Začala rekonstrukce domova pro seniory

Lucie Steklá 2017-08-01 10:04:00

Louny – Město Louny zahájilo rekonstrukci vnitřního vybavení domova pro seniory. Investice realizuje ve čtyřech etapách.

Letos v rámci první proběhne rekonstrukce kuchyně včetně výměny části výtahů. Při druhé a třetí etapě, v příštím roce, se počítá s rekonstrukcí vnitřního vybavení levého a středního pavilonu ubytovací části. V rámci čtvrté, závěrečné etapy, by měla být dokončena rekonstrukce vnitřního vybavení pravého pavilonu, a to do konce prvního pololetí roku 2019.
Vzhledem k tomu, že u objektu Domova pro seniory je v katastru nemovitostí zapsáno věcné břemeno v souvislosti s poskytnutou dotací na zrealizované půdní vestavby, není možné žádat o dotaci z programu ministerstva práce.   „I z tohoto důvodu, ale zejména s ohledem na zachování částečného provozu Domova pro seniory, bude celá akce realizována po etapách,“ uvedla Kamila Jarolímková z kanceláře starosty města. V letošním roce proběhne v rámci první etapy rekonstrukce kuchyňského provozu včetně výměny části výtahů. Práce, rekonstrukce stravovacího provozu, byly zahájeny 10. července. „Po celou dobu oprav budeme jídlo dovážet z městské pečovatelské služby,“ vysvětlila Jana Černá, ředitelka domova. Podle jejích slov je domov pro seniory v současné době zaplněn, má 145 klientů. „Během rekonstrukce výtahů bude vždy jeden funkční, aby klienti a rozvoz jídla mohl probíhat bez omezení. Jiné zásadní zásahy do provozu během prací nejsou,“ dodala ředitelka.
Další dvě etapy rekonstrukce vnitřního vybavení levého a středního pavilonu ubytovací části město plánuje zrealizovat v příštím roce. V rámci závěrečné etapy by měla být dokončena rekonstrukce vnitřního vybavení pravého pavilonu, a to do konce 1. pololetí roku 2019. „Realizace jednotlivých etap bude probíhat postupně s tím, že práce na další etapě budou vždy zahájeny po kompletním dokončení etapy předcházející,“ dodala K. Jarolímková s tím, že doba realizace každé etapy je 120 kalendářních dní. Ta první má skončit 10. listopadu.
Realizace tak náročné akce při zachování provozu sebou ponese určitá úskalí, jednak již zmíněný dovoz jídla, ve zbylých etapách dojde k částečnému omezení lůžkové kapacity. Opravy vyjdou městskou kasu na 38,5 milionu korun. Na vnitřní vybavení a vybavení kuchyně budou vypsána samostatná výběrová řízení.

Napsal(a): Lucie Steklá

Komentáře

Prozatím zde nejsou žádné nabídky práce

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video