Funebráci by měli jistě žně

Pavel Macák 2012-06-30 00:27:00

Postoloprty  Tak trochu jako hospodská hádanice muselo každému, kdo se minulý týden dostavil, připadat veřejné jednání městského zastupitelstva v Postoloprtech. Po zahájení, schválení rozšířeného programu a vystoupení zástupců sdružení Mosty naděje, které má zájem spolupracovat s městem v protidrogové problematice, se vlastně o ničem nejednalo. První tři čtvrtě hodina byla prakticky expozé několika zastupitelů, kteří se nejprve předháněli s tím, kdo ví kdejaké fámy o tom, jestli bude město přijato za člena Mikroregionu Žatecko či Místní akční skupiny Vladař.

Rozplizlé tlachání pak dorazil další zastupitel, který na jednání chodí jen vzácně, a požadoval vysvětlení k mnoha již dříve projednaným otázkám, aniž by se po nich pídil před tímto jednáním. A tak bylo celkem úsměvné, když požadoval odpověď na to, jak bylo splněno usnesení zastupitelstva z roku 2006 a další z let následujících. Opravdu přínosný počin, který se zvrhl v hádku a vzájemné urážky do psychopatů ze strany několika dalších volených zástupců. Prostě takový malý „český parlament“. Uklidnění přinesl až demonstrativní odchod zmíněného zastupitele.
Při rozpočtových změnách se atmosféra částečně zklidnila a většina schválila například poskytnutí patnáctitisícového příspěvku postoloprtský mažoretkám na cestovné do Poděbrad, kde se konalo celostátní mistrovství a ony tam čestně město reprezentovaly a získaly deváté místo. Schválilo se též 260 tisíc korun na pokrytí nákladů spojených s úpravou podlahy v tělocvičně základní školy i další drobné přesuny v rozpočtu.
Problém nastal při schvalování Závěrečného účtu města za rok 2011. Ten totiž musí být schválen do konce června, ale před schvalování v zastupitelstvu měl patnáct dnů viset na úřední desce. To se ovšem nedopatřením nestalo a tak tento dokument vzalo zastupitelstvo jen na vědomí a schvalován bude dodatečně. Z výsledku hospodaření je zřejmé, že ač byl rozpočet na minulý rok schodkový v rozdílu 9,5 milionu korun, podařilo se městu tento schodek snížit na 3,1 milionu, přičemž byly realizovány investiční akce za zhruba 22 milionů korun, což bylo nejvíc za posledních několik let.
Na program jednání se dostal také návrh zastupitele Pavla Ježka na zřízení kompostárny, na kterou by bylo možné získat dotaci, mluvilo se též o údržbě hřbitovů v katastru města a okolních obcí a z řad některých zastupitelů vzešel návrh na novelizaci vyhlášky, která by snížila daň z nemovitosti na úroveň roku 2011. To bylo jako nalití oleje do ohně a opět byli zastupitelé v sobě. Do toho se ještě mimo jednací řád vložili tři občané ze Seménkovic, že jim město již mnoho let slibuje úpravu silnice a překřikování nebralo konce. Inu, ještě, že nežijeme na Divokém Západu a místní nemají kolty proklatě nízko. Funebráci by měli jistě žně.

Napsal(a): Pavel Macák

Komentáře

Prozatím zde nejsou žádné nabídky práce

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video