Opoziční zastupitelé hlasovali proti odměnám pro vedení města, z rady odešli

Alla Želinská 2024-04-29 08:00:00

Na zasedání zastupitelstva města uplynulou středu se jednalo mimo jiné také o odměnách pro starostu a místostarostku města. Opoziční zastupitelé hlasovali proti a návrh tak nebyl schválen.

Proč pro odměny nehlasovali, uvedl za místní organizaci ANO Rastislav Novák: „Jsou to události, které se odehrály v roce 2023 - stav kotelen a jejích topné soustavy: zjevné úniky tepla, ztráty zaúčtované lidem do cen tepla, teplé vody; Sportovní hala – kuželna (Městské služby Podbořany s.r.o.): problémy ve vedení městských služeb – konec působení jednatelky. Dále bytové hospodářství: zjištěné hrubé nedostatky kontrolního výboru. Vysoké dluhy na nájmech, špatné nájemní smlouvy atd… Nespokojenost zaměstnanců města, městské policie s vedením městského úřadu: cca třetina zaměstnanců města, městské policie ukončila v roce 2023, 2024 pracovní poměr. Odměny jsou dle zákona o obcích schvalovány zastupitelstvem města za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů obce. O žádných takových ze strany starosty nebo místostarostky nevíme. A právě i z těchto důvodů hlasovala Místní organizace ANO Podbořany proti udělení odměn.“

Zjištěné skutečnosti v roce 2023, události, které se odehrály a dále odehrávají, jak uvedl během jednání zastupitelstva Rastislav Novák, přiměly jej jako jediného z hnutí ANO v radě města se vzdát mandátu radního města k 7. březnu. „Tímto krokem sdělujeme, že Místní organizace hnutí ANO je plnohodnotnou opoziční stranou,“ prohlásil.

Následně v pátek z Rady města odešel i Roman Hladík (Naše Podbořansko).

Na prohlášení opozičních zastupitelů se rozhodl reagovat starosta města Radek Reindl: „Vedení města řídilo v uplynulém roce hospodaření města a rozpočet tak, že skončil přebytkem (tedy úsporou) cca 52 milionů korun a audit hospodaření byl „bez chyb a nedostatků“, město je i nadále bez dluhů. Důvody ANO jsou zcela zástupné a navíc nemají s prací starosty a místostarostky mnoho společného. Například kotelny jsou pronajaté (to by mohli i v ANO vědět) a jsou plně funkční, navíc před cca 4-6 roky rekonstruované. Odvolání jednatelky neprovedl starosta ani místostarostka, ale Rada města jako Valná hromada Městských služeb včet-ně hlasů p. Nováka z ANO a Hladíka z Naše Podbořansko. Odvolání bylo učiněno, mimo jiné, i na základě zprávy p. Bednáře z ANO (a za jeho osobní přítomnosti na jednání valné hromady). Dlužné nájemné asi starosta ani místostarostka neovlivňuje, nájemní smlouvy jsou v pořádku. Nevím, kde vzali pánové z ANO nespokojenost zaměstnanců města, když zaměstnanci tvoří výborný a profesionální kolektiv? A argument „spokojenost zaměstnanců městské policie s vedením úřadu“ snad nikdo ani nemůže myslet vážně. To, že pánové z ANO neví zhola nic o fungování města a neví nic ani o plnění úkolů nad rámec pracovních povinností starostou a místostarostkou, je zejména jejich ostuda. Navíc se toho množství akcí, které provádíme, bohužel, zastupitelé z ANO i Naše Podbořansko ani nenamáhali účastnit, natož aby při jejich organizaci jakkoli pomohli.“

Radek Reindl jako starosta například v uplynulém roce, mimo jiné, zajišťoval tlumočení pro akce mezinárodní spolupráce, čímž městu šetří nemalé peníze za profesionální tlumočníky: „V rámci této spolupráce provádíme pravidelné výměnné pobyty dětí z Podbořan a německého partnerského města. K dnešnímu dní to už bude cca kolem 1000 dětí. Dále nad rámec svých pracovních povinností jsem byl delegován městem Podbořany jako člen správní Rady Euroregionu Krušnohoří, zabývajícím se přeshraniční spolu-prací mezi ČR a BRD, delegován městem Podbořany členem Lokálního řídícího výboru ERK, zajišťujícím posuzování a hodnocení projektu přeshraniční spolupráce a hlasující pro přiznání dotačních prostředků, všemi obcemi okresu Louny delegován zastupováním těchto obcí v Dozorčí radě SVS a.s., delegován městem Podbořany členem Valné hromady SVS a.s. po celé volební období, členem správní rady Destinační agentury Dolní Poohří, které zastupuje město Podbořany a prosazuje propagaci turistických možností v něm, jsem Členem Rady Severočeského sdružení obcí – to vše bez nároku na odměnu, přičemž ručím celým svým majetkem. Nad rámec svých povinností jsem dále inicioval a zajišťoval právní pomoc pro společenství vlastníků jednotek ve věci dodávek tepla a TUV. Osobně jsem se podílel na organizování kulturních a společenských akcí a aktivně sháněl finanční prostředky z cizích zdrojů na jejich uskutečnění a zajišťoval jsem a koordinaci jednotlivých organizátorů World Peace Run, European Peace Ride, cykloakce Řekni drogám ne, Reprezentačního plesu Města Podbořany 2023, konference Města Podbořany a MAS Vladař k OZEII a dalších. Jo a ještě jsem domluvil vystupování německých kapel na Podbořanských letních slavnostech v letošním roce v hodnotě cca 5 000 EUR pro město Podbořany zdarma,“ uvedl starosta.

Také výčet výkonu funkcí místostarostky města Stanislavy Čapkové nad rámec pracovních povinností je obsáhlý: „Je delegována jako členka česko-německé komise pro hospodářství a turistický ruch v Euroregionu Krušnohoří, členkou kontrolní komise Mikroregionu Podbořansko, což pro ni obnáší pravidelnou kontrolní činnost hospodaření svazku, inventarizace, smluv a roční účetní uzávěrky, zastupuje Městskou knihovnu Podbořany v celostátních profesních sdruženích (SKIP, SDRUK, NK ČR) a pomáhá při aplikaci aktuálních trendů v knihovně, koordinuje činností Městské knihovny Podbořany pro plynulý chod – katalogizace dokumentů, zajišťování a podpora spolupráce Městské knihovny a ostatních městských a krajských institucí, aktivně prosazovala získání dotačního titulu pro tyto propojené organizační složky Města Podbořany – technické vybavení, podpora komunitní činnosti – Státní fond zemědělské infrastruktury – Program rozvoje venkova. Dále aktivně zajišťuje přípravu, zázemí, finanční prostředky na zviditelnění města při tradičním Beachvolejbalovém turnaji Města Podbořany v rámci letních slavností,“ vyjmenovává Radek Reindl zásluhy místostarostky Stanislavy Čapkové.

Na jednání zastupitelstva navrhl odměny i pro řadu neuvolněných zastupitelů, „o jejichž práci jsem dnes a denně přesvědčován. Ať je to aktivní příprava investičních akcí, získávaní dotací, plánovaní turistického rozvoje, cyklostezek, tvorba grafických listů pro expozici muzea a spousta dalšího.“ Tyto odměny zastupitelstvo schválilo většinou hlasů (11 pro, 8 se zdrželo). 

„K odchodu pana Nováka a pana Hladíka z Rady města se vyjadřovat nebudu, je to jejich osobní rozhodnutí, které mi nepřísluší komentovat. Je ale zajímavé, že se to stalo ve chvíli, kdy jsem opakovaně apeloval na větší zapojení zastupitelů z ANO a Naše Podbořansko do řízení města, přípravy rozpočtu a aktivní řešení problémů,“ dodal Reindl.                                 

Komentáře

Nabídky práce

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA - Domov pro seniory Podbořany

Nástup možný ihned! POŽADUJEME: vzdělání zdravotníckého směru NABÍZÍME: pracovní poměr na plný úvazek a dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou; pracovní poměr na DPP nebo DPČ; zvláštní příplatek pro zdravotníky + příplatek za práci o víkendu a svátcích + odměny; 5 týdnů dovolené; příspěvek na dovolenou; příspěvek na penzijní pojištění; příspěvek na stravování; příspěvek na vitamínové prostředky + očkování; možnost dalšího vzdělávání. Profesní životopis zašlete na uvedený e-mail.
Kontakt: paní Šulcová
Tel.: 733714024
WWW: https://www.domovpodborany.cz/
E-mail: sulcova@domovpodbořany.cz


Samostatná(ý) účetní - Obec Perštejn

Možno na plný či poloviční úvazek, lhůta pro podání přihlášky: do 12.7.2024. Plné znění obsahu výběrového řízení naleznete na www.obec-perstejn.cz či úřední desce OÚ.
Tel.: 474394184
WWW: www.obec-perstejn.cz
E-mail: starosta@obec-perstejn.cz

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video