Na zdech knihovny provedla akademička zkušební sanaci

Lucie Steklá 2016-08-27 00:08:00

Louny (lus, dak) Problémy s opadáváním omítky na zrekonstruovaném objektu, v němž sídlí Městská knihovna Louny, přetrvávají. Knihovna od roku 2010, kdy proběhla celková rekonstrukce domu, opravovala fasádu již dvakrát. „Pokaždé bez valného úspěchu. Po dohodě s majitelem domu, Městem Louny, byla přizvána Akademie věd ČR, která momentálně provádí originální výzkum. Pokud se podaří, je to šance i po další objekty ve městě,“ vysvětlila Dagmar Kučerová, ředitelka knihovny. Akademie věd provádí výzkum od letošního jara na dvou místech, na dvorku a v Hilbertově ulici.

Experiment o velikosti přibližně jednoho čtverečního metru provedený na nejvíce poškozeném místě se skládal z odstranění rozpadlé omítky až na zdravý opukový kámen a nanesení geopolymerní malty vyplněné dalšími kusy opuky z blízkého zdroje. „Tato odolná omítka je sama pevná jako opuka, je silná až deset centimetrů a její povrch je zarovnán k povrchu současné omítky.
Experiment bude dále pokračovat sledováním dalšího chování nového materiálu, zdali odolá působení solí, dešťové vody, která stéká ze střechy na omítku a také působení mrazu zároveň s podmáčením,“ vysvětluje akademička Michaela Vondráčková.
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR se zabývá výzkumem aplikace malt a kompozitů na bázi anorganického polymerního pojiva. „Jedná se o hlinitokřemičitou matrici, která je ve světě silikátové chemie již asi dvacet let vyvíjená a známá jako kopolymer. Matrice je ve viskózní vodné suspenzi, která se dobře váže na minerální plniva a v podobě malty po vytvrzení do druhého dne vytvoří pevný produkt tvrdý, odolný a vypadající jako přírodní kámen,“ přibližuje postup akademička. Pokud malta obsahuje velké množství písku, chemicky a strukturně se pak produkt podobá přírodní opuce, se kterou se zároveň také dobře váže. Proto byl tento koncept využit pro pokus o sanaci opukové zdi městské knihovny. Geopolymerní malta má velkou odolnost i pevnost, aby degradaci vzhledem k nepříznivým vlivům odolala.

Napsal(a): Lucie Steklá

Komentáře

Prozatím zde nejsou žádné nabídky práce

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video