Nový územní plán by měl Postoloprtům sloužit už začátkem příštího roku

Dana Studničková 2011-06-15 00:00:00

Postoloprty – Závažný bod, který má dopad na nejdelší časové období, projednávalo Zastupitelstvo města Postolorpty 25. května. Šlo o další kroky k vypracování nového územního plánu města, což je po schválení nejdůležitější dokument každého sídelního útvaru.

Vedoucí projekčního týmu Ing. Olžbut na mapěvelomi ukázal zastupitelům, kde jsou v jednotlivých spádovýách obcích Postoloprt rozvojové plochy na další výstavbu ať už rodinných domů či jiných objektů.
Ve všech místech se musí brát ohled na několik faktorů. Pokud možno se nesmí stavět na půdě s nejlepší bonitou, na sesuvném území, v zátopové oblasti apod. Případné výjimky se velmi těžko obhajují na příslušném úřadu a většinou jim hrozí zamítnutí.
Větší rozvojové plochy navrhují projektanti dvě. Mezi farmou Březno a železniční tratí, kde by měl vyrůst objekt na zemědělskou výrobu a agroturistiku. Druhá velká je jihovýchodně od Seménkovic. Jinak jde o drobné parcely nebo části zemědělské půdy mimo souvislé hony. Projektanti také navrhli opatření, která by měla případné výstavbě předcházet – například udělat v Březně geologtický průzkum, aby se po předchozí důlní činosti něco nepropadlo. Dalším návrhem je obnovení železniční zastávky ve Rvenicích.
Celé představení všech rozvojových ploch trvalo asi hodinu. Pak následovala diskuse, jak bude příprava územního plánu pokračovat. Projektanti vysvětlili, že si vyžádají vyjádření síťařů (plyn, elektřina, atd.), pak podklady zpracují a znovu představí zastupitelům. Nastane veřejnoprávní projednání, kde dostanou slovo občané. Postup se zopakuje tak, aby přibližně v lednu až březnu 2012 bylo možné schválit v zastupitelstvu konečnou verzi nového územního polánu, která bude platit 15 let.

Komentáře

Nabídky práce

Samostatná(ý) účetní - Obec Perštejn

Možno na plný či poloviční úvazek, lhůta pro podání přihlášky: do 12.7.2024. Plné znění obsahu výběrového řízení naleznete na www.obec-perstejn.cz či úřední desce OÚ.
Tel.: 474394184
WWW: www.obec-perstejn.cz
E-mail: starosta@obec-perstejn.cz

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video