Papírny: Místo slibovaného centra chátrající budova

Veronika Salášková 2011-11-10 00:00:00

Žatec – Za nedlouho tomu bude pět let, kdy městský plátek hlásal, jak výhodný obchod se minulému vedení města podařil, když získalo od společnosti Agile do vlastnictví budovu papíren. Koalice ČSSD, KSČM a ODS tehdy v lednu 2007 odhlasovala výměnu věcného břemena příjezdu do areálu papíren za hlavní budovu továrny. Tehdy také zástupce starosty Aleš Kassal v článku popisoval, velké plány s touto budovou. Uplynulo téměř pět let, budova je však ve stále stejném a možná i horším stavu.

„Toto východisko představitelé města považují za jasné vítězství. Papírny stojí, budou stát a městu přibude další majetek. Není technicky v pořádku a ihned použitelný, to je zřejmé. Ale počítá se s jeho účelným využitím pomocí dotací z Evropské unie,“ psal ten-krát místostarosta Ka-ssal. Hned na to sdělil také, co by v budově papíren mělo vzniknout. „Část se využije pro depozitáře cenných sbírek a předmětů Polánkova muzea i Archeologického ústavu Akademie věd ČR. Zbylé prostory budou využity pro obchody, společenskou a zájmovou činnost, v úvahu připadá i bydlení. Tím pádem se z této nyní do určité míry zchátralé části města stane živá čtvrť s dalším zázemím pro obyvatele a jeho návštěvníky,“ rozvíjel plány Aleš Kassal.
O čem ale tenkrát ve svém článku pomlčel, byl stav, v jakém město budovu papíren převzalo. Před předáním budovy městu totiž bylo z areálu odvezeno cokoli, co mělo nějakou cenu. A tak ji město získalo bez odnesených dveří, vytrhaných futer, bez radiátorů, podhledů a jejich osvětlení a izolace, s odmontovanými stupni schodiště a s vyrvanými kabely elektřiny částečně odnesenými, částečně povalujícími se po podlaze. A protože se žádná slibovaná a prorokovaná přestavba budovy na výše popsané centrum nekonala, nachází se v tomto stavu, dodnes, jak lze ostatně vidět i na snímku.
Městu tak zůstal Černý Petr, kdy má v ruce zchátralou budovu, k níž není v postatě žádný přístup, protože okolní pozemky vlastní Lidl. Což spolehlivě odradí jakéhokoli zájemce o koupi či pronájem budovy. Bez přístupu k budově nelze provést ani její rekonstrukci, která by město vyšla odhadem na desítky milionů korun.
„V tuto chvíli město jedná s majitelem, buď o odkoupení části pozemku, nebo aspoň o zřízení věcného břemene s právem průjezdu a průchodu. To je nutnost, aby bylo možné budovu rekonstruovat a  dále využít. Nemohu pochopit, jak mohli zástupci města udělat takhle nevýhodný obchod, nechce se mi věřit, že to bylo z pouhé hlouposti. V každém případě by měl někdo nést odpovědnost za takové zacházení s městským majetkem, je na místě zvážit podání trestního oznámení,”  sdělil radní Jaroslav Hladký.

Komentáře

Prozatím zde nejsou žádné nabídky práce

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video