Soutěž na hasičská témata opět probíhá, děti z lounského okresu v ní sbírají ocenění

Lucie Steklá 2024-01-20 09:27:00

Region - Výtvarná, literární a digitál-ně-technologická (DT) soutěž pořádaná Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska letos proběhne již padesátým ročníkem. Každý rok se do ní zapojují školky, školy, sbor i další subjekty z okresu Louny, jejichž svěřenci bývají v soutěži úspěšní nejen na okresní a krajské, ale také na republikové úrovni. Soutěž Požární ochrana očima dětí má dlouholetou tradici, s cílem zajistit větší osvětu mezi dětmi a mládeží v oblasti nejen požární ochrany a ochrany obyvatelstva před mimořádnými událostmi, ale Integrovaného záchranného systému (IZS) jako celku.

Soutěž je organizována pro školská i mimoškolská zařízení a je zapsána v Informativním seznamu soutěží a přehlídek MŠMT ČR pro školní rok 2023/2024. Skládá se ze tří částí – literární, výtvarné a zpracování za pomoci digitální technologie a zároveň probíhá v několika věkových kategoriích.

,,Novinkou pro letošní ročník je v rámci literární části přidání kategorie CX, kde se jedná o komiksové provedení. Dále v části DT je přidána kategorie DT3 - počítačová modelace,“ uvádí organizátoři. Tématem pro rok 2024 je ,,bezpečný dům“, které platí pro počítačové kategorie a literární pro děti ve věku od deseti do osmnácti let. Pro ostatní kategorie je možné si zvolit jakýkoli námět z celé oblasti Integrovaného záchranného systému. Slavnostní vyhlášení loňského republikového kola 49. ročníku soutěže PO očima dětí a mládeže proběhlo v Přibyslavi. A právě v loňském ročníku zaznamenal Ústecký kraj, resp. okres Louny a SDH Cítoliby v kategorii DT 2 tj. celorepublikový úspěch. Zpracování zadaného tématu ,,Hasiči a komíny“ formou videa reprezentovala Kateřina Taťána Šponiarová z Cítolib se svou prací Hoří nám v komíně! Díky svému vtipu a nápaditosti sklidilo video velký úspěch a Kateřina získala 1. místo v celostátním kole. ,,Do této soutěže se zapojuji přes třináct let, a jelikož to letos bylo naposledy, tak cílem nebyla pouze účast v republikovém kole, ale zlatá medaile,“ řekla oceněná K. T. Šponiarová. (lus)

Napsal(a): Lucie Steklá

Komentáře

Prozatím zde nejsou žádné nabídky práce

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video