Po dokončené D7 se projedeme za šest let

Lucie Steklá 2021-05-12 15:35:00

Na Lounsku se nyní staví dva úseky, stavba dalšího má letos začít. Zbývající čtyři úseky mají být dokončeny do roku 2027

Lounsko (tz, lus) Šest let. Tak dlouho má ještě trvat stavba dálnice D7 z Chomutova do Prahy. V roce 2015 byly optimistické výhledy na dokončení dálnice do roku 2023.

Z celkových třiaosmdesáti kilometrů dálnice je v provozu zhruba třetina, ostatní úseky chce Ředitelství silnic a dálnic České republiky zprovoznit do roku 2027. Na koordinačním jednání vedení Správy Chomutov potvrdilo zástupcům lounské radnice, že přípravné práce k dostavbě dálnice intenzivně pokračují.

,,Výrazně se posouváme s přípravou tří úseků ve Středočeském kraji od konce současné dálnice po Panenský Týnec, kde byla za-hájena inženýrská činnost a majetkoprávní vypořádání. Pokud půjde vše hladce jako doposud, plánujeme zahájit stavbu všech tří úseků v roce 2023,“ přiblížil koordinátor přípravy Václav Marvan. Na opačném konci rozestavěné dálnice u Postoloprt je situace komplikovanější z důvodu řešení problematiky stoleté vody na řece Chomutovce. ,,I tady nastal posun a nyní jsme ve fázi aktualizace dokumentace pro územní řízení,“ do-dal V. Marvan. Podle něj by se právě tento úsek měl dostavět jako poslední.

O mimořádné snaze města Loun posouvat přípravu dílčích úseků dálnice D7 svědčí hned několik koordinačních jednání během každého roku. Město se snaží různými postupy pomáhat s přípravou úseků nejen v katastru města, ale na celé trase budoucí dálnice. ,,Pro naše město je dálnice D7 klíčová a po mnoha a mnoha letech to vypadá, že snad bude spojení mezi Prahou a Chomutovem konečně hotové,“ řekl lounský starosta Pavel Janda. Koordinačních jednání se pokaždé účastní bývalý starosta Radovan Šabata, který se výraznou měrou podílel a nadále podílí na posunu přípravy zbývajících nedokončených úseků D7.

Kromě přípravy se v těchto dnech již pracuje na dvou úsecích, a sice na zkapacitnění obchvatu Panenského Týnce a Loun. Prvně jmenovaná stavba by měla být zprovozněna minimálně v polovičním profilu ještě letos. Loni zahájené zkapacitnění obchvatu Loun by mělo být částečně zprovozněno již v příštím roce. ,,Město a jeho občané bedlivě sledují celou stavbu zkapacitnění obchvatu Loun a věří, že stavební firmy dodrží předložený harmonogram prací a na konci roku 2022 se svezeme po nově otevřeném úseku dálnice kolem našeho města,“ vstoupil do diskuse R. Šabata. V letošním roce plánuje ŘSD zahájit ještě zkapacitnění stávající silnice I/7 u Chlumčan. „Na stavbu probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Zahájení stavby závisí už jen na procesu výběru, kde nejsme schopni predikovat ani příliš ovlivnit vývoj,“ podotkl vedoucí úseku výstavby Správy Chomutov Marek Sotona.

Stavět se má tedy ještě šest let. K rozestavěným dvěma úsekům, zkapacitnění obchvatu Loun a Panenského Týnce, by letos měl přibýt další úsek u Chlumčan (4,4 km). Zbývající úseky chce ŘSD postavit do konce roku 2027. V Ústeckém kraji, konkrétně v okrese Louny, to má být zkapacitnění ob-chvatu Postoloprt (4,8 km, zahájení 2025), zprovozněny tu jsou již úseky u Postoloprt (3,8 km) a obchvat Sulce (2,5 km), část dál-nice v okrese Chomutov je již se svými 21,6 kilometry v provozu celá. V kraji Středo-českém se má v roce 2023 začít stavět úsek dlouhý 16,7 kilometru Kutrovice – Panenský Týnec, o rok dříve projde úpravou mimoúrovňová křižovatka Ruzyně (1,1 km), v roce 2026 bude následovat 1,4 kilometru druhá etapa této křižovatky.


Foto: Dálnice D7. Na dostavbě dálnice se intenzivně pracuje. Na snímku stavba zkapacitnění obchvatu Loun, jehož stavba začala loni v září, dokončena má být v roce 2022, ještě letos má být zprovozněn úsek zkapacitnění Panenského Týnce a také začít stavba u Chlumčan. Úsek u Postoloprt se začne stavět jako poslední z celé dálnice za čtyři roky. Foto: Lucie Steklá


Napsal(a): Lucie Steklá

Komentáře

Prozatím zde nejsou žádné nabídky práce

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video