Louny se stanou moderním zeleným městem 21. století

Lucie Steklá 2023-12-12 21:23:11

Před třinácti měsíci se stal, po čtyřech letech ve funkci místostarosty, starostou města Louny. Během této doby se ze své pozice, spolu s koaličními partnery, snaží plnit body volebního programu a rozvíjet perlu na řece Ohři - město Louny. Jak se to starostovi Milanovi Rychtaříkovi daří, jak je práce starosty náročná, z čeho má za uplynulý rok největší radost a jak vidí budoucnost města, jsem se ho zeptala v bilančním rozhovoru.

Je za Vámi třináct měsíců v pozici starosty města. Jak je hodnotíte?

Pokud bych měl odpovědět velmi stručně, tak to rozhodně bylo období velmi hektické a pracovně velmi náročné. Museli jsme nastavit řadu nových procesů, alternoval jsem funkci tajemníka a převážnou část víkendu jsem strávil mezi lidmi. Práce starosty města je prací 24/7 a je to opravdu velmi náročné povolání ve všech ohledech. Musí říci, že je pro mě hnacím motorem, pokud se dobré záměry posouvají a věci jdou dopředu. Na druhou stranu musím říci, že mám kolem sebe šikovný tým. Bez nejbližších kolegů, a to paní místostarostky Martiny Bečvářové a pana místostarosty Pavla Csonky by to bylo o dost těžší. Myslím, že jsme velmi dobrý tým a vnímám, že i naši občané to takto cítí. Pojďme si říct pravdivě, že ne vždy to tak v Lounech bylo.

Je něco, co vám udělalo v tomto uplynulém období opravdu radost?

Samozřejmě ano. Výčet věcí, ze kterých jsem měl v posledních měsících radost, je celá řada a jejich seznam by byl docela dlouhý. Uvedu například úspěšné uspořádání Olympiády mateřských škol, povedl se nám Lounský festival sportu s rekordní účastí sportovců i návštěvníků, což nás opravdu velice potěšilo. Během uplynulých měsíců jsme výrazně zvedli propagaci Loun a nastavili jsme novou komunikační strategii. Velmi se zvýšila informovanost občanů. Zřídili jsme mobilní aplikaci Munipolis, která nám automaticky zasílá zprávy z města. Dosah na městském profilu na sociálních sítích Facebook a Instagramu se nám zvedl asi pětinásobně a občané Loun jsou velmi dobře informováni. Zároveň tyto sítě umožňují zpětnou odezvu.

Během roku se podařilo ve městě zrealizovat několik akcí, které reagovaly na potřeby občanů. Daří se Vám tak postupně plnit, co sliboval volební program?

Bezpochyby ano. Občané dlouhodobě volali po parkovacích místech, a toto jejich přání se nám postupně daří plnit. Otevřeli jsme parkoviště na autobusovém nádraží, finišujeme s projektem parkoviště za bývalým kulturním domem, které pomůže především obyvatelům ulic Prokopova, Husova, ale i celé Hrnčířské. Projektů, které se nám daří, je ale celá řada, příkladem uveďme získávání nových lékařů do Loun.

Na co jste Vy sám nejvíc pyšný? A je naopak něco, co se vám prozatím prosadit nepodařilo?

Jak jsem již zmínil, na co jsem rozhod-ně pyšný, je bezpochyby získání nové lékařky, neuroložky paní doktorky Táboříkové. Pyšný jsem také na opravu stezky okolo Ohře pod hradbami, na revitalizaci parku u hlavního nádraží, která v těchto dnech finišuje, nové osvětlení kostela sv. Mikuláše, které se povedlo a současně je velmi úsporné. Toho, na co jsem pyšný, je opravdu celá řada, včetně toho, že jsme veřejné finance udrželi ve velmi dobré kondici. Na druhou stranu jsem trochu zklamaný z tempa investic ve městě. Tady nás tlačí bota a spolu s odborem situaci řešíme takřka na denní bázi. Věříme, že opatřeními, která plánujeme, investiční akce zrychlíme.

Co pro Vás bylo letošní rok největším překvapením? A co největším zklamáním?

Každopádně velkým zklamáním letošního roku bylo hlasování současné vlády a schválení konsolidačního ba-líčku. Toto opatření bude mít velký dopad na veřejné finance. Jen například novým rozdělením výnosu z hazardních her přijde město Louny o třicet milionů korun v rozpočtu příštího roku. To byly peníze, které jsme směřovali do rozvoje sportu, kultury a sociálních projektů. Ale i přesto toto se musíme přenést a nenecháme se od naší práce odradit.

Stezka kolem Ohře je opět zpřístupněná. Může být spolu s trasou pod městskými hradbami klidovou zónou pro procházky ve městě? Jak moc je náročné tuto část města udržovat, přeci jen je to část mimo centrum …?

Údržba městského majetku je celkově velmi náročná a to především finančně, ale i na lidské zdroje. Louny bohu-žel trpí vandalismem a někteří lidé si neváží veřejného majetku. Možná si neuvědomují, že to stejně zaplatíme my všichni a použité finanční prostředky budou samozřejmě někde chybět. Stezka kolem Ohře nabízí velmi hezkou procházku pod hradbami i kolem řeky. Věřím, že si ji naši občané i turisté velmi užívají v každém ročním období. Ohře je naším pokladem. V dohledu na majetek města i celkově situaci v Lounech pomáhá městský kamerový systém, který rozšiřujeme.

Velkým tématem je stále nedostatek lékařů, praktických i odborných, zvlášť stomatologů. Je výhled příchodu nějakého dalšího lékaře?

V minulých dnech jsem se sešel se dvěma lékaři a řešili jsme angažmá jednoho z nich v našem městě. Nechci v tuto chvíli více prozrazovat, ale zajištění primární zdravotnické péče je mojí osobní prioritou. Zde je třeba ale říci, že nedostatek lékařů, praktických či specialistů, řešíme za ministerstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny. Město tomu může trochu pomoci, ale jeho úkolem není. Občany chci ale ujistit, že já udělám maximum pro to, aby nejen lékaři, ale i zubaři do Loun přicházeli.

Stejně velkým tématem je parkování. V době, kdy rodiny mají běžně dvě a více aut, je míst stále málo. Radnice na toto téma s obyvateli již diskutovala. Kromě přírůstku míst na autobusovém nádraží, plánují se další?

Pan místostarosta Csonka připravil s pracovní skupinou koncepci parkování, která v Lounech chyběla, stejně jako parkovací místa. Vytipovali ve všech městských lokalitách možnosti vzniku nových pakovacích míst a došli k číslu přibližně stovky možných nových míst pro parkování osobních vozů. Jedná se o jednu z koaličních priorit, kterou postupně plníme. Mohu občany ujistit, že nová parkovací místa budou v Lounech vznikat. V sídlištích to úpravami budou jednotky míst, v některých lokalitách míst de-sítky.

Daří se obnovovat části města, příkladem řekněme právě dokončovaný park u hlavního vlakového nádraží. Jsou ve městě ještě místa, která potřebují obnovu tak, aby sloužila veřejnosti?

Určitě ano. Rozpočet pro příští rok, který bude zastupitelstvo města v příštích dnech schvalovat, počítá například s úpravou prostranství Komenského náměstí, třetí etapou revitalizace letního cvičiště, vznik bike parku Pod Chlumem, ale také například s projektem na zprůchodnění Katovy uličky a přilehlých prostor. V příštím roce bychom rádi realizovali také několik projektů v městských budovách. Škola Prokopa Holého se dočká multifunkčního sálu, který vznikne po přestavbě prostor bazénu (jeho provoz byl ukončen před pěti lety, kdy se během rekonstrukce zřítila jedna ze zdí budovy, pozn. redakce), řešit se bude zastřešení stávající terasy u hlavního vchodu Základní školy Přemyslovců i sanace objektu tělocvičny u této školy. Začít by měla první etapa zateplení domu pečovatelské služby. Také kulturní a sportovní objekty mají v návrhu rozpočtu své místo. Vrchlického divadlo by se mělo dočkat obnovy audiotechniky hlavního sálu, pavilon C na výstavišti potřebuje novou střechu. Aby mohl být více využíván amfiteátr, plánujeme zastřešení. Kuželnu na letním cvičišti čeká rekonstrukce a zateplení fasády a výměna střešní krytiny, zimní stadion výstavba trafostanice.

Poslední měsíce město a řidiče trápilo několik uzavírek, náročná pro město byla uzavírka v ulici Osvoboditelů. Díky nim jsou ale opravené řády i silnice, které to v řadě částí Loun potřebovaly. Budou příští rok opravy silnic pokračovat?

Komunikace, které jsou v našem majetku, se snažíme opravovat stále tak, jak nám to schválený rozpočet dovolí. Pak jsou tu ale komunikace vedoucí městem, které ale nejsou majetkem města, jako právě ta poslední, již jste zmiňovala. Ulice Osvoboditelů se mu-sela uzavřít z důvodu havárie kanalizace. Tlačili jsme na Severočeskou vodárenskou společnost, aby opravu provedla co nejrychleji je to možné, a to se podařilo. Telefonáty i jednání se společností byly na denní úrovni. Je ale potřeba říci, že rozvody kanalizace či plynu, kabely vysokého napětí, optické kabely, které jsou v zemi, také potřebují obnovu a proto se čas od času výkopům v komunikacích a uzavírkách silnic nevyhneme. Snažíme se ale s majiteli sítí komunikovat a jejich činnost koordinovat tak, aby, pokud je to možné, byly práce více společností synchronní, což platí i pro investiční akce města. Samozřejmě nikoho z nás netěší opravy a uzavírky s tím spojené, ale věřím, že naši občané jsou rozumní a chápou, že obnova sítí i majetku je potřebná.

Dálniční úsek je otevřený. Zaznamenali jste snížení provozu centrem města, nebo to znát není? Zvažuje radnice úpravu dopravního řešení na Suzdale, pro který již dříve vznikl projekt kruhového objezdu?

Přesná čísla nemáme, ale troufám si říci, že ANO, opticky počet aut projíždějících centrem Loun klesl a průjezd centrem se zklidnil. Projekt na zkapacitnění Suzdalu existuje a budeme ho brát jako výchozí bod při jednání s Ústeckým krajem, neboť tako část komunikace je v jeho majetku. Všichni jsme přesvědčeni, že by kruhový objezd velmi pomohl především z hlediska bezpečnosti, plynulejší dopravy a současně také nabídl možnost výrazného navýšení parkovacích míst v této městské lokalitě.

Nedávno se uskutečnilo představení vize možného rozvoje západní části Loun pohledem mladých architektů. Jak moc mohou být pro město inspirací?

Především nám to dává pohled na budoucí možný rozvoj města Louny. Citlivý urbanistický rozvoj města by měl být jedním z nejdůležitějších atributů města, kterým disponuje. Všichni si přejeme, aby naše město bylo i v budoucnosti pěkné a já vždy říkám, že i mé děti tady budou pravděpodobně žít dále a naší povinností je město v tomto trendu rozvíjet. Každý máme jiné vnímání reality, ale právě návrhy mladých architektů nám dávají možnost si srovnat naše myšlenkové vizuální představy s jejich. Z mého po-hledu je velmi důležité pracovat s mladými architekty právě z těchto důvodů.

Jak vidíte budoucnost Loun za dalších pět až deset let? Co cítíte jako nejdůležitější úkol pro rozvoj?

Vzhledem k představení územních studií Skalka a Mělecké předměstí mám budoucí podobu Loun vizuálně usazenou. Jsou to naše dvě klíčové lokality pro rozvoj Loun, které mohou v budoucnu pojmout přibližně osm tisíc nových obyvatel. Oba návrhy jsou skvělé a plné architektury moderního bydlení a zeleného města, a to je to, co se mi velice líbí. Budoucnost Loun vidím skvěle. V roce 2028 bude hotova dálnice D7 a Louny získají na atraktivitě dojezdovou vzdáleností do Prahy. Přijdou noví rezidenti, lidem se díky časové dostupnosti hlavního města zvedne životní úroveň. Naši obyvatelé budou žít v moderním zeleném městě 21. století. Současně bude vznikat tlak na volnočasové aktivity, které mohou ve městě využít. A to právě chceme našim občanům dát. Investicemi do městského parku, ale také například rozvojem cyklostezek Louny – Oblík – Raná, Louny – Černčice – Obora a zpět, revitalizací Holárkových sadů a dalších rozvojem odpočinkových zón města. Louny jsou a v budoucnu rozhodně budou nejkrásnějším městem Ústeckého kraje.

                        Děkuji za rozhovor, ať se Vám i Lounům daří! Lucie Steklá


Napsal(a): Lucie Steklá

Komentáře

Nabídky práce

Pomocný KUCHAŘ/KUCHAŘKA - Domov pro seniory Žatec

Občasná práce i ve směnném provozu, praxe ve stravování min. 3 roky. Zájemci ať posílají přihlášku formou životopisu k rukám vedoucí stravovacího úseku paní Marcely Patakyové.
Kontakt: Marcela Patakyová
Tel.: 725 044 664
E-mail: patakyova@dpszatec.cz


ŘEDITEL/ŘEDITELKA MŠ Hřivice

Předpokládaný nástup 1. 8. 2024 nebo dle dohody. Přihlášky doručte nejpozději 15. 3. 2024 do 12 hodin na adresu úřadu. Bližší informace na webu obce.
Tel.: 415 696 331
WWW: https://www.hrivice.cz/
E-mail: obec@hrivice.cz


ZŠ a MŠ Jesenice, okr. Rakovník - ÚČETNÍ, KUCHAŘKA, VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

U všech pozic jde o práci na plný úvazek, nástup 17. 6. 2024. Jistota stabilního místa. Bližší informace najdete na webu školy.
Kontakt: Mgr. Petr Koníř, ředitel
Tel.: 724926290
WWW: https://zsjesenice.cz/138-kariera
E-mail: reditel@zsjesenice.cz


Nemak Podbořany nabírá

Hledáme nové kolegy na tyto pozice: IT SPECIALISTA S SQL; EXPERT NA SVAŘOVÁNÍ; PROCESNÍ INŽENÝR – OBRÁBĚNÍ / MECHANICKÉ SPOJOVÁNÍ ZA STUDENA / MONTÁŽ; PLC SPECIALISTA - CONTROL SYSTEM ENGINEER. Bližší info na webu firmy uvedeném v kontaktech.
Kontakt: Dana Setváková
Tel.: +420 737 233 799
WWW: https://nemak.cz/#volne-pozice
E-mail: prace@nemak.com


Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video