ŘSD: Dálnice do Prahy bude hotova v roce 2027

Redakce 2021-05-07 07:30:00

REGION (tz, r) – Dálnice D7 z Chomutova do Prahy by měla být definitivně hotova za šest let. Na koordinačním jednání se zástupci lounské radnice to potvrdilo vedení chomutovské správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Přípravné práce k dostavbě dálnice podle představitelů Správy Chomutov intenzivně pokračují a k rozestavěným dvěma úsekům by letos měl přibýt další u Chlumčan. Zbývající čtyři úseky chce ŘSD postavit do roku konce roku 2027.

O mimořádné snaze města Loun posouvat přípravu dílčích úseků dálnice D7 svědčí podle ŘSD hned několik koordinačních jednání během každého roku. Město se snaží různými postupy pomáhat s přípravou úseků nejen v katastru města, ale na celé trase budoucí dálnice. „Pro naše město je dálnice D7 klíčová a po mnoha a mnoha letech to vypadá, že snad bude spojení mezi Prahou a Chomutovem konečně hotové,“ říká lounský starosta Pavel Janda. Koordinačních jednání se pokaždé účastní také bývalý starosta Radovan Šabata, který se výraznou měrou podílel a nadále podílí na posunu přípravy zbývajících nedokončených úseků dálnice D7.

Na koordinačním jednání vedení Správy Chomutov minulý týden potvrdilo, že přípravné práce k dostavbě dálnice intenzivně pokračují. „Výrazně se posouváme s přípravou tří úseků ve Středočeském kraji od konce současné dálnice po Panenský Týnec, kde byla zahájena inženýrská činnost a majetkoprávní vypořádání. Pokud půjde vše hladce jako doposud, plánujeme zahájit stavbu všech tří úseků v roce 2023,“ informoval vedení lounské radnice koordinátor přípravy Václav Marvan ze společnosti Komovia. Na opačném konci rozestavěné dálnice u Postoloprt je situace komplikovanější z důvodu řešení problematiky stoleté vody na řece Chomutovce. „I tady nastal posun a nyní jsme ve fázi aktualizace dokumentace pro územní řízení,“ dodal Václav Marvan. Podle něj by se tento úsek měl dostavět jako poslední, a to v letech 2025 až 2027.

Kromě přípravy se v těchto dnech již pracuje na dvou úsecích, a sice na zkapacitnění obchvatu Panenského Týnce a Loun. Prvně jmenovaná stavba by měla být zprovozněna minimálně v polovičním profilu ještě letos. Loni zahájené zkapacitnění obchvatu Loun by mělo být částečně zprovozněno již v příštím roce. „Město a jeho občané bedlivě sledují celou stavbu zkapacitnění obchvatu Loun a věří, že stavební firmy dodrží předložený harmonogram prací a na konci roku 2022 se svezeme po nově otevřeném úseku dálnice kolem našeho města,“ vstoupil do diskuse se svou poznámkou Radovan Šabata. V letošním roce plánuje ŘSD zahájit ještě zkapacitnění stávající silnice I/7 u Chlumčan. „Na stavbu probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Zahájení stavby nyní závisí už jen na procesu výběru, kde nejsme schopni predikovat ani příliš ovlivnit vývoj,“ podotýká vedoucí úseku výstavby Správy Chomutov Marek Sotona.

Kromě samotné dálnice ŘSD ČR připravuje také výstavbu odpočívek u Netovic, Smolnice a Všehrd a nová střediska správy a údržby dálnice u Slaného a rovněž Všehrd. Byť tyto akce nejsou součástí výstavby dálnice, jejich aktivní příprava a následná realizace jsou s ohledem na brzkou dostavbu a provoz nezbytné. „Z výše jmenovaných akcí nás trápí zejména objekty u Všehrd, kde probíhá intenzivní jednání s obcí ohledně umístění odpočívek a SSÚD v jejich katastru,“ sdělil závěrem zástupcům Loun koordinátor Václav Marvan.


Napsal(a): Redakce

Komentáře

Prozatím zde nejsou žádné nabídky práce

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video