Louny žádaly o výjimku kvůli dostavbě D7: Odpověď od komise nepotěšila, na nový posudek vlivu na životní prostředí je prý dost č

Lucie Steklá 2016-08-03 09:15:00

Louny, Brusel (lus)  Starosta Loun Radovan Šabata oslovil v minulých dnech přímo Evropskou komisi a jejího předsedu Jeana Clauda Junckera. Jménem občanů Loun i jako představitel Spolku na dostavbu komunikace D7 v dopise žádal o udělení výjimky ohledně dostavby D7. Starosta se svým dopisem ale nepochodil. Na nový posudek vlivu na životní prostředí je podle Bruselu času dost.

Žádost o výjimku na dokumentaci
„Vážená komise, žádáme Vás jako představitelé samosprávy o udělení výjimky na kompletní zpracování nové dokumentace EIA a řešit toto pouze její aktualizací během jednoho roku, tzn. čtyř ročních období. Zároveň Vás, vážená komise, žádáme o sdělení, kdo z politiků naší republiky nese osobní odpovědnost za špatnou komunikaci s Vaší komisí a v jejím důsledku rozhodnutí o přepracování všech posouzení EIA bez jakéhokoliv posouzení stavu příprav jednotlivých úseků železničních a silničních staveb,“ uvádí v dopise R. Šabata s tím, že je připraven přijet na jednání komise a osobně předložit argumenty, které uvádí a ubezpečit členy komise že samospráva našeho regionu nechce poškodit životní prostředí. „Naopak chceme co nejrychleji pomoci s dostavbou silnice D7, která má zásadní vliv na ekonomický vzestup našeho regionu, bezpečnost a ochranu života našich občanů,“ dodal starosta.
O zkapacitnění se mluví dlouho
O zkapacitnění silnice D7 se hovoří v České republice, potažmo v Československu od 60. let minulého století. Po roce 1990 nabrala příprava této dopravní tepny našeho regionu reálných představ. Stavba obchvatu města Loun byla dokončena v roce 2001 v polovičním profilu budoucího čtyřpruhové uspořádání a jeho stavební část byla kompletně řešena s ohledem na budoucí zkapacitnění na čtyřpruhové uspořádání mostními konstrukcemi a terénními úpravami v tomto profilu.
Silnice je nebezpečná
V dopisu od R. Šabaty je shrnuta aktuální situace, včetně upozornění na připravenost obchvatu Loun a také na nebezpečnost a řadu smrtelných dopravních nehod na silnici, disponující při svém vytížení pouhými dvěma jízdními pruhy. „Intenzita dopravy se blíží hodnotě dvaceti tisíc vozidel za čtyřiadvacet hodin. Riziko těžkých dopravních nehod s následky smrti je na této silnici tak výrazné, že např. na obchvatu města Loun od jeho otevření v roce 2001 až dosud zemřelo 28 osob! Jakékoli další odsouvání dostavby této silnice zvyšuje rizika smrtelných dopravních nehod,“ shrnul v dopise starosta Loun. Zpoždění stavby navíc negativně ovlivňuje chod výrobních hal a závodů v průmyslových zónách Severozápadních Čech. Investoři, kteří vstupovali do těchto průmyslových zón, byli všemi vládami od roku 2000 ubezpečování o prioritě této stavby a její brzké dostavbě, nejdéle do roku 2015. V současnosti se hovoří o dostavbě v roce 2023, avšak zmiňované přehodnocení EIA by mohlo termín dostavby posunout až na konec 20. let tohoto století.
Odpověď z Bruselu přišla, avšak nebyla potěšující. Hned v úvodu dopisu je starosta ujištěn, že komise souhlasí s tím, že je důležité co nejrychleji dobudovat klíčové úseky dopravní infrastruktury a že projekty, které mohou občanům ulevit od zátěže v podobě hluku vytvářeného dopravou, od nehod a znečištění ovzduší, by měly být realizovány v termínu a v rámci daného rozpočtu. „Zároveň je však důležité i dodržování evropské legislativy, neboť se jedná o předpisy společně stanovené členskými státy. Pokud chce zájemce čerpat fondy EU, je povinen dodržovat evropskou legislativu v plném rozsahu. Co se týče konkrétního projektu, který uvádíte ve svém dopise, tj. dálnice D7, má Komise za to, že se na něj vztahuje zákon č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 39/2015 Sb. Vzhledem k tomu, že dokončení projektu je plánováno, jak uvádíte ve svém dopise, nejdříve na rok 2023, je dostatek času na provedení studie vlivu na životní prostředí dle standardů vyžadovaných legislativou EU, aniž by tím bylo ohroženo včasné dokončení projektu,“ vysvětlil Paul Speight z komise.
Vzhledem k tomu, že implementace Směrnice EIA je věcí orgánů České republiky, pak za předpokladu dodržení legislativy Evropské Unie nemůžeme podle jeho vyjádření do tohoto procesu jakkoli zasahovat.

Napsal(a): Lucie Steklá

Komentáře

Nabídky práce

Samostatná(ý) účetní - Obec Perštejn

Možno na plný či poloviční úvazek, lhůta pro podání přihlášky: do 12.7.2024. Plné znění obsahu výběrového řízení naleznete na www.obec-perstejn.cz či úřední desce OÚ.
Tel.: 474394184
WWW: www.obec-perstejn.cz
E-mail: starosta@obec-perstejn.cz

Poslední videa

Valentýnský koncert v žateckém divadle rozněžnil i rozpálil

Klavír Jiří Knotte a housle Milan Brouček... Bravo!

Přehrát video
V 1.A ZŠ P. Bezruče v Žatci děti s učitelkou v kroužku probíraly první vysvědčení

Ve středu 31. 1. 24 se rozdávaly pololetní vysvědčení - přesněji Výpisy vysvědčení. Třídní učitelka 1.A Nikola Martinovská si se svými prvňáčky v poslední hodině po předání o tom povídala...

Přehrát video