Divadlo a knihovna přijdou o miliony

Pavel Macák 2011-12-12 01:34:00

Louny – V pondělí 12. prosince se ve velké zasedací síni MÚ Louny uskuteční 9. zasedání zastupitelstva města Loun. Na programu bude projednávání a schválení rozpočtu města a také investiční rozpočtu na rok 2012 a předběžný investiční rozpočet na rok 2013, který předkládá rada města.

„Rozpočet by měl být po několika letech téměř vyrovnaný. Příjmy mají být ve výši 270,9 milionu korun a výdeje mají být ve výši 274,6 milionu korun. Schodek bude kryt zapojením prostředků z fondu rezerv a rozvoje z předchozích let. Oproti letošnímu rozpočtu bude ten na příští rok o 21 milionu korun nižší, neboť jak se předpokládá, budou nižší i daňové příjmy,“ uvedla mluvčí radnice Renáta Čapková. Investiční rozpočet je plánován ve výši 30 milionů korun, přičemž třetinu by měla tvořit rezerva na rekonstrukci mostu v Říční ulici, 1,8 milionů má být investováno do plavecké haly a 1,7 milionů je určeno na opravy chodníků a komunikací.
Největší škrty v návrhu rozpočtu se týkají mzdových a provozních nákladů městského úřadu. Zatím co v letošním roce dosáhnou tyto náklady 83,2 milionu korun, pro příští rok se sníží na 70,7 milionu. „Jedná se především o mzdové prostředky, neboť počet zaměstnanců úřadu se sníží o dvacet. Devět lidí z odboru sociálních věcí přejde na Úřad práce, dvě úřednice odejdou do důchodu a na jejich místo nebude nikdo nový přijat a zbývající tvoří čtyři úředníci a další pomocný personál. Snížen bude také rozpočet na platy všech zaměstnanců úřadu,“ vysvětlila Čapková. Rozpočet má být ponížen také příspěvkovým organizacím. Vrchlického divadlo dostane ze stávajících sedmi milionů jen 5,1 mil. a Městská knihovna místo 5,1 jen 3,87 milionu korun. Jejich činnost by ovšem měla být zachována, protože by měly tyto organizace využít svých rezervních fondů.
Zastupitelé budou také schvalovat jmenování nového ředitele městské policie a schvalovat ostatní majetkové a finanční záležitosti.

Napsal(a): Pavel Macák

Komentáře

Prozatím zde nejsou žádné nabídky práce

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video