Ročov slaví 670. výročí založení

Lucie Steklá 2022-06-24 11:48:21

,,Obec se zásadně změnila a posunula dopředu. Přeji si, aby se tady spoluobčané cítili spokojení a šťastní,” říká starosta Ročova Vojtěch Václav Pour.

Před 670 lety byla založena obec Ročov. Tehdy byla v údolí dnešního Dolního Ročova vystavěna tvrz a u ní osada se hřbitovem. Později se stává tvrz a osada majetkem Albrechta z Kolovrat, který roku 1352 získal od císaře Karla IV. povolení vystavět na kopci nad jeho tvrzí plánovitě městečko, dnešní Horní Ročov. K oslavě tohoto výročí Ročov chystá na sobotu 25. června oslavy. Na co se mohou návštěvníci těšit, jak se v obci žije a jak se za poslední desítky let změnila, jsme se zeptali starosty městyse Vojtěcha Václava Poura.

Ročov si letos připomíná významné výročí. Jak ho oslavíte? Podle pozvánky bude program nabitý …

Připomenout si důstojně kulaté výročí naší obce jsme měli v plánu od začátku volebního období v roce 2018. Přípravy začaly již minulý rok na podzim. Rada městyse Ročova zřídila kulturní komisi, která působí zejména jako poradní orgán a pomáhá vedení městyse s organizací. A protože kulturních akcí jsme za čtyři roky pořádali opravdu hodně, zavedli jsme obecní plesy, výlety pro děti a seniory či obnovili tradici pouti v Dolním Ročově, s komisí jsem se scházel pravidelně po celý rok a bylo stále co řešit.

A teď ke slavnostem. Ročov si připomínal dříve 650, 660 a letos společně oslavíme 670 let od založení našeho městy-se Albrechtem starším z Kolowrat. Program jsme rozdělili na dopolední a odpolední, přičemž předělem bude průvod obcí s muzikou, který vyjde od ,,lípy“ na náměstí a dojde ke kulturnímu domu, kde bude probíhat celý odpolední i ve-černí program. Na všechny spoluobčany, rodáky, hosty a přátele Ročova se těšíme!

Kdo vše se na přípravě oslav podílí, zapojily se místní spolky?

Oslavy jsou v režii městyse s tím, že jsme požádali místní spolky, aby se do příprav též zapojili a to tak, že si připraví výstavu, prezentaci o svojí činnosti. Všech osm spolků v Ročově dostává od městyse každý rok 30 tisíc korun na činnost. Jsem rád, že sedm spolků se do příprav zapojilo. Jeden spolek odmítl. Spolková činnost se bude prezentovat na různých místech v Ročově. Jednotlivá stanoviště jsou napsaná na plakátu – pozvánce s programem letošních oslav. Vítám také zapojení základní a mateřské školy v Ročově, které otevřou budovy k prohlídce. Zde bych rád upozornil na možnost prohlédnout si novou multimediální učebnu v základní škole, která se před několika dny dodělala. Je to svým způsobem i nabídka rodičům budoucích školáků mateřinky či základky, aby si prohlédli naše vzdělávací instituce. Věřím, že je zaujmou, obě školy podporujeme, investujeme do nich a jsme rádi, že je v Ročově máme! Výstavy spolků i otevření škol bude probíhat zejména dopoledne, kdy se program soustředí právě na ně a je soustředěn na ročovské náměstí.

Obecní znak má Ročov shodný s dalšími třemi obcemi, proto jste přistoupili k vytvoření nového? Co bude nový znak vyjadřovat? Stihne se jeho představení na slavnostech?

Měli jsme shodný znak s obcemi Milín, Jesenice a Mšeno. V rámci oslav městyse jsme se rozhodli, že znak učiníme jedinečný i proto, že Ročov oficiálně znak udělený neměl. Oslovili jsme odborníka na heraldiku a vexilologii, který navrhl několik možných obměn znaku. Zastupitelstvo nakonec vybralo variantu, která jen lehce upravila doposud používaný znak. Ke kolowratské polcené orlici přibyla hodnostní koruna a zlatý lem. Poslanecká sněmovna kladně posoudila v několika orgánech naši žádost o udělení znaku a z něho vycházející vlajky. Od května můžeme znak i vlajku používat a Ročov má tak v historii prvně oficiální symboly. Přestavení znaku i vlajky včetně podrobného popisu a historických souvislostí jsem občanům předal v prvním letošním čísle obecního časopisu – Zpravodaje, čtvrtletníku pro Ročov, Úlovice a Břínkov, který vyšel v březnu. Na oslavách si budou občané moci zakoupit upomínkové předměty, kde se bude prezentovat nový ročovský znak. Současně si necháváme vyšít representativní vlajku, která bude slavnostně posvěcena v dolnoročovském chrámu o pouti dne 14. srpna 2022.

Během oslav budete mít jednu milou povinnost – předat čestné občanství Adéle Citové, které si určitě zaslouží!

Máte pravdu, bude to velice milá povinnost, kterou budu vykovávat již podruhé. Poprvé, když jsem předával čestné občanství dr. Karlu Marešovi, emeritnímu kronikáři Ročova, historikovi a středoškolskému profesorovi, který je ročovským patriotem. V pořadí druhé čestné občanství našeho městyse patří sl. Adéle Citové, která je vynikající a úspěšnou sportovkyní. Proslavila nejen náš městys či kraj, ale po světě udělala dobré jméno celé republice. Velice rád jsem sl. Citovou navrhl i na Cenu hejtmana Ústeckého kraje. Před několika dny zvítězil tým na Mistrovství Evropy 2022 v kategorii Performance, kde nechyběla ani čestná občanka Městyse Ročova. Blahopřeji jí i celému týmu a těším se na oficiální předání čestného občanství u příležitosti našich oslav.

S výročími se u vás, dá se říci, roztrhl pytel. Loni měly své výročí škola i školka. Jak se jejich provoz za uplynulé desetiletí změnil?

Začal bych tím, že jsem velice hrdý na to, že jsem mohl chodit do ročovské mateřské i základní (tehdy ještě devítileté) školy. Pro mě to jsou nezapomenutelné roky života, které mi daly ty nejlepší zá-klady do budoucího směřování. Věřím, že tomu je tak i u dnešních žáků.

V minulém roce jsme připomněli samot-ný vznik současné budovy MŠ Ročov, která se vybudovala v roce 1981 v akci ,,Z“ za pomoci místních spoluobčanů v době, kdy obec vedl pan Jaroslav Lapka. Náklady na stavbu činily 1,7 milionu Kčs a hodnota díla byla o milion vyšší. Jak jsem zmínil výše, školství je pro nás dlouhodobě velkou prioritou. Za posledních deset let se v mateřince udělala nová střecha, fasáda, vyměnila se okna. Dále jsme vybavili školu mobiliářem, nechali nainstalovat vrátného, zrekonstruovali jsme sociální zázemí, letos jsme nechali za víc než 600 000 Kč vyměnit celou kotelnu atp.

Základní škola sídlí v jedné z nejkrásnějších budov v Ročově. Loni jsme si připomněli 125. výročí založení. K této půlkulaté oslavě jsme připravili ve škole přednášku o ročovském školství společně s vystoupením žáků. Vznikl i dotisk publikace 120 let školní budovy v Horním Ročově, kde jsme s paní ředitelkou dodali data za posledních pět let a shrnuli pod-statné. Výsledky žáků mluví za celou školu, která je kvalitní a úspěšná. V posledních deseti letech byla vyměněna skoro všechna okna za nová, došlo k výbavě a opravě učeben, sociálního zázemí dívek. Letos byla dokončena multimediální učebna společně s toaletami chlapců a v příštích měsících plánujeme výměnu střešní krytiny.

S oběma školami úzce spolupracujeme. Chtěl bych poděkovat zaměstnancům škol za zvládnutí období pandemie.

V Ročově žijete od malička, jste ročovským patriotem. Jak moc se obec během posledních desetiletí změnila?

Domnívám se, že zásadně. Ročov je plynofikován, má kanalizaci, opravený kulturní dům, který je hojně využíván ke sportovním i kulturním účelům, fungující školku a školu s dobrým výhledem do budoucnosti. Postupně se opravují komunikace, budovy, nádrže, hřbitovy, podporuje se spolková činnost, kterou vnímám na vesnici jako velice důležitou. Za poslední desetiletí se Ročov určitě posouval kupředu, někdy trochu rychle-ji, někdy pomaleji. Našim úkolem je, aby to bylo rychleji, systematicky a důstojně. Velmi oceňuji spolupráci s místními spolky a zemědělským družstvem. Za důležité vnímám zejména názory občanů, kteří nejvíce nastaví zrcadlo a poví vám, co se povedlo a zda jsou zde spokojeni.

Co byste Ročovu popřál do dalších deseti let?

Především bych rád popřál našim spoluobčanům hodně zdraví a radosti, aby v Ročově byli spokojení a šťastní. Aby se novým občanům Ročov stal domovem, aby zde zapustili kořeny. Aby nikdo nezapomínal na ty, kteří Ročov pomohli vybudovat, protože bez nich by nebylo na co navázat. Městysi přeji, aby se nadále rozvíjel ku prospěchu jeho občanů a byl dál hrdým nositelem nejen chmelařské tradice!

Děkuji za rozhovor. Lucie Steklá


Napsal(a): Lucie Steklá

Komentáře

Nabídky práce

ŘEDITEL/ŘEDITELKA MŠ Peruc

Bližší info na webu obce Peruc. Nástup 1. srpna 2024, přihlášky zasílejte do 17. května 2024.
WWW: https://peruc.cz/
E-mail: podatelna@peruc.cz


ŘEDITEL/ŘEDITELKA ZŠ A MŠ Vilémov

Bližší informace na webu Obce Vilémov u Kadaně.
Tel.: 474398146
WWW: https://www.obec-vilemov.cz/
E-mail: vilemov@obce-cv.cz

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video