Historie fotbalu v Lounech: první fotbalový klub byl založen v roce 1906

Redakce 2020-04-24 16:10:00

„Doba koronovirová“, která zastavila veškerý sportovní život v republice, kraji a okre-se, nám nabízí možnost seznámit vás s historií fotbalu v Lounech. V několikatýdenním seriálu vám nabídneme pohled do počátků fotbalu v Lounech ve dvacátých letech až do současnosti. Čerpat budeme z almanachu Historie fotbalového klubu Louny, který vznikl v roce 2017 a jehož autorem je Tomáš Bubeníček .   Abychom lépe porozuměli historii fotbalového klubu v Lounech, který v současné době působí na hranici svých historických úspěchů, musíme se nejdříve seznámit s kluby a činnostmi, které předcházely vzniku jednotného fotbalu v Lounech. V následujících dílech seriálu popíšeme historii předchůdců fotbalového klubu Louny a události, které jsou s nimi úzce spojené.

Vývoj klubu až do konce I. světové války

Za počátek vzniku fotbalu v Lounech považujeme rozmach tohoto sportu v celém světě a nejvíce v Evropě, v období 20. století. Vznik světové federace zastupující a zastřešující fotbal po celém světě a rozvoj organizovaného fotbalu v České zemi, a hlavně díky Československému fotbalovému svazu, přivedl myšlenku na organizovaný fot-bal i do menších měst, jako jsou právě Louny. Do té doby byl v Lounech fotbal provozován pouze pomocí sportovních spolků a kroužků, které tvořily jen hrstky nadšených mladíků, kteří náhodou vlastnili míč. Důvěru obyvatel, v kvalitně provozovaný klub, který by byl oficiálně registrován v Československém fotbalovém svazu, si však fotbal nezískal. Tento názor většiny obyvatel, ale v Lounech neodradil zájemce o sport. Absolutní původ myšlenky na fotbal v Lounech přišel v podstatě z ničeho. Ve městě, už v té době velmi sportovně založeném, kdy zde působily kluby veslařů, cyklistů, tenistů a atletický kroužek „Olympia“, se jako všude v okolí scházel nespočet mužů na večerní rozhovory v místních hospodách a restauracích. V červenci roku 1906 padla poprvé mezi těmito muži zmínka o fotbalovém míči, která rozpoutala obrovskou debatu a spekulace o možném provozu fotbalu. V horlivosti a nadšení této skupinky se dokonce vybraly příspěvky na fotbalový míč. Tím byl položen základ první pokladny týkající se fotbalových záležitostí. Myšlenka práce u fotbalu zůstala v lidech i po dlouhém večeru v hospodě. Právě proto se osm nadšenců shromáždilo 1. srpna 1906 a oficiálně se pokřtili na „Sportovní kroužek Louny“. Za další tři dny už se sešli na ustavující schůzi v nynější budově Městského úřadu v Lounech a nad překvapení všech se toto shromáždění usneslo a rozhodlo o za-ložení historicky prvního fotbalového klubu v Lounech. V průběhu této schůze dostal klub i své první jméno „Sportovní klub Louny“, utvořený z původního Sportovního kroužku Louny. Pro to, aby klub mohl začít s provozem co nejdříve, byl zde zvolen i první výbor s prvním oficiálním předsedou, jak uvedl ve svém spise Adolf Roubal (1916). Tento den odstartoval fotbalovou éru v Lounech, kde se během své činnosti vychoval nejeden ligový fotbalista.

Počáteční nadšení u založení klubu zůstalo i nadále a nejen u stávajících členů. Podařilo se získat nové členy a s tím i větší aktivitu do provozu klubu. Hned 25. Srpna 1906 byly přijaty stanovy schválené výnosem číslo 240812 c. k. místodržitelstvím v Lounech. S aktivní činností začal klub až v roce 1907. Do té doby se pouze trénovalo a to na hřišti v nedaleké vsi jménem Lužerady, udal ve své almanachu dlouholetý předseda lounského klubu Domecký (2006). V pramenech, z kterých jsme čerpali, je udán název Lužehrady. Při bližším prozkoumání informací jsme zjistili, že souběžně s názvem Lužehrady se objevuje i název Lužerady, na některých starých mapách dokonce Bužerady či Bužehrady, což vysvětluje nesrovnalosti s vyhledáváním tohoto místa. První zápas odehrál klub Čechie Louny jako hostující tým v roce 1907 s Rakovníkem. Oficiálně první zápas skončil pro Lounskou Čechii velkou smolnou porážkou o sedm gólů. S touto porážkou se jistě v Lounech nechtěl nikdo smířit, a proto bylo po skoro sedmi měsíční zápasové pauze sehráno odvetné utkání. Konalo se po půlroční odmlce a výsledek byl ještě horší než v prvním zápase. Hráči Čechie sice dokázali dát Rakovníku dvě branky, ale ani to nepomohlo smutnému výsledku s rozdílem deseti branek. Navzdory tomu, že byly sehrány pouze dva zápasy, se výbor klubu usnesl k zákazu konání jakýchkoliv dalších zápasů. Klub s touto i-deou vydržel fungovat pouze po zbytek roku.

První neshody klubu

Na počátku roku 1908 už se přístup výboru přestal líbit některým z jeho členů a hráčů. Ti se po neshodě jak ve finanční stránce klubu, tak i v jeho řízení, rozhodli odejít. Po tomto rozdělení názorů mezi členy, klub Čechie Louny fungoval spíše jen na půl. Naopak ti co odešli, nemarnili čas. V čele s A. Roubalem po získaných zkušenostech založili v červnu 1908 nový klub. Klub nesl název „Atletickofotbalový kroužek Olympia“, což uvedl ve svém spisu S. Klein (1976). Zaznamenávání názvů klubů v té době bylo různé, proto Martinovský (1986) a Domecký (2006) ve svých almanaších uvedli název „Sportovní a fotbalový klub Olympia“. Tento klub rychle vzkvétal a jeho řady se početně rozrostly. Hned od počátku svého založení, sehrál klub hned několik zápasů. Zápasy byly sehrány nejen s okolními kluby jako SK Zlonice a SK Cítoliby, ale i s Rakovníkem, prvním soupeřem Čechie. Mezitím byl klub Čechie Louny donucen ke stagnaci a tím i k přehodnocení svých původních názorů, které byly příčinou rozdělení. Výbor uznal své chyby a začalo jednání s novým klubem Olympie o sloučení a vytvoření staronového jednotného klubu.

Po necelých čtyřech měsících od odloučení se členové klubů dohodli a ještě téhož roku spojili své síly v jeden klub nesoucí společný původní název „S. K. Čechie Louny“. „Přijetí tohoto názvu je projevem vlastenectví, kterým tehdy čeští lidé projevovali touhu po státní samostatnosti. V čele nového klubu byl prvním předsedou JUDr. Jindřich Lamka a jeho pravou rukou a jednatelem klubu už dříve zmíněný A. Roubal. Toto nové řízení klubu působilo s velkou úspěšností a efektivními výsledky pro klub a to hned od svého počátku. Důkazem toho byla výhra ještě v témže roce proti silnému SK Meteor Kladno. Nový předseda byl velmi aktivní a pro klub velkým přínosem i nadále. Z jeho dalších klubových zásluh, tentokrát především pro radost hráčů, bylo získání vlastního prvního stálého hřiště a to hned v průběhu roku 1909. Toto hřiště se stalo domácím chrámem pro hráče Čechie a jen těžko si soupeři, ať už stejně kvalitní či dokonce ligový, odtud odváželi bodový zisk. Vlastnictví hřiště umožnilo nejen pocit domácí-ho prostředí, lepší dostupnost pro trénování, větší kvalitu tréninků a zápasů, ale i zvýšení počtu odehraných utkání. Přesto, že v této době neexistovala žádná řádná a pravidelná soutěž, která by byla pod oficiální záštitou tehdejšího fotbalového svazu, byla většina utkání sehrána se stejnými soupeři a v soutěžním odvetném duchu. Mezi soupeře, kterým Čechie čelila, byly například kluby z okolních měst jako například Rakovník, Zlonice, Plzeň, Slaný, Roudnice, Libochovice, a Kladno. Nárůst kvality fotbalu v Lounech inspirovalo i ostatní malé fotbalové kroužky, které jak už byl zmíněno, fungovaly už před vznikem prvního fotbalového klubu v Lounech. Jedním z nich bylo školní mužstvo lounské reálky. Toto mužstvo se postupně posilovalo a roku 1910 se stalo jedním ze soupeřů lounské Čechie. Klub působil bez výrazných problémů a roku 1911 dokonce oslavil pětileté výročí. A. Roubal byl za své zásluhy o kopanou oceněn roku 1913 prvním čestným členstvím a zároveň na podzim téhož roku byl navzdory odporu rakouského fotbalového svazu u zdárného jednání ve Vídni o českoněmecké spolupráci na úseku kopané, umožňující zápasy mezi českými a německými klu-by. Tato spolupráce se na jaře 1914 rozšířila na většinu dolnorakouských a vídeňských klubů. Dle spisu S. Kleina klub celkově do roku 1914 sehrál 77 zápasů, z nichž bylo 36 vítězných, 13 remízových a 28 prohraných. Od uzavření českoněmecké spolupráce až do listopadu roku 1914 sehrála Čechie i prvních 5 zápasů s německými soupeři DFC Bohosudov, SK Sparta Dubí, BK Most a DFC Bílina.

Neblahý vliv první světové války

Rozkvět a radost z fotbalu v Lounech trval do roku 1914. Vypuknutí první světové války s sebou přineslo přerušení slibně se rozvíjející činnosti klubu. Mnoho hráčů mu-selo narukovat na vojnu a tím přerušit činnost v klubu. Na obyvatelstvo dopadly útrapy, které válka přinesla. Rychle se na fotbal přestalo pomýšlet, také díky přerušení rozvíjejícího se fotbalového dění ve světě a roz-puštěním Českého fotbalového svazu. Vyvrcholením bylo úplné zastavení aktivní fotbalové činnosti. Tato úplná nečinnost trvala pouze tento rok. Vztah k fotbalu v Lounech byl silnější, a proto od roku 1915 klub fungoval dál, ač jen spíš pro potřeby uvolnění mladých hráčů od válečného dění. I přes útlak války sehrála Čechie několik zápasů s místními kluby. Během války se bohužel nevrátil bez mála celý tým Čechie. Na jejich počest byla uspořádána sportovní tryzna. U hřiště byla vysazena lípa, která dodnes uchovává u svých kořenů památku na padlé. „Na paměť padlých zasadili lípu, pod její kořeny vložili plechovou krabici. Do ní byl umístěn pamětní list s tímto obsahem: „Zde na hřišti Čechie v Lounech v de-sátém roce činnosti, v době dosud zuřící světové války, vsazujeme dne 9. 4. 1916 pamětní lípu, a to pro památku našich padlých druhů a přátel. Budiž nám dlouho zachována.“ V rozhovoru s nynějším předsedou klubu FK Louny, Pavlem Domeckým jsme se dozvěděli, že památná lípa byla během úpravy okolí hřiště z bezpečnostních důvodů poražena. Vzpomínka na padlé však nadále zůstává opodál v podobě kamenného památníku.

Pokračování příště. 


Napsal(a): Redakce

Komentáře

Nabídky práce

UKLÍZEČKA

Hledá se UKLÍZEČKA - brigádně! 1x týdně a o víkendu na 4 hodiny. Autoservis Jirkov.
Tel.: 604 217 296


PRÁCE S NAKLADAČEM

Firma AZS přijme muže pro práci s nakladačem v Libočanech.
Tel.: 737 225 655


STROJNÍK PÁSOVÉHO BAGRU

Volné pracovní místo - Žatecko! SP BOHEMIA přijme do pískovny v Roztylech u Žatce STROJNÍKA PÁSOVÉHO BAGRU. Strojnický průkaz podmínkou.
Kontakt: p. Sýkora
Tel.: 602 151 166


ELEKTRIKÁŘ A ELEKTROZÁMEČNÍK

Přijmeme elektrikáře i bez vyhlášky a elektrozámečníky, na jakýkoliv úvazek i brigádně.
Tel.: 777 167 336


ZAMĚSTNANCI

Hledám zaměstnance všeho druhu (pekař, zedník, tesař, dělník, zdravotní sestra atd.) na práci do Německa. Požadujeme základy němčiny. Zajímavé platové ohodnocení, ubytování zajištěno, proplácení pohonných hmot. Možnost pohovoru na uvedeném telefonu.
Tel.: 0049 179 607 373

Poslední videa

Cvičení žen v tělocvičně 3. ZŠ Žatec

Ve čtvrtek 8. 10. vpodvečer se cvičilo v menší skupině. Ta první 10členná skupina se sešla v pondělí. Cvičení je pro ženy radost a velká motivace, pro někoho až takto: "to co mě drží při životě".

Přehrát video
ZŠ P. Bezruče Žatec: Anglická písnička v podání druháků

...při zahájení předávání certifikátů Cambridge english

Přehrát video