Historie fotbalu v Lounech: doba meziválečná a doba druhé světové války

Redakce 2020-05-06 13:15:56

V pokračování seriálu o historii kopané v Lounech se seznámíme s činností fotbalového klubu v době meziválečné a během druhé světové války a dopadech, které na fotbal v Lounech měla.

Meziválečný klubový rozkvět v Lounech

Snaha o návrat na předválečnou činnost klubu byla už roku 1917. Trvající válka však tuto činnost stále neumožňovala. Po konci první světové války a Čechy vytouženém osamostatnění československé republiky roku 1918 mohlo konečně začít i navázání na aktivní fotbalovou činnost. Počátek ale nebyl lehký. Jak už bylo zmíněno, z války se nevrátila většina hráčů lounské Čechie. Ale i přes to, že fotbal neměl ke svému růstu příznivé podmínky, zájem o obnovu klubu byl stejný jako při jeho zakládání.

Velký zájem chlapců a mužů podnítil utvoření tří fotbalových kolektivů v klubu. Byla to A i B družstva a dorost. Toto rozčlenění bylo nedostačující a někteří členové a hráči se rozhodli roku 1919 o založení vedlejšího samostatného klubu nesoucí jméno „AFK Sparta Louny“. Klub, díky zkušenostem z Čechie, měl vysokou úroveň a hned od počátku byl velmi dobrým soupeřem pro velmi silné týmy v okolí. Dokázali dotáhnout utkání do úspěšných remíz s městskými kluby Kladna, Slaného, Rakovníku a Mostu. Klub byl stále spíš ve stínu Čechie. Působil na hřišti hned za městem na tzv. „tržáku“, kde se konaly různé trhy. Později se pro nesrovnalosti v pokladní knize klub rozpadl. To netrvalo dlouho a klub byl později oficiálně po čtyřech letech svého působení jako AFK Sparta Louny uznán jako nový klub a přejmenován na „SK Louny“. V této době bylo mnoho kroužků, které se snažily o klubovou konkurenci stávající Čechii. SK Louny proto později nebyl jediným klubem, který byl městským soupeřem pro první lounský klub. Zájem o kopanou byl značný, a proto na počátku třicátých let byl založen další fotbalový klub „SK Meteor“. Rovněž při JPT byl zřízen fotbalový oddíl Rudá Hvězda. Zájem o fotbal nerostl jen v Lounech, ale i v okolí. Vznikaly okolní kluby a nejen v Lounském okrese.

Současně spojením několika svazů ve fot-balovou asociaci, jako například československého, maďarského, německého a dalších, odstartovalo novou éru v soutěžním fotbale. Zaváděly se řády a soutěžní pravidla. Týmy byly podle umístění rozděleny do tzv. žup. Lounský fotbal spadal pod Severozápadočeskou župu, v které hrály dva, v té době nejsilnější lounské kluby, Čechie a SK Louny. Oba týmy reprezentovaly Louny velmi úspěšně a držely se vždy v popředí mezi všemi ostatními. Čechie Louny se s nárůstem úspěchů rozrůstala nejen o nové členy, ale i po finanční stránce se jí nevedlo zrovna špatně. Začalo rozšiřování klubových prostor, a jeho následné nové oplocení okolo celého areálu. V tomto nově vybudovaném areálu roku 1922 odehrála Čechie své první utkání se slovenským klubem ŠK Tatran Spišská Nová Ves. V následujících letech se prostory rozrostly ještě o čtyři nové tenisové kurty pro rozptýlení a to nejen fanoušků lounského fotbalu. Další důležitou součást vývoje klubu bereme získání klubových barev, které jsou psychickou podporou každého klubu. „V roce 1926 velký příznivec fotbalu pan Pecháček daroval Čechii vlastnoručně zhotovený a vyšitý velký modrobílý prapor ve tvaru trojúhelníku.“ Tímto činem neplánovaně určil a stvrdil klubové barvy na modrou a bílou, které reprezentují a slouží klubu do dnes.

Úspěšné období Čechie pokračovalo dále a roku 1928 získává uznání zařazením do Podřipského poháru. Hned první rok účasti tento pohár vyhrála a během dalších pět let ho získala ještě dvakrát. V klubu panoval klid a vítězná nálada. Po období neúspěchů a rozdělování nastala doba úspěchů. To se potvrdilo roku 1930, kdy se Čechie stala přeborníkem Severozápadočeské župy. Stejnými výsledky si vedl i dorost Čechie, když roku 1931 oslavil obhajobu vítězství župy. A mužstvo pokračovalo s velkým úspěchem dále a každý rok oslavilo nějaké vítězství, ať už župní nebo pohárové tak i dorostenecké. V roce 1933 přišla reorganizace soutěží. Inspirací pro tuto změnu byly události ve světě. Československý svaz fotbalu uveřejnil nový přestupní řád. Všem župám, klubům a hráčům ČSSF. Dne 1. ledna 1933 vešel v platnost nový přestupní řád ČSSF. Vedle nákupu a prodeje hráčů vzniklo i nové uspořádání soutěže. Mimo té nejvyšší, státní ligy, bylo zřízeno 5 divizí, na které navazovalo mistrovství jednotlivých žup. Čechie Louny díky vítězství v tomto ročníku Severozápadočeské župy mohla hned bojovat o postup do prvního ročníku divize a tím hrát druhou nejvyšší fotbalovou soutěž této doby. První pokus o postup byl bohužel marný. Čechie prohrála v zápase o postup s vítězem Jihočeské župy, SK České Budějovice. Následný ročník Čechie opět bojovala o postup do divize a to z druhého místa. Postup se, ale znovu nepovedl. I přes neúspěch postupu bylo toto období fotbalovým vrcholem pro tento klub. Nejen A družstvu se dařilo, ale i dorost oslavil svůj třetí titul v župě.

Po dvou nezdařených pokusech o postup bylo potřeba něco změnit a i na Čechii na-konec proběhl nákup hráčů, který se ve fot-bale začal slibně rozvíjet. Rok 1935 byl pro Čechii méně úspěšný a mužstvo bylo doplňováno nákupy hráčů. Nákupem se nic nevyřešilo a výkony příchozích hráčů na úspěchu klubu nepřidaly. Nastalo několikaleté období výkonnostního útlumu a podílela se na tom i skutečnost, že řada hráčů klubu hrálo i za Meteor Louny, klub, který v té době slavil mnoho významných vítězství. Hráči přihlášeni v klubech pod záštitou ČSSF využívali povolení hrát za kluby s členstvím v tzv. „STAK“. Toto povolení trvalo jen pár let a pro odpor klubů, kterým odcházeli hrá-či do Meteoru, se postupně toto pravidlo zrušilo. Hráči, kteří hráli jinde než ve svých klubech, byli po dořešení situace distancováni a pro svůj klub byli v podstatě zbyteční. Čechie tedy přišla o mnoho dobrých hráčů a situace s neúspěchy se tím ještě zhoršila. Podzimní část soutěže roku 1937 odpovídala všem předcházejícím událostem a přinesla děsivou hrozbu sestupu. Na jaře následujícího roku byla hrozba odvrácena sledem několika skvěle odehraných zápasů. Rok 1938 přinesl již očekávanou reorganizaci soutěže a převádění klubů spadajících pod STAK pod záštitu dobře fungujícího ČSSF. Do nového roku měla tedy přijít soutěž, která měla konečně porovnat kvality všech organizovaných klubů.

Období II. světové války a její dopad na klub

Změna ještě nebyla úplně dokonána a při-šla nová reorganizace způsobená přicházejícím válečným obdobím. Podmínky pro veškerý normální život se hodně změnily a přišlo německé zabírání pohraničí Čech. Zabírání území zároveň hodně omezilo povolení cestovat, a proto se posunuly všechny kluby blíže k Praze a Čechie Louny by-la přiřazena do středočeské župní soutěže, ve které měla za soupeře i sousední lounský klub SK Louny. V této soutěži se Čechii příliš nevedlo, odcházeli hráči v důsledku války, ať už zúčastněni nebo schováni před Němci pod hrozbou odvedení do koncentračních táborů. Klubu v této situaci hrozil opět sestup, i když v jiné soutěži než poprvé. I přes to, že dokázal sehnat na rychlo nějaké nové hráče, už ho to od pádu nezachránilo a rok 1941 se zapsal jako sestupový, až do I. B třídy. Sestup už se příchodem nových hráčů odvrátit nedal, ale dalo se díky nim v následujícím roce postoupit zpět. A tak se také stalo a na předešlý neúspěch se rychle zapomnělo. Během následujících let druhé světové války se Čechie úspěšně držela v I. A třídě středočeské župy a bez výrazných problémů hrála vyrovnané zápasy s ostatními účastníky.

S koncem války roku 1945 se postupně začalo vše vracet do původního stavu. Poválečná I. A třída byla velmi kvalitní a Čechie dokázala porazit SK Teplice a uhrát remízový zápas s SK Mostem, který se hrál před dvanácti tisíci diváky. Mezi Mostem a Teplicemi se v té době rozhodovalo o postup do I. ligy. V průběhu roku 1947 přišly do klubu nové posily. Později se ale ukázalo, že o posílení nešlo. Výkony se nezměnily a rozhodně nepřidaly ke snaze o získávání nových úspěchů klubu. V poválečném čase si všechna vedení lounských klubů myslela, že obnova fotbalu takového, jaký byl před válkou, bude lehké, rychlé a k radosti všem i úspěšné. V tomto názoru se spletla a byla nucena k radikálním změnám.

V říjnu roku 1948 dochází ke sloučení SK Čechie a SK Stepo Louny a následující měsíc téhož roku se připojuje i Meteor pod společným jménem Sokol Louny. Ve spojené lounské kluby dávalo důvěru mnoho fanoušků fotbalu. Převládající rivalita dvou soupeřících klubů o prvenství v Lounech však byla silnější. Někteří hráči se sice už ze společného hřiště znali, z dob nepříliš chváleného svazu STAK, ale velká většina zbývajících tuto skutečnost, že budou hrát po boku soupeře a pod společným jménem, neunesla. Na začlenění těchto hráčů měl vliv i vzájemný negativní vztah mezi členy výborů, kteří se stejně jako hráči museli na-učit pracovat na činnostech klubu společně. Vše vyústilo odchodem skoro poloviny hráčů. Klub ve zmatku nemohl fungovat a veškerá činnost nemohla dopadnout jinak, než sestupem do I. B třídy.

Snaha o vzpamatování přišla hned po sestupu. Členové výboru, kteří zůstali a rozhodli se s neúspěchy něco dělat, začlenili klub do „ZSJ Železničář“. To přivedlo do klubu i pár nových hráčů. Nově sestavený tým pokračoval v práci a snažil se postoupit zpět o soutěž výš. K tomu pomohl rok 1951, kdy přišlo rozhodnutí o zrušení I. B třídy a její nahrazení okresní soutěží. Okres poté nově složený tým vyhrál. Následujícím úkolem bylo vyhrát kvalifikaci o postup. Už v té chvíli bylo jasné, že si lounští tento postup nenechají vzít. Kvalifikaci vyhráli a mohli opět reprezentovat Louny v I. A třídě. Vstup do ZSJ Železničář pomohlo k postupu a dále i k rozšíření areálu Čechie. V roce 1952 byla zahájena přístavba levé části kabin a velkou aktivitu zde prokázali i samotní hráči. Výstavba nových kabin se vydařila, naopak hráči a výbor byl tak zaneprázdněn chodem výstavby, že se skoro zapomnělo na samotný fotbal. Po fotbalové stránce se přestalo dařit a tým byl nucen znovu sestoupit o soutěž níž. Během let, která nadcházela, se výkony hráčů výrazně zlepšily a za tři sezóny od svého posledního sestupu z I. A třídy se dostali až do krajského přeboru. Na konci půl století od vzniku Čechie Louny klub v poklidu působil v krajské soutěži. V té už se ale od roku 1955 neprezentoval jako klub Čechie a přijal nové jméno „TJ Lokomotiva Louny“.

V dalším díle seriálu se dočtete o Lokomotivě Louny a jejím působení v půldruhém století působení ve městě a také o klubu Meteor Louny.


Napsal(a): Redakce

Komentáře

Nabídky práce

UKLÍZEČKA

Hledá se UKLÍZEČKA - brigádně! 1x týdně a o víkendu na 4 hodiny. Autoservis Jirkov.
Tel.: 604 217 296


PRÁCE S NAKLADAČEM

Firma AZS přijme muže pro práci s nakladačem v Libočanech.
Tel.: 737 225 655


STROJNÍK PÁSOVÉHO BAGRU

Volné pracovní místo - Žatecko! SP BOHEMIA přijme do pískovny v Roztylech u Žatce STROJNÍKA PÁSOVÉHO BAGRU. Strojnický průkaz podmínkou.
Kontakt: p. Sýkora
Tel.: 602 151 166


ELEKTRIKÁŘ A ELEKTROZÁMEČNÍK

Přijmeme elektrikáře i bez vyhlášky a elektrozámečníky, na jakýkoliv úvazek i brigádně.
Tel.: 777 167 336


ZAMĚSTNANCI

Hledám zaměstnance všeho druhu (pekař, zedník, tesař, dělník, zdravotní sestra atd.) na práci do Německa. Požadujeme základy němčiny. Zajímavé platové ohodnocení, ubytování zajištěno, proplácení pohonných hmot. Možnost pohovoru na uvedeném telefonu.
Tel.: 0049 179 607 373

Poslední videa

Cvičení žen v tělocvičně 3. ZŠ Žatec

Ve čtvrtek 8. 10. vpodvečer se cvičilo v menší skupině. Ta první 10členná skupina se sešla v pondělí. Cvičení je pro ženy radost a velká motivace, pro někoho až takto: "to co mě drží při životě".

Přehrát video
ZŠ P. Bezruče Žatec: Anglická písnička v podání druháků

...při zahájení předávání certifikátů Cambridge english

Přehrát video