Kotlíková dotace se začne rozdávat

Redakce 2014-08-04 13:30:00

Ústecký kraj (ZR) Rada Ústeckého kraje po projednání rozhodla o poskytnutí účelových investičních dotací v rámci dotačního programu s názvem „Společný program na podporu výměny kotlů“ mezi Českou republikou – Ministerstvem životního prostředí a Ústeckým krajem, a to na základě 5. výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace z tohoto programu, žadatelům, jejichž žádost byla registrována a kladně posouzena z hlediska formální správnosti, úplnosti a souladu s podmínkami programu.

Celkově bylo na podacím místě přijato 614 žádostí. Celkem 303 přijatých žádostí bylo předáno k další administraci Státnímu fondu životního prostředí České republiky. Dotace bude poskytována s ohledem na skutečnou výši uznatelných nákladů, maximálně však ve výši 15 000 – 60 000 Kč dle zvoleného typu kotle. Celková navrhovaná maximální výše dotace pro žádosti přijaté v rámci 5. výzvy z Fondu životního prostředí Ústeckého kraje proto ke dni 9. 7. 2014 činí 14 985 mil. Kč.
O přiznání dotace budou jednotliví žadatelé vyrozuměni písemnou formou společně s výzvou k předložení potřebných dokladů k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. Dále bude tato informace zveřejněna i na internetových stránkách Ústeckého kraje.

Napsal(a): Redakce

Komentáře

Nabídky práce

Samostatná(ý) účetní - Obec Perštejn

Možno na plný či poloviční úvazek, lhůta pro podání přihlášky: do 12.7.2024. Plné znění obsahu výběrového řízení naleznete na www.obec-perstejn.cz či úřední desce OÚ.
Tel.: 474394184
WWW: www.obec-perstejn.cz
E-mail: starosta@obec-perstejn.cz

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video