Zájemci se mohou hlásit do volebních komisí

Alla Želinská 2024-04-12 11:10:00

V letošním roce nás čekají dvoje volby. První do Evropského parlamentu 7. a 8. června a na podzim krajské volby. Zájemci o činnost v okrskových volebních komisích pro volby do Evropského parlamentu se mohou hlásit již od začátku dubna. „Zájemci o činnost v okrskových volebních komisích v Podbořanech se mohou přihlásit na základě vyplněné přihlášky k členství v OVK, a to v termínu do 8. května. Telefonické informace k činnosti v OVK na čísle 415 237 506,“ uvádí Monika Zernerová z MÚ Podbořany.

Formulář přihlášky s požadovanými údaji (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu vč. PSČ, kontaktní telefon, e-mailová adresa, datová schránka, doručovací adresa) zájemci mohou po vyplnění zaslat na e-mail zernerova@podborany.net nebo odevzdat přímo v kanceláři č. 102, případně v podatelně městského úřadu.

Členem volební komise se může stát občan České republiky nebo jiného státu, který má v tuzemsku právo volit a je mu více než 18 let. Jako člen volební komise se účastní sčítání hlasů, navíc má právo na zajímavou odměnu: předseda 2 200 Kč, místopředseda 2 100 Kč, člen 1 800 Kč. Pokud se člen všech jednání OVK nezúčastňuje, městský úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o jeho účasti na jednáních OVK.

Člen okrskové volební komise, který je v pracovním nebo služebním poměru, má nárok na pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Členovi OVK, který není v pracovním nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě zvláštní odměny náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK ve výši 43 Kč za hodinu, nejvýše však 340 Kč za jeden den.

      

Komentáře

Nabídky práce

Samostatná(ý) účetní - Obec Perštejn

Možno na plný či poloviční úvazek, lhůta pro podání přihlášky: do 12.7.2024. Plné znění obsahu výběrového řízení naleznete na www.obec-perstejn.cz či úřední desce OÚ.
Tel.: 474394184
WWW: www.obec-perstejn.cz
E-mail: starosta@obec-perstejn.cz

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video