Komentář Pavla Macáka: V Lounech opět vyhrál hazard

Pavel Macák 2011-11-18 00:00:00

Louny – Neuplynuly ještě ani dva měsíce ode dne, kdy vstoupila v platnost obecně závazná vyhláška města 3/2011, která stanovovala, že výherní hrací automaty a terminály mohou být v hernách a restauracích ve městě v provozu od dvacáté do šesté hodiny ranní, a už má být zase všechno jinak. Radní města totiž podlehli nátlaku provozovatelů a majitelů výherních automatů, kteří sepsali a čtrnácti podpisy podepsali petici, kterou doručili na radnici, a z jejich řad vzešel návrh na obecně závaznou vyhlášku 6/2011, která mění vyhlášku 3/2011 a stanovuje provozování výherních hracích přístrojů od 16 do 02 hodin! Z devíti radních nátlaku nepodlehli pouze Michal Pehr a Michal Kučera, kteří s tímto návrhem nové vyhlášky nesouhlasili.

Své „vzbouření“ odůvodnili provozovatelé a majitelé výherních automatů rozhodnutím Ústavního soudu v rozsudku pro město Kladno, kde je uvedeno, že „…dokud provozovatelé mají platná rozhodnutí ministerstva financí, obce nemohou nerespektování svých vyhlášek sankcionovat“. Současně ovšem Ústavní soudci i v novém nálezu potvrdili, že ministerstvo financí by nyní mělo vydaná povolení přezkoumávat a pokud se dostanou do rozporu s obecními vyhláškami, musí je zrušit. Jinými slovy Kladno v září uhájilo u Ústavního soudu svou vyhlášku omezující výherní automaty.
Do situace v regulaci hazardu už zasáhly i legislativní změny. Prezident Václav Klaus nedávno podepsal novelu loterijního zákona, kterou v minulosti vetoval. Sněmovna novelu schválila počátkem září po jejím vrácení Senátem. Obcím dává novela právo regulovat vyhláškami místa i čas provozování heren. Platnost licencí, které už ministerstvo financí udělilo videoloterijním terminálům, novela zkracuje z dosavadních deseti na tři roky.
Pokud ministerstvo financí v návaznosti na existující obecně závazné vyhlášky nezahájí přezkumná řízení, porušuje ústavně zaručené právo obcí na územní samosprávu, jak stanovil Ústavní soud v nálezu týkajícím se Kladna. Provozovatelé terminálů si podle soudců museli být vědomi toho, že vydaná povolení mohou být zrušena, pokud nastanou okolnosti vylučující provoz. Takovou okolností je i obecní vyhláška omezující hazard.
Každá obec a město má tedy nezadatelné právo rozhodnout o tom, kde a kdy se mohou výherní „žrouti peněz“ provozovat. Není jednoduché pochopit, co se najednou změnilo v myšlení některých lounských radních, když chtějí ustoupit hazardu a opět jej chtějí podstrčit nudící se mládeži na odpolední a večerní hodiny. Rozhodně se mi nechce věřit, že je v tom něco jiného, než snaha o plnohodnotné kulturní“ vyžití gamblerů a pevně doufám, že jejich návrh na novelizaci vyhlášky u zastupitelů na listopadovém jednání neprojde.
A jestli se někteří radní domnívají, že připravovanou vyhláškou na prosincové jednání zastupitelstva, která by nařizovala odstranění světelných reklamních poutačů z heren a restaurací a oddělením míst s automaty od restauračních míst něčemu pomohou, pak se lze jen pousmát nad jejich naivitou.
K celé věci se rovněž vyjádřil starosta města Jan Kerner: „K posunu povolené doby provozování výherních hracích přístrojů o čtyři hodiny vpřed (bez prodlužování této doby!) jsem se přiklonil po řadě debat s vedením městské policie a Policie České republiky. Pro tento posun mluví tři hlavní důvody:
Zaprvé: Vypnutí automatů v noční době 02–06 h. by mohlo přispět k poklesu kriminality v brzkých ranních hodinách, ať již jde o přepadání heren, nebo o trestnou činnost, související se snahou obstarat si peníze na hru.
Zadruhé: Nově povolený časový úsek 16 – 20 h samozřejmě zvyšuje riziko hry mladistvých, PČR ale přislíbila pravidelnou kontrolu dodržování zákazu hry mladistvých na automatech v odpoledních a večerních hodinách prostřednictvím policistů v civilu (tuto možnost městská policie nemá).
Zatřetí: Jedná se o vstřícný krok města směrem k majitelům restaurací a heren ve snaze usnadnit jejich komunikaci s firmami vlastnícími automaty. Tyto mocné a bohaté firmy nevybíravě na místní provozovatele pomocí různých právních konstrukcí tlačí, aby nerespektovali vyhlášku města a provozovali automaty non-stop v souladu s povolením, které mají od ministerstva financí.
Dovolte mi ještě poznamenat, že uvedené rozhodnutí nebylo nikterak ovlivněno příjmy, které by možná mohly městu plynout od provozovatelů přístrojů – v oblasti plateb obcím panuje momentálně zmatek, nikdo přesně neví, kolik budou obce po 1. lednu dostávat a jestli vůbec něco.
Zároveň beru velmi vážně argument, že pokud se to s potlačováním heren přežene, tato činnost se přesune do ilegální sféry, a to myslím také není v zájmu města. Poslední slovo samozřejmě bude mít zastupitelstvo města 21. listopadu.“

Napsal(a): Pavel Macák

Komentáře

Prozatím zde nejsou žádné nabídky práce

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video