Plánovaná opatření mají zmírnit následky povodní: Dohodli se na nich při společném jednání zástupci Loun a Povodí Ohře

Lucie Steklá 2015-08-05 14:00:00

Louny – Povodí Ohře a Město Louny se dohodly na krocích, které mají zmírnit povodně na řece. V posledních dnech sice panují tropické teploty, je sucho a vody je málo. Nicméně navrhovaná protipovodňová opatření jsou výsledkem rozsáhlé studie a řady vzájemných jednání. Impulsem k nim i k zavedení opatření byly letní povodně v červnu před dvěma lety. Otázkou bylo, zdali nemohla Nechranická přehrada je-jich následku nějakým způsobem z části zabránit, nebo jejich průběh zmírnit.

Vodní dílo Nechranice má téměř všechny funkce, které má vodní nádrž mít. Hlavním účelem je zajišťování minimálního zůstatkového průtoku pod dílem, nadlepšování pro zásobení vodárenské, pro průmysl a energetiku i zemědělství. K účelům přehra-dy patří také ovlivňování zimního průtokového režimu na dolní Ohři.
V návaznosti na povodně v červnu 2013 nechalo Povodí Ohře vypracovat studii Možnosti posílení retenčních účinků vodní díla Nechranice od výzkumného ústavu vodohospodářského. „Studie hodnotí možné posílení ochranného efektu nádrže včetně vlivu možného zvětšení ovladatelného ochranného prostoru na další jeho účely. Při porovnání s ostatními díly jsou retenční účinky Nechranic naprůměrné. Studie ukazuje, že vodní dílo má vysoce nadstandardní účinky i v celorepublikovém měřítku,“ uvedl Jan Svejkovský, tiskový mluvčí Povodí Ohře. Podle jeho slov studie doporučuje jako možnost pozitivního ovlivnění povodní pod dílem a dalšího zajištění bezpečnosti nádrže rekonstrukci krajních polí bezpečnostního přelivu. Zahájena již byla projekční příprava stavby, která má být ekonomicky velice efektivní. Projekt by mohl být zařazen do programu Prevence před povodněmi III, který má zajistit finanční prostředky na rekonstrukci. „Ta bude mít pozitivní vliv i na větší povodně. Současně bude zvýšen ovladatelný ochranný prostor přehrady. Pokud získáme finanční prostředky, měla by stavba proběhnout v roce 2019,“ dodal Svejkovský. Po rekonstrukci budou mít vodohospodáři větší možnosti, jak manipulovat s odtokem vody z Nechranic. Budou moci vodu více podržet nebo naopak rychleji odpouštět.
Více informací najdete v tištěném vydání Lounského pressu

Napsal(a): Lucie Steklá

Komentáře

Nabídky práce

Samostatná(ý) účetní - Obec Perštejn

Možno na plný či poloviční úvazek, lhůta pro podání přihlášky: do 12.7.2024. Plné znění obsahu výběrového řízení naleznete na www.obec-perstejn.cz či úřední desce OÚ.
Tel.: 474394184
WWW: www.obec-perstejn.cz
E-mail: starosta@obec-perstejn.cz

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video