Úvod   /   Vzpomínky

Vzpomínky

Stanislav Mour

Děkujeme všem, kteří si s námi v těchto dnech připomínají již čtvrté výročí úmrtí pana Ing. Stanislava MOURA (bývalého ředitele Dolu Jan Šverma na Mostecku). Stále vzpomíná rodina.

Alfred Dvořák

Co nám osud vzal, to nám nevrátí, i když nám srdce krvácí. Ta rána stále bolí, zapomenout nám nedovolí! - Dne 29. ledna vzpomínáme smutného výročí, kdy nás navždy opustil pan Alfred DVOŘÁK z Jirkova. Stále vzpomínají manželka, děti a vnoučátka.

Jarmila Němčická

Kdo žije v srdcích těch, které miloval, ten nikdy nezemřel... Dne 5. února to budou čtyři roky, co nás navždy opustila paní Jarmila NĚMČICKÁ, rozená Drexlerová, z Loun a zároveň 22. ledna by se dožila 100 let. Nikdy nezapomene syn Jiří.

Pavel Englic

Jen svíci hořící a hezkou kytici Ti na hrob můžeme dát, chvíli postát a s láskou vzpomínat. Dne 23. 1. 2020 uplynou 3 roky, co nás navždy opustil pan Pavel ENGLIC ze Žatce. S úctou a láskou vzpomínají manželka Ilona a dcera Ilona s rodinou.

Dimitr Pavlov

Dne 26. ledna uplyne 6 let od úmrtí pana Dimitra PAVLOVA z Podbořanského Rohozce. Stále vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Marie Brožová

Moje. Krásná. Trpělivá. Starostlivá. Citlivá. Naslouchající ostatním. Obětavá. Srdečná. MILUJÍCÍ. To byla moje maminka Marie BROŽOVÁ. 25. 1. uplyne již 9 let, co moje předrahá maminka odešla. Bolest v srdci nikdy nezmizí. S láskou vzpomíná dcera Alice a blízká rodina.

Ladislav Winterblum

Dne 24. ledna 2020 uplyne 40 let od úmrtí našeho otce pana Ladislava WINTERBLUMA ze Stebna. Vzpomínají dcera Naďa, Věra a Vlasta s rodinami a syn Láďa s rodinou.

Josef Lakota

To, že čas rány hojí, je jenom zdání, stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání. Dne 22. 1. 2020 uplyne 8 let, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, pradědeček a bratr, pan Josef LAKOTA. S bolestí v srdci vzpomíná celá rodina a ostatní příbuzní.

Jan Trejbal

Dne 20. ledna uplynul 1 smutný rok, kdy nás po těžké nemoci navždy opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan Jan TREJBAL ze Žatce. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Vladimír Kučera

Dne 20. ledna 2020 by se dožil sta let pan Vladimír KUČERA z Tvršic. S láskou a úctou vzpomínají syn s rodinou a ostatní příbuzní a známí.

Nabídky práce

ŘEDITELE/KY Lounské správy plaveckých areálů

Město Louny vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ŘEDITELE/KY Lounské správy plaveckých areálů, přísp. organizace. Pracovní poměr na dobu neurčitou, platová třída 11. Podrobné informace najdete na webu města.
Tel.: 415 621 116
E-mail: j.zuskova@mulouny.cz


UČITEL/UČITELKA mateřské školy

Základní a mateřská škola Jesenice, okres Rakovník přijme kvalifikovaného pracovníka na pozici UČITEL/KA mateřské školy. Platové zařazení dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., v aktuálním znění, příspěvek na stravu, NÁSTUP OD 1.2.2020. Nabídky včetně strukturovaného profesního životopisu zasílejte do 30. ledna 2020.
Tel.: 724 926 290
E-mail: konir@zsjesenice.cz


PRŮVODCE A PRACOVNÍK VZTAHŮ K VEŘEJNOSTI

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ZÁMEK STEKNÍK hledá na hlavní pracovní poměr pro rok 2020: PRŮVODCE na 1/2 úvazek, PRACOVNÍKA VZTAHŮ K VEŘEJNOSTI na plný pracovní úvazek. Více informací najdete na webu zámku v sekci pracovní příležitosti.
E-mail: zajickova.jana@npu.cz


ELEKTRIKÁŘ A ELEKTROZÁMEČNÍK

Přijmeme elektrikáře i bez vyhlášky a elektrozámečníky, na jakýkoliv úvazek i brigádně.
Tel.: 777 167 336


BRIGÁDNÍK NA VÝDEJ JÍDEL

Brigádník na výdej jídel. Víkend 1x za 14 dní, 8-14 hodin. Praxe výhodou. Volejte do 15 hod.
Tel.: 731 438 449

Poslední videa

Hrníčkování pro rodiče s dětmi v DDM Žatec

V domě dětí a mládeže se v pátek 17. 1. odpoledne hrníčkovalo s Janou Bělohoubkovou, která prozradila jednoduchý a přitom pro mnohé neznámý způsob vytvoření svého vlastního neopakovatelného hrníčku.

Přehrát video
Školáci bruslí na kluzišti v Žatci

Čtvrťáci ZŠ P. Bezruče v Žatci chodí o hodinách tělesné výchovy také na kluziště před radnicí si zabruslit. Zastihli jsme je tam v úterý 14. ledna kolem poledne....

Přehrát video