Příprava pro stavbu úseků D7 u Slaného zdárně pokračuje

Lucie Steklá 2021-05-19 21:59:00

Lounsko (lus) Stavba dálnice D7 má trvat podle Ředitelství silnic a dálnic ještě šest let. Stavba D7 vedoucí z Chomutova do Prahy má být dokončena v roce 2027. Ještě před šesti lety ale zněly optimistické výhledy s rokem dokončení 2023. Dobrou zprávou je, že stavby dvou úseků, zkapacitnění obchvatu Panenského Týnce a Loun, zdárně postupují. Blíží se také zahájení stavby úseků kolem Slaného.

V současné době je z celkových třiaosmdesáti kilometrů dálnice v provozu zhruba třetina. V Ústeckém kraji je to například úsek od Postoloprt až do Chomutova v délce 25,4 kilometru a také obchvat Sulce (2,5 kilometru).

V kraji středočeském je v plném provozu 17,2 kilometru dálnice od Knovíze do Prahy. V současné době pokročila příprava úseků kolem Slaného. Tady je stavba D7 v celkové délce 16,7 kilometru rozdělena na tři úseky. Jejich stavbu plánuje ŘSD zahájit za dva roky. Aktuálně byla u všech tří částí dokončena další fáze projektové dokumentace. ,,Jedná se o odevzdání čistopisu dokumentace pro stavební povolení. Zároveň se zpracovávají záborové elaboráty a geometrické plány. Na základě znaleckých posudků se také zpracovávají návrhy kupních smluv. Vše tedy směřuje k zahájení výkupů potřebných pozemků,“ uvádí ŘSD.

Bezpečnější a plynulejší provoz poblíž pražského letiště v Ruzyni v dalších letech má zajistit stavba nazvané D7 Aviatická - MÚK Ruzyně, která má začít příští rok. Mimoúrovňová křižovatka se dočká svého rozšíření a uspořádání křižovatkových větví. ,,V současné době probíhá inženýrská činnost za účelem vydání pravomocných stavebních povolení. Žádostí bylo podáno šest a jejich získání se předpokládá do konce letošního roku. Stavba u letiště by měla trvat dva roky a po jejím dokončení se ze stávající čtyřpruhé silnice stane plnohodnotný úsek dálnice D7,“ dodává ŘSD. V rámci stavby vzniknou čtyři cyklostezky.


Napsal(a): Lucie Steklá

Komentáře

Prozatím zde nejsou žádné nabídky práce

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video