Na žateckých školách i školkách se šíří černý kašel. V okresu Louny bylo od začátku roku hlášeno 47 případů

Hedvika Mašková 2024-04-12 19:00:00

Od začátku letošního roku dochází v celé ČR k nárůstu počtu onemocnění pertusí neboli dávivého černého kašle. Případy onemocnění se vyskytují ve všech věkových skupinách, nicméně nejvíce případů je hlášeno u adolescentů ve věku 15–19 let a dále pak u dětí ve věku 10–14 let. Mezi mladistvými v tomto věku se začal šířit černý kašel také na žateckých školách. Učitelé rozesílají rodičům emaily s informacemi. Od začátku letošního roku bylo hlášeno v okrese Louny celkem 47 případů onemocnění černým kašlem. Nově se vyskytl černý kašel i v jedné z žateckých školek. Děti musí do karantény.

Naštěstí klinické průběhy onemocnění u adolescentů nejsou závažné, a to díky skutečnosti, že její proočkovanost dosahuje většinou dobrou úroveň. Nicméně černý kašel je vysoce infekční a nejvíce ohroženou skupinou závažným průběhem nákazy kašle jsou především děti do dvou let věku, senioři a osoby s poruchou imunity a chronickým onemocněním respiračního traktu.

,,K přenosu dochází zejména kapénkami, vznikajícími při kašli, kýchání, mluvení. K rozvoji onemocnění dochází za 7 až 21 dní po nakažení. Nakažlivost je vysoká, začíná již ve stádiu prvních příznaků, které jsou shodné s příznaky běžného respiračního onemocnění a trvá minimálně pět dní od zahájení antibiotické léčby, u neléčených případů až tři týdny,” vysvětlila vedoucí protiepidemického oddělení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje z lounského oddělení Zdeňka Klapková a dodala, jakým způsobem lze nemoci předcházet: ,,Základním preventivní opatřením je očkování dětí celkem pěti dávkami kombinované očkovací látky ve věku 0–1, 5 a 10 let. Následná odolnost proti tomuto onemocnění není bohužel trvalá a s postupem času dochází k tzv. vyvanutí imunity. Očkovat se proto doporučuje i v dospělosti. Mezi základní opatření patří také dodržování hygienických zásad, jako je časté mytí rukou, časté větrání pobytových místností (školních tříd, pracovních prostor), omezení kontaktu s osobami, které mají příznaky onemocnění a neprodlené vyhledání lékaře v případě objevení příznaků. Při výskytu onemocnění ve školním zařízení je vhodné omezit vzájemné křížení a slučování kolektivů dle možností školy.”

Rodiče žateckých škol, kde se nákaza vyskytla, byli informováni také o potřebných opatřeních v případě, že se jejich dítě nachází v dotčeném kolektivu nebo bylo v přímém kontaktu s nemocným. Měli by sledovat zdravotní stav dítěte a v případě projevů akutního respiračního onemocnění, zejména suchého a dráždivého kašle, zůstali doma a kontaktovali svého ošetřujícího lékaře, který následně provede potřebná vyšetření, včetně laboratorních odběrů k ověření diagnózy onemocnění a rozhodne o zahájení antibiotické léčby. Děti, které se nepodrobily pravidelnému očkování proti tomuto onemocnění, zůstávají k nákaze zcela vnímavé a v nejvyšším riziku onemocnění.

,,V případě potřeby prosím kontaktujte Krajskou hygienickou stanici – příslušné protiepidemické oddělení, tel. spojení na pracoviště v Lounech je 477755661, 477755662, email: epi.ln@khsusti.cz,” doplnila informace Zdeňka Klapková z protiepidemického oddělení.     

Komentáře

Nabídky práce

Samostatná(ý) účetní - Obec Perštejn

Možno na plný či poloviční úvazek, lhůta pro podání přihlášky: do 12.7.2024. Plné znění obsahu výběrového řízení naleznete na www.obec-perstejn.cz či úřední desce OÚ.
Tel.: 474394184
WWW: www.obec-perstejn.cz
E-mail: starosta@obec-perstejn.cz

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video