Vaše názory: Kolotoč kolem výběru ředitelů lounských škol

Pavel Macák 2012-06-23 00:41:00

Louny – Výsledky konkurzních řízení na ředitele škol nebyly v minulém týdnu lhostejné několika občanům. Zastupitel města Pavel Csonka (ČSSD) napsal do naší redakce tento dopis:

„V posledních dnech se jako lavina šíří městem Louny spousta pochybností o průběhu a výsledku konkurzních řízení na ředitele/ky základních a mateřských škol. Pro tento účel byly radou města sestaveny sedmičlenné konkurzní komise. Jaký byl klíč pro jmenování členů komisí, mi není znám, ale například v komisi pro výběr ředitele na ZŠ Prokopa Holého nebyla jmenována ani předsedkyně školské rady, která měla o tento post zájem, což je logické, neboť zastupuje zájmy rodičů žáků z této školy. Právě zde jsou rodiče naprosto znechuceni výsledkem výběrové komise, která doporučila radě města jako nového ředitele Zdeňka Pištoru (učitele ZŠ Postoloprty).
Jako zastupitel města mám po zkušenostech při výběru ředitele Městské policie Louny také obavy o férovosti tohoto výběrového řízení. Kladu si otázku, proč byla výběrová řízení vyhlášena na všechny ZŠ a MŠ v Lounech, když bylo třeba pouze na ZŠ Komenského, odkud odcházel ředitel Dostál do důchodu? Ano, rada města má právo vyhlásit výběrové řízení na všechny ředitele příspěvkových organizací města, ale na druhou stranu jsem přesvědčen o tom, že všichni ředitelé našich ZŠ pracovali výborně. Podle jakých kritérií členové komisí vybírali uchazeče? Samozřejmě podle zadávacích podmínek. Jak objektivně, ale například měřit koncepci rozvoje školy? Na peníze, na kila, nebo jak? Skutečně záleží na subjektivním pohledu každého z členů komise.
Když toto vše shrnu, tak mi nezbývá než se s naštvanými rodiči žáků ztotožnit. Jen je zarážející, že ještě než komise ukončily svá výběrová řízení, tak se mezi lidmi povídalo, že karty jsou předem rozdány a „vědělo“ se, kdo a kde bude dělat ředitele?“
Podobný názor nám zaslal Jan Hřích. Také on se pozastavuje nad změnou současného ředitele na ZŠ Prokopa Holého Louny. „O férovosti tohoto konkurzního řízení mám vážné pochybnosti. Pan ředitel Čermák dal škole mnoho. Škola po několik let rostla v očích veřejnosti, ale asi to někomu vadilo. Za atletický klub ZŠ P. Holého Louny, mohu říci, že jsme s bývalým ředitelem spolupracovali na vysoké profesionální úrovni, oběma nám záleželo, aby chod klubu fungoval co nejlépe, a také si myslím, že se nám to podařilo a všichni jsme byli spokojeni. Teď se nabízí otázka, proč se nedomluvit s p. Pištorou, aby dál vše fungovalo? Odpovím: nechci být součástí této „férové“ hry.
No nic, stalo se to, co jsme nikdo nechtěli. Dětem byla položena otázka, zda chtějí pokračovat dál v atletice. Všichni odpověděli, že ano. Nabídl jsem jim jít vlastní cestou založení vlastního klubu, kdy si samy vyberou název oddílu a také barvu dresů. Ze smutku se v očích dětem objevila radost, že mohou být dál součástí skvělé party. Domluvili jsme se, že vše probereme do konce června tak, abychom se během července stačili zaregistrovat a na soustředění (31.7.-4.8.) se dohodli, jak budeme dále fungovat. Tímto chci sdělit Českému atletickému svazu, že poslední závod pod názvem školy bude 26. 6., poté se odhlásíme a budeme dál v Lounech pokračovat pod jiným názvem.
Závěrem mi nedá napsat, že současný starosta města Radovan Šabata (Unie pro sport a zdraví), mnoho let atletický činovník v ASK ELNA Počerady, hlasoval v radě města proti řediteli Čermákovi. Do nástupu do své funkce před několika měsíci prohlašoval, že bude podporovat sport a hlavně mládež. Tak jen si prosím, vzpomeňte na to, co se teď událo při příštích volbách. Ani 500 podpisů rodičů během pátku a pondělí, nestačilo na přesvědčení rady o tom, aby škola dál fungovala, tak jako, před rozhodnutí rady města.“
Na názor jsme se zeptali starosty Radovana Šabaty: „Komise pro výběrová řízení stanovovala rada města. Byly sedmičlenné a byli v nich zástupci školy, školské rady, zastupitelstva města a školní inspekce. Každý uchazeč předložil koncepci rozvoje dané základní školy, kterou potom při pohovoru před komisí obhajoval. Členové komise na základě toho individuálně navrhovali pořadí přihlášených kandidátů. Nejhorší a nejlepší hodnocení u dvou komisařů se rušila a zbývající se zprůměrovaly.
Konkrétně na ZŠ P. Holého, kde asi vznikly největší protesty ze strany rodičů, se původně přihlásili tři uchazeči. K pohovorům se nakonec dostavil jen stávající ředitel Milan Čermák a učitel z Postoloprt Zdeněk Pištora. Třetí uchazečka se omluvila den před konkurzem, údajně proto, že dostala několik výhružných esemesek a mailů. Ve výsledku pak pouze jeden člen komise upřednostnil Čermáka před Pištorou. Všechny výběrové komise považuji za profesně i morálně erudované a rada neměla důvod o jejich konečných návrzích pochybovat,“ uvedl Šabata.

 

Napsal(a): Pavel Macák

Komentáře

Nabídky práce

Samostatná(ý) účetní - Obec Perštejn

Možno na plný či poloviční úvazek, lhůta pro podání přihlášky: do 12.7.2024. Plné znění obsahu výběrového řízení naleznete na www.obec-perstejn.cz či úřední desce OÚ.
Tel.: 474394184
WWW: www.obec-perstejn.cz
E-mail: starosta@obec-perstejn.cz

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video