zdeňka Hamousová, Olga Bukovičová a Zdeněk Rosa byli těmi, kteří na vlastní kůži zažili, pro Žatec vydařené, zasedání Výboru pro světové dědictví v Rijádu. V pondělí 18. září zde bylo ,,odklepnuto”, že Žatec a krajina žateckého chmele se zapíší na prestižní seznam UNESCO.

,,Všichni jsme měli nepopsatelnou radost. Záměrně používám tento výraz, protože naše radost byla umocněná odborným formátem a prostředím, ve kterém jednání probíhalo. Ta pestrost celosvětového zastoupení účastnických delegací, včetně jejich gratulací bezprostředně na místě a následně i formálně – to je zážitek a zkušenost těžko přenositelný. Když odklepla dřevěná palička předsedajícího schválení naší nominace na zápis světového dědictví, nadšení, hrdost a radost z úspěchu mnohaleté práce týmu spolupracovníků a odborníků nás „převálcovala”. Tekly mně slzy a dojatá jsem nebyla jenom já sama. Celý proces a dobře odvedená práce celým týmem si za-slouží velkou děkovačku. Všem zapojeným moc děkujeme,” podělila se s námi o své pocity Zdeňka Hamousová, která byla od začátku u zahájení prací na nominační dokumentaci až po odevzdání finální verze nominační dokumentace k hodnocení v pozici starostky města Žatec. Celé období byla rovněž aktivním členem pracovní skupiny, která dokumentaci zpracovávala.

,,Někdy v roce 2013 jsme podepisovali Memorandum o spolupráci na přípravě žádosti s potřebnými partnery (Ministerstvo kultury ČR, Národní památkový ústav, Ústecký kraj, Chmelařské družstvo Žatec, Chmelobrana Žatec a Město Žatec). Sestavil se pracovní tým odborníků jak na místní, tak krajské a republikové úrovni. Každý člen pracovní skupiny měl pro práci svůj význam a přínos – podle pracovních a odborných kompetencí. Koordinaci aktivit měl vždy ve své gesci místostarosta, nejprve Jan Novotný a posléze od roku 2014 Jaroslav Špička. Mimo jiné jsem absolvovala a organizovala jednání na ministerstvu kultury, Národním památkovém ústavu, později ministerstvu zemědělství a dalších potřebných institucích. Výčet konkrétních aktivit by za ty roky byl dlouhý. Potřebovali jsme také před lety začít komunikovat s vlastníky chmelařských skladů a s veřejností, takže rovněž organizace prvních workshopů, kde jsme prezentovali hodnoty chmelařského dědictví. Některé další milníky naší nominace - příprava hodnotící mise, týdenní účast zahraničního experta na místě v Žatci a okolí. Aktivní zakomponování národního výboru ICOMOS a dalších vrcholných zástupců – ukázkou toho jsou podpisy tří ministrů vlády ČR na Memorandu o spolupráci na nominační dokumentaci – ministra kultury L. Zaorálka, ministra zemědělství M. Tomana a ministryně pro místní rozvoj K. Dostálové. Dvakrát jsem se podílela na obhajobě naší nominace před výborem ICOMOS v Paříži a ještě dvakrát jsme absolvovali týdenní návštěvu vyslaného zahraničního experta – metodickou a hodnotící misi tady v Žatci. Tak náročný (odborně i časově) a složitý je nominační proces,” popsala Zdeňka Hamousová, co vše bylo její úlohou po celou dobu práce na nominační dokumentaci.

K formální nadstavbě patří také její jednotlivé věcné úkoly odborného a pracovního charakteru a současně ještě působení k posílení místního patriotismu a prezentování jedinečnosti naší chmelařské oblasti. Dále bývalá starostka města pracuje již pár let ve skupině edukace.

I přes všechno úsilí a precizně zpracovanou dokumentaci se však žatecká delegace v Rijádu při projednávání obávala, aby se neobjevily reakce či příspěvky, které by mohly zápis negativně ovlivnit.

,,Když se do diskuze přihlásila Belgie (ta má zapsanou na seznamu pivní kulturu), všem nám zatrnulo. Ale jejich vystoupení bylo velmi pochvalné, podpořili naši nominaci a vyzdvihli kvalitu – jednak zpracování a hlavně jedinečnost a oprávněnost našeho zápisu na seznam světového dědictví. Dalším plusovým bodem byla reakce na naši originální deskovou hru k tradici pěstování chmele – byli jsme požádáni o jednu sadu k zařazení do knihovny jako příklad dobré praxe. Pochvalu jsme také sklidili za to, že pro nás odevzdáním finální verze nominační dokumentace (konec r. 2021) práce neskončila. Přímý zážitek z projednávání a výsledné schválení zápisu na seznam světového dědictví ukazuje, že jsme se před lety spolu s odborníky rozhodli správně,” dodala závěrem Zdeňka Hamousová.  

Foto: NPÚ

Komentáře

Prozatím zde nejsou žádné nabídky práce

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video