Kryry se německého pohledu nebojí

Jan Vnouček 2014-03-20 00:19:00

Kryry – Historická literatura o Podbořansku se záslužně rozrůstá. Minulý týden vydalo další publikaci o svých dějinách město Kryry, tentokrát z pera svého německého rodáka. Vydavatel knihu výstižně nazval Dějinné okamžiky Kryr do roku 1945 z pohledu profesora Haralda Richtera.

Autor, který byl z Kryr jakožto sudetský Němec odsunut, v ní kombinuje poznatky z německých archívů, mnohdy v češtině zveřejněné poprvé, se svými subjektivními dětskými vzpomínkami. Ty jsou samozřejmě poznamenány jeho původem a hlubokým prožitkem nespravedlnosti, takže se od českého pohledu liší. Je si však vědom citlivosti tématu a události nekomentuje, pouze je zaznamenává. Na druhou stranu se objektivně nevyhýbá ani popisu nacistických zločinů a tragickému osudu místních Židů. Text, který je koncipován jako učebnice pro děti, se sice místy pokouší účelovým skládáním argumentů o lehkou manipulaci se čtenářem. To však na jeho značném historickém významu nic nemění, protože osvětluje mnohé z hospodářského a sociálního vývoje Kryr především v letech 1918 až 1945. Vedle toho představuje také několik osobností, které ovlivňovaly zdejší život. Vše bohatě doprovázeno řadou dosud neznámých fotografií. Věděli jste například, že kryrské družstvo ve střelbě reprezentovalo v roce 1924 Československo na letních olympijských hrách? Nebo že v Kryrech stála před 1. světovou válkou elektrárna, která elektřinou zásobovala i sousední obce? Anebo že místní význačný nacistický pohlavár se v Německu dožil požehnaného věku 92 let? Spisek, vytištěný v nákladu 200 kusů, je ale bohužel neprodejný a bude sloužit městu pouze k reprezentačním účelům. Text přeložila Šárka Dittrichová, korekturu a úpravy provedl Kamil Kraus.
„Knížka je to autorův osobní pohled, ale myslím, že je v rámci možností napsaná slušně. Já osobně jsem se z ní dozvěděl plno zajímavých a nových věcí z předválečné doby. Formátem i zaměřením navíc navazuje na již dříve vydanou publikaci „Kryry – Cesta 1945 – 2010“ a společně s ní vytváří hezký celek,“ nebojí se sudetoněmeckého pohledu na odsun kryrský starosta Miroslav Brda. Na snímku pózuje s oběma publikacemi. „Dali jsme výtisky do školy a do knihovny, ale jinak ji budeme dávat jen jako dárek,“ dodává.

Napsal(a): Jan Vnouček

Komentáře

Prozatím zde nejsou žádné nabídky práce

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video