Je tu nová šance získat grant z fondu Logit

Alla Želinská 2024-02-13 14:33:00

Letos je to již deset let od založení dobročinného Fondu Logit, který za tu dobu podpořil celkem 65 projektů, mezi něž rozdělil přes jeden milion korun. Nyní Společnost LOGIT a Ústecká komunitní nadace vyhlásily 14. otevřené grantové kolo programu, jehož cílem je přispívat ke zlepšování podmínek života zejména na území mikroregionu Podbořansko. Maximální výše nadačního příspěvku činí 30 000 Kč, z fondu bude rozděleno 190 000 Kč.

Zájemci tedy mají příležitost získat v otevřeném grantovém řízení pro svoji organizaci / iniciativu až 30 000 Kč na až celoroční projekt realizovaný na Podbořansku v období od 1. 5. 2024 do 30. 4. 2025, a to z prostředků společnosti LOGIT. Jednoduchý on-line formulář žádosti o nadační příspěvek najdou na www.komunitninadace.cz/%20formulare/fond-logit-formular-projektoveho-zameru-14-ogk. O grant mohou kromě neziskových organizací žádat neformální občanské iniciativy a svazky obcí. Uzávěrka příjmu žádostí je v neděli 3. března 2024.

„O grant mohou kromě neziskových organizací žádat neformální občanské iniciativy a svazky obcí. V tomto grantovém kole přivítáme zejména ty projekty, které rozvíjí potenciál místní komunity a povedou k aktivnější zaangažovanosti místních ve veřejném prostoru. A v případě projektů formátu opakujících se jednorázových aktivit přivítáme zvláště ty, které mají šanci komunitu někam dále posunout a přesvědčí o jejich dlouhodobějším přínosu,“ informoval Petr Veselý, programový manažer Ústecké komunitní nadace.

Fond Logit na podporu Podbořanska každoročně přispívá na projekty, jejichž aktivit se účastní zaměstnanci a jejich rodiny. Společnost Logit tak napomáhá zlepšovat podmínky života zejména na území tohoto mikroregionu. Živým a krásným důkazem je spolek LekafKryry a činnosti kolem obnovení Schillerova parku, v němž jeho zástupci v čele s Františkem Musílkem přivítali na podzim loňského roku hosty z Logitu a Ústecké komunitní nadace.

Lekaf Kryry je spolek, který vznikl původně za účelem rekonstrukce letního kina v Kryrech. Následovalo zatraktivnění přilehlého parku pod Schillerovou rozhlednou. Aktivity jeho členů a členek se rozšířily na pořádání širokého spektra sousedských událostí, jako jsou koncerty, divadla, tak dobrodružné stezky nebo charitativní sportování. Část z uvedeného podporuje Logit prostřednictvím nadace.

„Přejeme spolku hodně energie do proměn města pod Schillerovou rozhlednou,“ popřála při návštěvě ředitelka nadace Katka Valešová.

Dalším podpořeným v uplynulých ročnících projektem je nevšední místo pro výletníky mezi Podbořany a Dolánky - Pravěká zahrada na bájném vrchu Rubín. Tato oáza v přírodě vás zaručeně ohromí nejen svou malebnou vyhlídkou a věží, ale také řadou zajímavostí. Zahrádka vznikla díky úsilí členů spolku Společenstvo pro památky Podbořanska, právě s podporou společnosti Logit ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací.

Zahrada spojuje historii s přírodovědnou hodnotou místa a vytváří nezapomenutelný zážitek pro návštěvníky. „Můžete zde objevit, jaké druhy rostlin lidé pravěkých dob pěstovali, které přírodní druhy rostlin a stromů využívali, a mnohem více,“ vyprávěl zástupcům Logitu a ÚKN, kteří navštívili také toto místo, Vojtěch Peksa ze Společenstva pro památky Podbořanska.

K dalším již podpořeným projektům se vrátíme příště. Díky nově výzvě fondu Logit mezi nimi může být i ten váš. 

Komentáře

Prozatím zde nejsou žádné nabídky práce

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video