Stavba fotbalového hřiště zdárně pokračuje

Lucie Steklá 2021-12-05 18:45:00

Slavnostní otevření se chystá na sté výročí založení postoloprtského klubu v září 2022.

Postoloprty (lus) Hřiště postoloprtských fotbalistů zmizelo pod lžícemi bagrů letos na přelomu února a března. Ustoupit muselo plánovanému rozšíření dálnice D7 z Chomutova na Prahu. Zázemí fotbalistů ale nečeká žádný daleký přesun, bude to jen zhruba pětadvacet metrů směrem od budované dálnice směrem na Počerady. Vrátit by se na zelený pažit měli fotbalisté Postoloprt v polovině roku 2022. Do té doby hraje tam-ní fotbalový klub svá utkání na umělém trávníku o několik desítek metrů dál. Toho se stavba dálnice nedotkne.

Práce během roku značně postoupily a pod dohledem starosty Postoloprt a tamního odboru rozvoje města vzniká zbrusu nové fotbalové hřiště s nadstandardním zázemím. ,,Tento sportovní stánek bude dokončen v létě 2022 a slavnostně předán 17. září příštího roku ke stému výročí založení místního klubu,“ uvedl za městský odbor František Stolarik. Stavební práce zahrnují výstavbu nového travnatého hřiště, šaten, bytu správce hřiště, klubovny, sociálního zařízení a veškerého potřebného zázemí pro postoloprtské fotbalisty.

Že práce na hřišti postupují je viditelné, na budoucí fotbalové ploše jsou znatelné základy nové budovy se zázemím, připravena už je také nová plocha pro budoucí trávník, což můžete posoudit na fotografii z dronu Martina Peterky. 

Přesun hřiště platí stát, stavba pětikilometrového úseku dálnice by, jako poslední v Ústeckém kraji a současně jako poslední úsek D7 z Prahy do Chomutov, měla začít za čtyři roky. Původně se mělo s přesunem začít v roce 2017, kdy město obdržela zhruba třicetimilionovou dotaci. Po dokončení projektu se ale náklady ukázaly dvojnásobné. Od té doby se starosta Postoloprt snažil získat do rozpočtu i tu zbývající částku, dalších 30 milionů korun, což se povedlo na podzim 2019. Poté následovalo výběrové řízení na zhotovitele.

Hřiště postoloprtských fotbalistů má být po přesunu modernější, zázemí prostornější a diváci se mohou těšit na tribunu zhruba s dvěma stovkami místy. Doposud pro sledování zápasů sloužilo divákům jen pár míst k sezení u stolů před hospodou, několik laviček kolem zábradlí, jinak fotbaloví fanoušci zápasy sledovali vestoje kolem hřiště. „Dokončení je načasováno přesně k oslavám stého výročí našeho fotbalového klubu,“ upozornil již dříve starosta Zdeněk Pištora.

Demolici starých budov má ve své režii Ře-ditelství silnic a dálnic (ŘSD) a proběhne zřejmě až se zahájením stavby dálnice. Až bude ŘSD novou čtyřproudou komunikaci u Postoloprt stavět, vykoupí je a zdemoluje. Podle informací ŘSD by měla výstavba dálnice na území Postoloprt, která je vedena jako zkapacitnění obchvatu, začít až v roce 2025 s plánovaným dokončení za další dva roky. Cena stavby pěti posledních kilometrů D7 je vyčíslena na 2,14 miliardy korun bez DPH.

Úsek u Postoloprt se během let ukázal jako jeden z nejkomplikovanějších. Už v roce 2009 bylo zastaveno územní řízení, když tehdejší zastupitelstvo neschválilo změnu územního plánu, která podmiňovala vydání územního rozhodnutí. V nově zpracovaném plánu města je rozšíření stávající silnice I/7 navrženo vpravo právě přes prostor provozních objektů fotbalového hřiště. Ten-to územní plán byl vydán v listopadu 2013 a nabyl účinnosti o měsíc později. V polovině roku 2019 prodloužil odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje platnost stanoviska EIA o pět let, tedy do července 2024.

V listopadu 2018 začal investor pracovat na vydání rozhodnutí o umístění stavby. Během posledních let probíhala jednání jak ke stavbě D7, plánované výstavbě hřiště, tak i se Správou železniční a dálniční cesty (nad budoucí dálnicí vede trať) a Povodím Ohře, neboť v rámci řešení problematiky záplavového území je nutné provést několik změn. ,,Byl zpracován čistopis výpočtu hladiny stoleté vody a koncept studie variantního řešení mostních objektů. Na základě finálního posouzení, které ŘSD ČR nechalo vy-pracovat v rámci stanovení úrovně hladiny při průtoku stoleté vody v místě křížení s dálnicí D7 je zřejmé, že případná stoletá voda na Chomutovce těleso nové dálnice nezaplaví na více než 24 hodin,“ uvádí leták ŘSD ke stavbě úseku.

V době, kde se stavební stroje ,,zakousnou“ do asfaltu k rozšíření obchvatu Postoloprt, měla by být v provozu většina úseků dálnice vedoucích naším krajem, v kraji Středočeském by měly být v témže roce, tedy 2025, dokončeny tři zbývající úseky, o rok později ještě úsek těsně před Prahou, a to přestavba mimoúrovňové křižovatky Ruzyně.

Na ,,postoloprtském“ úseku má být osm mostních objektů na dálnici, dva nad dálnicí, dva železniční mosty i jeden podchod D7. Vznikne jedna okružní křižovatka, a také mimoúrovňová křižovatka Březno s délkou větví 750 metru. Na dálnici vyroste také pět protihlukových stěn v celkové délce 1 060 metru a tři clonící stěny o délce 1 028 metru a pět opěrných zdí.

Během dvouleté stavby proběhne osmnáct přeložek vodohospodářských objektů, šestadvaceti elektro objektů a čtyři přeložky plynu. Celkový objem zemních prací předpokládá Ředitelství silnic a dálnic na výkopech 148 tisíc metrů krychlových, na násypech 300 tisíc metrů krychlových.

FOTO: Stavba nového zázemí pro fotbalisty i nové travnaté plochy pro fotbalisty Postoloprt probíhá podle plánu. První utkání by se na zbrusu novém fotbalovém stadionu mělo odehrát příští rok v září v rámci oslav stého výročí založení klubu. 


Napsal(a): Lucie Steklá

Komentáře

Prozatím zde nejsou žádné nabídky práce

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video