Úvod   /   Vzpomínky

Vzpomínky

Jaroslav Příhoda

Moře lásky jsi sebou vzal, hory bolesti zanechal. Prázdná místa jsou tu, kde zazníval Tvůj hlas, však vzpomínka na Tebe zůstane v nás. Kdo žije v srdcích těch, které miloval, ten nikdy neodešel. - Dne 29. prosince 2019 jsme vzpomněli druhého smutného výročí, kdy nás navždy opustil náš manžel, dědeček, kamarád Ing. Jaroslav PŘÍHODA. Kdo jste ho znal, věnujte mu tichou vzpomínku. Nikdy nezapomeneme! Manželka a děti.

Jana Illíková

Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe žít. Láska však smrtí nekončí, v srdci Tě navěky budeme mít. - Dne 8. ledna vzpomeneme devátého smutného výročí, kdy nás navždy opustila drahá manželka, maminka a babička, paní Jana ILLÍKOVÁ z Chomutova. S láskou stále vzpomínají manžel, synové s rodinami a ostatní příbuzní a známí.

Ludmila Kerekaničová

Dne 4. ledna uplynul první rok od chvíle, kdy nás navždy opustila má milovaná manželka, naše maminka a babička, paní LUDMILA KEREKANIČOVÁ, rozená HÁLKOVÁ, z Chomutova. Kdo jste ji znali, vzpomeňte společně s námi. S láskou vzpomínají manžel a dcery s rodinami.

Antonín Leden

Dne 31. prosince 2019 jsme vzpomněli osmnáctého smutného výročí úmrtí našeho tatínka a manžela Antonína LEDNA z Chomutova. Všichni, kteří jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte, prosím, společně s námi. Manželka Olga, syn Antonín, dcery Lenka a Jana s rodinami.

Marie Jánošová

Maminky neumírají, maminky jen usínají, aby se probouzely v srdcích svých dětí. - Dne 2.ledna vzpomínáme 3. výročí úmrtí paní Marie JÁNOŠOVÉ. S láskou vzpomínají dcery s rodinami.

Alena Lískovcová

Dne 30. prosince jsme vzpomněli jednadvacátého smutného výročí úmrtí naší milované manželky a maminky paní Mgr. Aleny LÍSKOVCOVÉ z Března. S láskou a úctou vzpomíná zarmoucená rodina.

Demeter Rosocha

Dne 26. prosince 2019 by se dožil 100 let pan Demeter ROSOCHA ze Zbrašína, účastník bojů o osvobození naší republiky na cestě z Buzuluku. Těžce byl zraněn mezi obcemi Nižný a Vyšný Komárnik na Slovensku. Vzpomeňte s námi. Syn Petr a dcera Pavlínka s rodinami.

Lenka Bartálová

Kdo žije v srdcích těch, které opustil, ten nezemřel… Dne 30. 12. 2019 uplynou 3 roky, co nás navždy opustila paní Lenka BARTÁLOVÁ, rozená Kryštofiová ze Žatce. Stále vzpomínají dcery Lenka, Eliška, rodiče, Bláhovi, sestry a bratři a ostatní příbuzní a známí.

Antonín Novák

Je těžko k uvěření, že tak dlouho už tu s námi není. Kdo Tě znal, ten v dobrém vzpomene, kdo měl rád, nikdy nezapomene. Dne 26. 12. 2019 uplyne 20 let, kdy nás navždy opustil pan Antonín NOVÁK ze Žatce. Stále vzpomíná manželka Marie, děti Petr, Antonín a Ivana s rodinami, vnoučata Toník, Kačka a Markétka.

Václav Bednář

Dne 25. 12. 2019 uplyne již 10 let, od úmrtí pana Václava BEDNÁŘE ze Žatce. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Synové s rodinami.

Nabídky práce

UČITEL/UČITELKA mateřské školy

Základní a mateřská škola Jesenice, okres Rakovník přijme kvalifikovaného pracovníka na pozici UČITEL/KA mateřské školy. Platové zařazení dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., v aktuálním znění, příspěvek na stravu, NÁSTUP OD 1.2.2020. Nabídky včetně strukturovaného profesního životopisu zasílejte do 30. ledna 2020.
Tel.: 724 926 290
E-mail: konir@zsjesenice.cz


ZAMĚSTNANCI

Hledám zaměstnance všeho druhu (pekař, zedník, tesař, dělník, zdravotní sestra atd.) na práci do Německa. Požadujeme základy němčiny. Zajímavé platové ohodnocení, ubytování zajištěno, proplácení pohonných hmot. Možnost pohovoru na uvedeném telefonu.
Tel.: 0049 179 607 373


ČÍŠNÍKŮ/SERVÍRKA

Restaurace a bowling Nový svět přijme číšníka/servírku na HPP. Nástup možný ihned.
Tel.: 603178361
E-mail: info@restaurantlouny.cz

Poslední videa

Hrníčkování pro rodiče s dětmi v DDM Žatec

V domě dětí a mládeže se v pátek 17. 1. odpoledne hrníčkovalo s Janou Bělohoubkovou, která prozradila jednoduchý a přitom pro mnohé neznámý způsob vytvoření svého vlastního neopakovatelného hrníčku.

Přehrát video
Školáci bruslí na kluzišti v Žatci

Čtvrťáci ZŠ P. Bezruče v Žatci chodí o hodinách tělesné výchovy také na kluziště před radnicí si zabruslit. Zastihli jsme je tam v úterý 14. ledna kolem poledne....

Přehrát video